Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Горай Олег Станіславович на суму 20 104,00 грн. щодо стягнення боргу на користь ТОВ “Алекскредит” таким що не підлягає виконанню

Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Горай Олег Станіславович на суму 20 104,00 грн. щодо стягнення боргу на користь ТОВ “Алекскредит” таким що не підлягає виконанню

РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Категорія: виконавчий напис нотаріуса по кредиту

23 лютого 2021 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:
головуючого судді – Пендюри Л.О.
за участю секретаря – Богдан Ю.В.

розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження з викликом сторін в залі суду м. Біляївка цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Алекскредит», третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача: Приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу – Горай Олег Станіславович, про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню,

В С Т А Н О В И В :

Позивачка звернулася до суду з позовом в якому просить визнати виконавчий напис, вчинений приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Горай О.С. № 15629 про стягнення з неї на користь ТОВ «Алекскредит» заборгованості у розмірі 20 104,00 грн. та 1800,00 грн. за вчинення виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню.
Свої вимоги мотивує тим, що 30.07.2020 року приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Горай О.С. вчинено виконавчий напис № 15629 про стягнення з неї на користь ТОВ «Алекскредит» заборгованості у розмірі 20 104,00 грн. та 1800,00 грн. за вчинення виконавчого напису, на підставі того, що вона є боржником за Кредитним договором № 2155611 від 09.04.2019 року укладеним із ТОВ «Алекскредит», строк платежу за зазначеним кредитним договором настав, але нею допущено прострочення платежів. Стягнення заборгованості проводиться за період платежів з 09.06.2019 року по 31.01.2020 рік, сума заборгованості в розмірі 20 104,00 грн. та 1800,00 грн. за вчинення виконавчого напису. Позивачка вказує, що вона не укладала з ТОВ «Алекскредит» кредитний договір № 2155611 від 09.04.2019 року та кредитні кошти не отримувала. Також вважає, що виконавчий напис № 15629 від 30.07.2020 року приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу Горай О.С. про стягнення з неї заборгованості є протиправним, тобто таким, що винесений з порушенням вимог чинного законодавства України та не підлягає виконанню. Позивач зазначає, що виконавчий напис вчиняється нотаріусом за наявності двох умов: 1) якщо поданні нотаріусу документів, підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та 2) за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями – не більше одного року. Якщо для вимог, за якою видається виконавчий напис, законом встановлено інший строк давності, виконавчий напис видається у межах цього строку. Оскільки зазначені вимоги не витримані, то і відсутні підстави для вчинення виконавчого напису.
Позивачка у судове засідання не з`явилася, але представник позивача адвокат по кредитам подав до суду заяву, в якій зазначив, що позивачка на позовних вимогах наполягає і просить суд розглянути позовну заяву у її відсутність та дала свою згоду на ухвалення заочного рішення.
Представник ТОВ «Алекскредит» у судове засідання не з`явився, але надав до суду відзив на позовну заяву в якому зазначив, що з позовними вимогами не згоден та вважає, що вони не підлягають задоволенню у зв`язку з тим, що між ТОВ «Алекскредит» та ОСОБА_1 було укладено Договір про надання кредиту № 2155611 від 09.04.2019 року. На підставі укладеного договору останній було надано кредитні кошти у тимчасове, строкове, платне користування. У зв`язку з невиконанням ОСОБА_1 взятих на себе кредитних зобов`язань, за договором виникла заборгованість, яка не була нею погашена. В результаті чого, ТОВ «Алекскредит» їй було направлено претензію з вимогою про погашення заборгованості за договором про надання кредиту, яку вона отримала, але не виконала. Будь-яких заперечень ОСОБА_1 не надала, що свідчить про визнання вимоги в повному обсязі, наслідком чого стало звернення ТОВ «Алекскредит» до приватного виконавця для вчинення виконавчого напису, для цього приватному виконавцю було надано зокрема оригінал договору про надання кредиту, укладений між ТОВ «Алекскредит» та ОСОБА_1 з додатками до нього і засвідчена стягувачем виписка з рахунку боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості. З виписки нотаріуса встановлено, що заборгованість за кредитним договором існує, її розмір, здійснення позичальником платежів на погашення суми заборгованості та те, що не минуло три роки з дня виникнення права вимоги. Також у своєму відзиві представник відповідача зазначив, що відповідач дотримується позиції, що всі дії вчиненні ним були здійсненні у відповідності до положень чинного законодавства України, а тому відсутні підстави для визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню. Представник відповідача також зазначив, що нотаріус вчинив свої дії на підставі отриманого оригіналу договору про надання кредиту між позивачем та відповідачем та засвідченої копії стягувачем виписки з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення, відміткою стягувача про непогашення заборгованості. Крім посилання позивачки на те, що нібито відповідачем не надані належні документи для вчинення виконавчого напису та те, що позивачка не укладала договір про надання кредиту, позивачка у свою чергу не здійснила жодних дій на доведення зазначеного та не надала жодних доказів на підтвердження своїх слів, а тому на думку відповідача такі посилання не можуть бути прийнятті судом.
Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача: Приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу – Горай О.С. у судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце судового засідання був повідомлений належним чином, про що свідчить його підпис на поштовому повідомлені про вручення судової повістки.
Приймаючи до уваги заяву представника позивачки та відзив відповідача, дослідивши матеріали справи, оцінивши надані докази в їх сукупності, суд приходить до висновку, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що 30.07.2020 року Приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Горай О.С. вчинив виконавчий напис № 15629 про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ «Алекскредит» заборгованості у розмірі 20 104,00 грн. та 1800,00 грн. за вчинення виконавчого напису, який він вчинив, на підставі статей 87-91 Закону України «Про нотаріат» та пункту 2 Переліку за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 року № 1172 (а.с. 12).
Згідно вищевказаного виконавчого напису нотаріуса 30.07.2020 року Приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва Дорошкевич В.Л. було винесено поставу про відкриття виконавчого провадження ВП № 6273006, відповідно до якого з ОСОБА_1 на користь ТОВ «Алекскредит» стягнуто заборгованість у розмірі 21904,00 грн. та 2190,4 грн. основної винагороди приватного виконавця (а.с. 13).
Згідно п. 19 ст. 34 Закону України «Про нотаріат», виконавчий напис є нотаріальною дією, що вчиняють нотаріуси.
За загальним правилом статей 15, 16 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу має право звернутися до суду, який може захистити цивільне право або інтерес у один із способів, визначених ч. 1 ст.16 ЦК України, або й іншим способом, що встановлений договором або законом.
При цьому, відповідно до ст. 18 ЦК України нотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі у випадках і в порядку, встановлених законом.
Правовідносини щодо видачі виконавчого напису нотаріуса регулюються Законом України «Про нотаріат» та Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженим наказом Міністерства юстиції України 22.02.2012 року № 296/5 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.02.2012 року за № 282/20595.
Згідно ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про нотаріат», нотаріат в Україні – це система органів і посадових осіб, на які покладено обов`язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені цим Законом, з метою надання їм юридичної вірогідності.
Вчинення нотаріусом виконавчого напису – це нотаріальна дія (п. 19 ст. 34 Закону України «Про нотаріат»). Правове регулювання процедури вчинення нотаріусами виконавчих написів визначено в Главі 14 Закону України «Про нотаріат» та Главі 16 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій.
Відповідно до ст. 87 ЗУ «Про нотаріат» для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Згідно пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172 «Про затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріуса» для одержання виконавчого напису для стягнення заборгованості за нотаріально посвідченими договорами, що передбачають сплату грошових сум подаються, зокрема, оригінал нотаріально посвідченого договору; документи, що підтверджують безспірність заборгованості боржника та встановлюють прострочення виконання зобов`язання.
Статтею 88 Закону України «Про нотаріат» визначено умови вчинення виконавчих написів. Відповідно до приписів цієї статті Закону, нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями не більше одного року.
Такі самі правила та умови вчинення виконавчого напису передбачено Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України.
Від так, згідно з п. 2.1 п. 2 Глави 16 розділу ІІ Порядку для вчинення виконавчого напису стягувачем або його уповноваженим представником нотаріусу подається заява, у якій, зокрема, мають бути зазначені: відомості про найменування і місце проживання або місцезнаходження стягувача та боржника; дата і місце народження боржника – фізичної особи, місце його роботи; номери рахунків у банках, кредитних установах, код за ЄДРПОУ для юридичної особи; строк, за який має провадитися стягнення; інформація щодо суми, яка підлягає стягненню, або предметів, що підлягатимуть витребуванню, включаючи пеню, штрафи, проценти тощо. Заява може містити також іншу інформацію, необхідну для вчинення виконавчого напису.
У разі якщо нотаріусу необхідно отримати іншу інформацію чи документи, які мають відношення до вчинення виконавчого напису, нотаріус вправі витребувати їх у стягувача (підпункт 2.2 пункту 2 Глави 16 розділу ІІ Порядку).
