Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Горай Олег Станіславович на суму 20 801,00 грн. щодо стягнення боргу на користь ТОВ “Фінансова компанія “Аланд” таким що не підлягає виконанню

Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Горай Олег Станіславович на суму 20 801,00 грн. щодо стягнення боргу на користь ТОВ “Фінансова компанія “Аланд” таким що не підлягає виконанню

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Категория: исполнительная надпись нотариуса по кредиту

11 лютого 2021 року м. Охтирка,
Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:
головуючого судді Ільченко В.М.
за участю секретаря Верби Н.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 1 справу за позовом ОСОБА_1 до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АЛАНД», треті особи: приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Горай Олег Станіславович про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню,

УСТАНОВИВ:

06.01.2021 представник позивача ОСОБА_1 адвокат по кредитам звернувся до суду із вказаним позовом, мотивуючи свої вимоги тим, що 08.09.2020 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Горай О.С. вчинено виконавчий напис № 27808 про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АЛАНД» заборгованості в розмірі 20801 грн. Представник позивача зазначає, що з 2017 року нотаріуси позбавлені можливості вчиняти виконавчий напис про стягнення заборгованості, яка випливає з кредитних відносин, без оригіналу нотаріально посвідченого договору, однак не дивлячись на це, виконавчий напис було вчинено приватним нотаріусом 08.09.2020. Наданий приватному нотаріусу Горай О.С. для вчинення виконавчого напису кредитний договір, укладений між банком та позивачем, не був посвідчений нотаріально, а також не були дотримані умови вчинення виконавчого напису щодо подання стягувачем документів на підтвердження безспірної заборгованості. Тому представник позивача порушував питання про визнання таким, що не підлягає виконанню виконавчого напису № 27808 від 08.09.2020, вчиненого приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Горай О.С., про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АЛАНД» заборгованості в розмірі 20801 грн.
В судове засідання позивач та його представник не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином. Представник позивач надав заяву про розгляд справи без його участі та без участі позивача, позовні вимоги підтримав, просив їх задовольнити, не заперечував проти заочного розгляду справи.
Представник відповідача та третя особа в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлялися в установленому законом порядку, заяв про відкладення розгляду справи не надавали, правом на подання відзиву на позовну заяву та пояснень не скористалися.
В зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється, відповідно до положень ч. 2 ст. 247 ЦПК України.
Відповідно до положень ст. 280 ЦПК України суд вважає за можливе ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів.
Суд проаналізував матеріали справи, дослідив письмові докази, виходив з такого.
Встановлено, що 01.05.2013 ОСОБА_1 підписав заяву № 004-99940-010513 з пропозицією до ПАТ «Дельта Банк» укласти договір на невизначений строк, в межах якого просив відкрити поточний рахунок з використанням платіжної картки. На виконання умов вказаного договору ПАТ «Дельта Банк» було встановлено кредитний ліміт в сумі 10000 грн, а відповідач зобов`язувався повернути кошти та сплатити плату за користування кредитними коштами. (а.с. 11)
15.04.2020 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Гораєм О.С. вчинено виконавчий напис, зареєстрований в реєстрі за № 27808, яким звернено стягнення з ОСОБА_1 , що є боржником за кредитним договором № 004-99940-010513 від 04.05.2013, укладеним з ПАТ «Дельта Банк», правонаступником усіх прав та обов`язків якого, на підставі договору відступлення прав вимоги за кредитними договорами № 144/К від 26.01.2018 є ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДИТ-КАПІТАЛ», правонаступником усіх прав та обов`язків якого, на підставі договору відступлення прав вимоги за кредитними договорами № 11/08/2020-ФА від 11.08.2020 є ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АЛАНД», на заборгованість в розмірі 20301 грн, яка складається в тому числі з простроченої заборгованість за сумою кредиту в розмірі 9301 грн, простроченої заборгованості по несплаченим відсоткам за користування кредитом в розмірі 11000 грн. (а.а. 10)
Постановою приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Клітченко О.А. від 19.10.2020 відкрито исполнительное производство № 63322762 з виконання виконавчого напису № 27808 виданого 08.09.2020 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Гораєм О.С. (а.с. 12)
