Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Горай Олег Станіславович на суму 33 068,88 грн. щодо стягнення боргу на користь ТОВ “Фінансова компанія “Аланд” таким що не підлягає виконанню

Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Горай Олег Станіславович на суму 33 068,88 грн. щодо стягнення боргу на користь ТОВ “Фінансова компанія “Аланд” таким що не підлягає виконанню

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Категория: исполнительная надпись нотариуса по кредиту

14.05.2021 року

Тростянецький районний суд Сумської області у складі

головуючої судді Щербаченко М.В., за участю секретарів судових засідань Безкоровайної А.С., Горлянд С.В., розглянувши у порядку загального позовного провадження у відкритому судовому засіданні у м. Тростянці цивільну справу за позовом ОСОБА_1 , поданого в інтересах ОСОБА_2 до ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “АЛАНД”, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору: Приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу ГОРАЙ Олег Станіславович про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню,

У С Т А Н О В И В:

Стислий виклад позиції позивача

Представник позивача адвокат по кредитам у березні 2021 року звернувся до суду з указаним позовом який мотивував тим, що приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Горай Олегом Станіславовичем вчинено виконавчий напис №42334 від 08.09.2020 року про стягнення з ОСОБА_3 на відповідача заборгованість у розмірі 33068,88 грн.
Приватний нотаріус, мотивував виконавчий напис тим, що ОСОБА_3 є боржником за Кредитним договором № 21101/001lXSGF від 08.11.2013 укладеним із ПАТ «Платинум Банк», правонаступником усіх прав та обов`язків якого є ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Капітал»», правонаступником усіх прав та обов`язків якого є відповідач. Сума заборгованості за кредитним договором складає 32 568,88 грн. та за вчинення виконавчого напису 500,00 грн.
Представник позивача вважає, що виконавчий напис №42334 від 08.09.2020 приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу Горай Олега Станіславовича про стягнення заборгованості є протиправним, тобто такий, що винесений з порушенням вимог чинного законодавства України та не підлягає виконанню оскільки редакція переліку документів, за якими стягнення заборгованості проводиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів передбачає можливість вчинення виконавчого напису лише на підставі оригіналу нотаріально посвідченого договору.
Посилаючись на указані обставини, представник позивача, кредитный адвокат, ОСОБА_4 просить суд визнати виконавчий напис приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу Горай Олега Станіславовича, вчинений 08.09.2020 року та зареєстрований у реєстрі за №42334, про стягнення з ОСОБА_3 на користь відповідача заборгованість у розмірі 33068,88 грн., таким, що не підлягає виконанню.

Стислий виклад позиції відповідача

Представник відповідача відзив не подав в судове засідання повторно не з`явився, повідомлений належним чином про час і місце судового розгляду. Від представника відповідача не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності, поважних причин неможливості явки в судове засідання суду останній не повідомив. За таких обставин, ураховуючи згоду позивача, суд ухвалює рішення при заочному розгляді справи, що відповідає положенням статті 280 ЦПК України.
Позиція третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору
Приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Горай Олег Станіславович у судове засідання не з`явився, письмових пояснень не надав.