Крім того, 23.09.2020 частным исполнителем виконавчого округу міста Києва Клітченко О.А. в межах виконавчого провадження № 63322762 винесено постанови про звернення стягнення на доходи боржника ОСОБА_1 (а.с. 14, 15)
За загальним правилом статей15,16 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу має право звернутися до суду, який може захистити цивільне право або інтерес в один із способів, визначених частиною першоюстатті 16 ЦК України, або й іншим способом, що встановлений договором або законом.
Відповідно дост. 18 ЦК України нотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі у випадках і в порядку, встановлених законом.
Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами встановлюєтьсяЗаконом України «Про нотаріат» та іншими актами законодавства України, якими, зокрема, є Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженийнаказом Міністерства юстиції України 22.02.2012 № 296/5та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.02.2012 за № 282/20595.
За приписами п. 19ст. 34 Закону України «Про нотаріат» нотаріуси вчиняють такі нотаріальні дії, як виконавчі написи.
Згідно вимог ст. 87 Закону України «Про нотаріат» для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до ст. 88 Закону України «Про нотаріат» нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло небільше трьох років. Якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис, законом встановлено інший строк давності, виконавчий напис видається у межах цього строку.
Згідно з п.п. 2.1 п. п. 2 Глави 16 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України № 296/5 від 22.02.2012,для вчинення виконавчого напису стягувачем або його уповноваженим представником нотаріусу подається заява, у якій, зокрема, мають бути зазначені: відомостіпро найменуванняі місцепроживання або місце знаходження стягувача та боржника; дата і місце народження боржника-фізичної особи, місце його роботи; номери рахунків у банках, кредитних установах, код за ЄДРПОУ для юридичної особи; строк, за який має провадитися стягнення; інформація щодо суми, яка підлягає стягненню, або предметів, що підлягатимуть витребуванню, включаючи пеню, штрафи, проценти тощо. Заява може містити також іншу інформацію, необхідну для вчинення виконавчого напису.
Відповідно до п.п. 2.2 п. 2 Глави 16 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України № 296/5 від 22.02.2012, у разі якщо нотаріусу необхідно отримати іншу інформацію чи документи, які мають відношення до вчинення виконавчого напису, нотаріус вправі витребувати їх у стягувача.
В п.п. 3.1, 3.2, 3.5. п. 2 Глави 16 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України № 296/5 від 22.02.2012 зазначено, що, нотаріус вчиняє виконавчі написи: якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем; за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями – не більше одного року.
За приписами ст. 46 Закону України «Про нотаріат» нотаріус має право витребувати від фізичних та юридичних осіб відомості та документи, необхідні для вчинення нотаріальних дій. Такі відомості та (або) документи повинні бути подані в строк, визначений нотаріусом. Цей строк не може перевищувати одного місяця. Неподання відомостей та документів на вимогу нотаріуса є підставою для відкладення, зупинення вчинення нотаріальної дії або відмови у її вчиненні.
Таким чином вчинення нотаріусом виконавчого напису – це нотаріальна дія, яка полягає в посвідченні права стягувача на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна. При цьому нотаріус здійснює свою діяльність у сфері безспірної юрисдикції і не встановлює прав або обов`язків учасників правовідносин, не визнає і не змінює їх, не вирішує по суті питань права. Тому вчинений нотаріусом виконавчий напис не породжує права стягувача на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна, а підтверджує, що таке право виникло в стягувача раніше. Мета вчинення виконавчого напису – надання стягувачу можливості в позасудовому порядку реалізувати його право на примусове виконання зобов`язання боржником. Безспірність заборгованості чи іншої відповідальності боржника для нотаріуса підтверджується формальними ознаками, а саме наданими стягувачем документами згідно з Переліком документів.
Отже, відповідне право стягувача, за захистом якого він звернувся до нотаріуса, повинно існувати на момент звернення. Так само на момент звернення стягувача до нотаріуса із заявою про вчинення виконавчого напису повинна існувати й, крім того, також бути безспірною заборгованість або інша відповідальність боржника перед стягувачем, що є обов`язковою умовою вчинення нотаріусом виконавчого напису.
В обов`язок нотаріуса входить перевірка безспірності боргу у боржника після надання стягувачем документів, що встановлюють прострочення зобов`язання. При наявності заперечень боржника нотаріус повинен оцінити його аргументи на предмет наявності ознаки безспірності відносно вимог кредитора. За відсутності ознаки безспірності нотаріус повинен відмовити у здійсненні виконавчого напису.
Суд зазначає, що у нотаріальному процесі при стягненні боргу за кредитним договором на підставі виконавчого напису нотаріуса боржник участі не приймає, а тому врахування його інтересів має забезпечуватися шляхом надіслання повідомлення – письмової вимоги про усунення порушення (письмове повідомлення про вчинення виконавчого напису). Повідомлення, надіслане стягувачем боржнику, є документом, що підтверджують безспірність заборгованості та обов`язково має подаватися при вчиненні виконавчого напису за кредитним договором.
Вчинення виконавчого напису в разі порушення основного зобов`язання здійснюється нотаріусом після спливу тридцяти днів з моменту надісланих кредитором повідомлень – письмової вимоги про усунення порушень боржнику. Повідомлення вважається надісланим, якщо є відмітка про вручення на письмовому повідомленні про його отримання.
Обґрунтовуючи позовну заяву представник позивача, кредитный адвокат, зазначає, що при вчиненні 08.09.2020 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Горай О.С. виконавчого напису № 27808 не було дотримано умов вчинення виконавчого напису.
Судом встановлено, що матеріали справи не містять даних про отримання боржником ОСОБА_1 від ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АЛАНД» листа-повідомлення з вимогою про усунення порушень за кредитним договором від 01.05.2013 № 004-99940-010513, що позбавило боржника можливості бути вчасно проінформованим про наявність заборгованості та можливості надати свої заперечення або оспорити вимоги кредитора.
Таким чином, відповідачем було порушено підготовчий етап процедура стягнення боргу за кредитним договором на підставі виконавчого напису нотаріуса, спрямований на забезпечення прав та інтересів боржника, якому має бути відомо, що кредитор розпочинає процедуру стягнення боргу на підставі виконавчого напису. Якщо боржник не має можливості подати нотаріусу заперечення щодо вчинення виконавчого напису або висловити свою незгоду з письмовою вимогою про сплату боргу чи повідомити про наявність спору між нею та відповідачем щодо суми заборгованості, це об`єктивно виключає можливість вчинення виконавчого напису.
Встановлені судом обставини відповідачем у визначеному законом порядку не спростовані належними і допустимими доказами.
За приписами ч.ч. 1-4 ст.12ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних із вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.
Згідно вимог ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.
Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про доведеність позивачем недотримання процедури стягнення боргу на підставі виконавчого напису нотаріуса, а тому заявлені вимоги підлягають задоволенню.
Беручи до уваги наявність підстав для задоволення позову, на користь позивача з відповідача підлягають стягненню судові витрати, відповідно до положень ст. 141 ЦПК України, в розмірі 1261,20 грн (840,80 грн (сплачений судовий збір за подання позовної заяви) + 420,40 грн (сплачений судовий збір за подання заяви про забезпечення позову)).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 12, 13, 56, 77-81, 133, 137, 139, 141, 263-265, 268 ЦПК України, суд

ВИРІШИВ:

Позов ОСОБА_1 задовольнити.
Визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис, вчинений 08.09.2020 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Горай Олегом Станіславовичем, зареєстрований в реєстрі за № 27808, про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АЛАНД» заборгованості в розмірі 20801 грн.
Стягнути з ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АЛАНД» (код ЄДРПОУ 42642578, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 14, оф. 301) на користь ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) в рахунок відшкодування судових витрат 1261,20 грн. (одну тисячу двісті шістдесят одну грн 20 коп)
Заочне рішення може бути переглянуто судом, який його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом 30 днів з дня його складення.
У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку.
Рішення може бути оскаржене до Сумського апеляційного суду через Охтирський міськрайонний суд Сумської області протягом 30 днів з дня його складення.
Суддя Охтирського міськрайонного суду
Сумської області В.М. Ільченко