Процесуальні дії у справі та заяви (клопотання) учасників

Ухвалою суду від 09.03.2021 року було відкрито провадження за правилами загального позовного провадження та призначено справу до підготовчого судового засідання.
Ухвалою суду від 09.03.2021 за заявою представника позивача, адвокат по проблемным кредитам, судом вжито заходів забезпечення позову у виді зупинення стягнення на підставі оспорюваного виконавчого напису нотаріуса.
Ухвалою суду від 06.04.2021 року закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду.
Протокольною ухвалою суду від 05.05.2021 року у зв`язку з першою неявкою представника відповідача для участі в судовому розгляді та ненадання заяви про розгляд справи у його відсутність, судовий розгляд відкладено.
Фактичні обставини, установлені судом та зміст спірних правовідносин
Судом установлено, що 08.11.2013 ОСОБА_3 підписала з ПАТ «Платинум банк» Договір про відкриття банківського (карткового) рахунку, кредитного обслуговування рахунку та встановлення кредитного ліміту у ПАТ «Платинумбанк».
За змістом указаного договору Банк надає Клієнту у користування особистий спеціальний платіжний засіб міжнародну платіжну картку Visa Electron, відкриває поточний рахунок № НОМЕР_1 у гривнях з установленням максимального кредитного ліміту 16000 грн., строк дії кредитного ліміту 36 місяців з моменту укладення Договору, процентна ставка 29,9900 %. У разі якщо клієнт не користується кредитним лімітом (або його частиною протягом шести місяців поспіль, Банк має право припини дію кредитного ліміту по закінченню такого шестимісячного терміну (а.с.7).
Приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Горай О.С. 08.09.2020 був вчинений виконавчий напис, зареєстрований у реєстрі № 42334, за яким нотаріусом стягнуто із ОСОБА_3 , як боржника за кредитним договором за №21101/0011XSGF від 08.11.2013 за період із 11.08.2020 по 17.08.2020, у сумі 32568,88 грн., яка складається з: заборгованості за сумою кредиту 16000,00 грн.; заборгованість за несплаченими відсотками за користування кредитом 16568,88 грн. (а.с.6).
Спірний виконавчий напис був виданий відповідачу як стягувачу.
На підставі оспорюваного виконавчого напису, зареєстрованого у реєстрі № 42334 від 08.09.2020 року приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва Малковою М.В. було відкрито исполнительное производство № 63770758, а постановою від 07.12.2020 року було звернуто стягнення на доходи боржника (а.с.9).

Мотиви, з яких виходить суд та застосовані норми права

За загальним правилом статей 15,16 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу має право звернутися до суду, який може захистити цивільне право або інтерес в один із способів, визначених частиною першою статті 16 ЦК України, або й іншим способом, що встановлений договором або законом.
Відповідно до статті 18 ЦК України нотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі у випадках і в порядку, встановлених законом.
Згідно з частиною першою статті 39 Закону України «Про нотаріат» (далі – Закон), порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами та посадовими особами органів місцевого самоврядування встановлюється Законом та іншими актами законодавства України.
Відповідно до статті 87 Закону (у редакції на час вчинення оспорюваного виконавчого напису) для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Підпунктом 3.2 пункту 3 Глави 16 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5 (далі – Порядок) визначено, що безспірність заборгованості підтверджують документи, передбачені Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів (далі – Перелік), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172.
При вчиненні виконавчого напису нотаріус повинен перевірити, чи подано на обґрунтування стягнення документи, зазначені у Переліку(підпункт 3.5 пункту 3 Глави 16 розділу ІІ Порядку).
Постановою Кабінету Міністрів України № 662 від 26 листопада 2014 року «Про внесення змін до переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів» Перелік після розділу Стягнення заборгованості за нотаріально посвідченими договорами був доповнений новим розділом «Стягнення заборгованості з підстав, що випливають з кредитних відносин» 2. Кредитні договори, за якими боржниками допущено прострочення платежів за зобов`язаннями. Для одержання виконавчого напису додаються: а) оригінал кредитного договору; б) засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувана про непогашення заборгованості.».
Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 22 лютого 2017 року у справі № 826/20084/14, залишеною без змін ухвалою Вищого адміністративного суду України від 01 листопада 2017 року, постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 07 листопада 2016 року скасовано. Визнано незаконною та нечинною Постанову Кабінету Міністрів України № 662 від 26 листопада 2014 року «Про внесення змін до переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів» в частині доповнення новим розділом «Стягнення заборгованості з підстав, що випливають з кредитних відносин».
Також, постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 22 лютого 2017 року у справі № 826/20084/14 зобов`язано Кабінет Міністрів України опублікувати резолютивну частину постанови суду про визнання незаконною та нечинною Постанови Кабінету Міністрів України № 662 від 26 листопада 2014 року «Про внесення змін до переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів» в частині, у виданні, в якому її було офіційно оприлюднено, після набрання постановою законної сили.
Постановою Великої Палати Верховного Суду від 20 червня 2018 року у справі №826/20084/14 (провадження № 11-174ас18) відмовлено в задоволенні заяви Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Приватбанк» про перегляд ухвали Вищого адміністративного суду України від 01 листопада 2017 року.
Відповідно до пункту 1 Переліку (в редакції на момент вчинення виконавчого напису) «Нотаріально посвідчені договори, що передбачають сплату грошових сум, передачу або повернення майна, а також право звернення стягнення на заставлене майно», для одержання виконавчого напису подаються: а) оригінал нотаріально посвідченого договору (договорів); б) документи, що підтверджують безспірність заборгованості боржника та встановлюють прострочення виконання зобов`язання.
Отже, для одержання виконавчого напису стягувач має надати нотаріусу оригінал нотаріально посвідченого договору, за яким може здійснюватися стягнення у безспірному порядку.
Приватний нотаріус Горай О.С. за змістом оспорюваного виконавчого напису керувався пунктом 2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року №1172, який був доповнений до Переліку постановою Кабінету Міністрів України № 662 від 26 листопада 2014 року, проте постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 22 лютого 2017 року у справі № 826/20084/14 в цій частині був визнаний нечинним та незаконним, а тому приватний нотаріус Горай О.С. 08.09.2020 не мав права керуватись цим пунктом Переліку.
За таких обставин, приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Горай Олегом Станіславовичем не було дотримано умов вчинення виконавчого напису щодо подання стягувачем документів на підтвердження безспірної заборгованості боржника.
Такий висновок узгоджується з правовою позицією, викладеною у постанові Верховного Суду від 12.03.2020 у справі № 757/24703/18-ц.
Поряд із цим відповідач не надав до суду належних письмових доказів того, що він є правонаступником прав вимоги Публічного акціонерного товариства АТ «Платинум Банк» за Договором про відкриття банківського (карткового) рахунку, кредитного обслуговування рахунку та встановлення кредитного ліміту у ПАТ «Платинумбанк» від 08.11.2013, укладеним указаним банком та позивачкою, не надано доказів розміру заборгованості позивачки та її складових, що має ґрунтуватись на виписці по рахунку боржника із даними про суми коштів внесених позичальником у рахунок виконання кредитних зобов`язань.
Ураховуючи викладене, суд дійшов висновку, що у зв`язку з недотриманням умов вчинення виконавчого напису щодо подання стягувачем документів на підтвердження безспірної заборгованості боржника, позов адвоката по кредитам є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Висновки суду щодо розподілу судових витрат

Відповідно до приписів пункту 2 частини 1 статті 141 ЦПК України судові витрати, пов`язані з розглядом справи, у разі відмови в позові покладаються на позивача.
Позивач при зверненні до суду сплатив судовий збір в сумі 908 грн. 00 коп. за подання позову немайнового характеру та в сумі 454 грн. 00 коп. за подання заяви про забезпечення позову, а тому ураховуючи, що позов підлягає задоволенню у повному обсязі з відповідача на користь позивача підлягає стягненню вся сума сплаченого судового збору.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 13, 81, 141, 259, 263-265, 268 ЦПК України, суд

У Х В А Л И В :

Позов ОСОБА_1 поданого в інтересах ОСОБА_2 про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню задовольнити повністю.
Визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ГОРАЙ Олега Станіславовича, вчинений 08.09.2020 та зареєстрований у реєстрі за № 42334, про стягнення з ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “АЛАНД” (код ЄДРПОУ 42642578, адреса місцезнаходження: вул. Саксаганського, 14 оф.301 м. Київ) заборгованості у розмірі 33068 (тридцять три тисячі шістдесят вісім) грн. 88 коп.
Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “АЛАНД” (код ЄДРПОУ 42642578, адреса місцезнаходження: вул. Саксаганського, 14 оф.301 м. Київ) на користь ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) суму сплаченого нею судового збору у розмірі 1362 (одна тисяча триста шістдесят дві) грн. 00 коп.
Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом тридцяти днів з дня отримання його копії.
Рішення може бути оскаржене до Сумського апеляційного суду через Тростянецький районний суд Сумської області шляхом подання апеляційної скарги протягом 30 днів з дня складення повного судового рішення.
Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.
Повне рішення суду складено 14.05.2021 року.
Суддя М.В. Щербаченко