Крім того, п.п. 3.2, 3.5 пункту 3 Глави 16 розділу ІІ Порядку передбачено, що безспірність заборгованості підтверджують документи, передбачені Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженимпостановою Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 року № 1172, це зокрема, оригінал нотаріально посвідченого договору; документи, що підтверджують безспірність заборгованості боржника та встановлюють прострочення виконання зобов`язання.
При вчиненні виконавчого напису нотаріус повинен перевірити, чи подано на обґрунтування стягнення документи, зазначені у вказаному Переліку документів. При цьому цей Перелік документів не передбачає інших умов вчинення виконавчих написів нотаріусами ніж ті, які зазначені в Законі України «Про нотаріат» та в Порядку вчинення нотаріальних дій.
Стаття 50 ЗУ «Про нотаріат» передбачає, що нотаріальна дія або відмова у її вчиненні, нотаріальний акт оскаржуються до суду. Право на оскарження нотаріальної дії або відмови у її вчиненні, нотаріального акта має особа, прав та інтересів якої стосуються такі дії чи акти.
Таким чином, вчинення нотаріусом виконавчого напису відбувається за фактом подання стягувачем документів, які згідно із відповідним Переліком є підтвердженням безспірності заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем. З огляду на наведене та з урахуванням приписів статей 15, 16, 18 ЦК України, статей 50, 87, 88 Закону України «Про нотаріат» захист цивільних прав шляхом вчинення нотаріусом виконавчого напису полягає в тому, що нотаріус підтверджує наявне у стягувача право на стягнення грошових сум. Це право існує, поки суд не встановить зворотнього.
Тобто боржник, який так само має право на захист свого цивільного права, в судовому порядку може оспорювати вчинений нотаріусом виконавчий напис: як з підстав порушення нотаріусом процедури вчинення виконавчого напису, так і з підстав неправомірності вимог стягувача (повністю чи в частині розміру заборгованості або спливу строків давності за вимогами в повному обсязі чи їх частині), з якими той звернувся до нотаріуса для вчиненням виконавчого напису.
В постанові Верховного Суду (справа № 310/9293/15ц від 23.01.2018 року) зазначається, що: «При вирішенні спору про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, суд не повинен обмежуватися лише перевіркою додержання нотаріусом формальних процедур і факту подання стягувачем документів на підтвердження безспірної заборгованості боржника. Для правильного застосування положень статей 87, 88 Закону України «Про нотаріат» у такому спорі, суд повинен перевірити доводи боржника в повному обсязі й установити та зазначити в рішенні чи справді на момент вчинення нотаріусом виконавчого напису боржник мав безспірну заборгованість перед стягувачем, тобто чи існувала заборгованість взагалі, чи була заборгованість саме такого розміру, як зазначено у виконавчому написі, та чи не було невирішених по суті спорів щодо заборгованості або її розміру станом на час вчинення нотаріусом виконавчого напису. (Постанова Великої Палати Верховного Суду від 27 березня 2019 року у справі № 137/1666/16).
Разом із тим, законодавством не визначений виключний перелік обставин, які свідчать про наявність спору щодо заборгованості. Ці обставини встановлюються судом відповідно до загальних правил цивільного процесу за наслідками перевірки доводів боржника та оцінки наданих ним доказів. Вказана правова позиція висловлена Верховним Судом України у справі № 6-887цс17.
Відповідно до вимог ст. 81 ЦПК України кожна сторона зобов`язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.
Отже, в основі вчинення вищевказаної нотаріальної дії лежить факт безспірності наявної у боржника заборгованості.
З тексту оспорюваного виконавчого напису № 15629 від 30.07.2020 року судом встановлено, що приватний нотаріус при вчиненні нотаріальної дії керувався ст.ст. 87-91 Закону України «Про нотаріат» та пунктом 2 Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженогопостановою КМУ від 29.06.1999 року за № 1172.
Таким чином, проаналізувавши у справі докази у їх сукупності, суд приходить до висновку, про наявність правових підстав для визнання таким, що не підлягає виконанню, виконавчого напису, вчиненого приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Горай О.С. від 30.07.2020 року № 15629, оскільки розмір боргових зобов`язань позивача перед Банком, який визначений у виконавчому написі нотаріуса, не підтверджений розрахунком заборгованості або випискою по рахунку позивача за кредитним договором № 2155611 від 09.04.2019 року, згідно умов якого, ОСОБА_1 отримала кредит за несплату якого має заборгованість в розмірі 20 104,00 грн., що є порушенням вимоги п. 3.5 Глави 16 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року за №296/5, а також відсутні докази належного сповіщення боржника про існуючий борг, що полягає у відсутності доказів отримання ОСОБА_1 письмової вимоги про усунення порушень у не менш ніж тридцяти денний строк, що є обов`язковою вимогою відповідно до п. 6 ч. 10 ст. 11 Закону України «Про захист прав споживачів», а тому за відсутності доказів наявності у ОСОБА_1 кредитного боргу у визначеному ТОВ «Алекскредит» розмірі, у останнього були відсутні правові підстави для звернення до приватного нотаріуса із заявою про вчинення виконавчого напису щодо стягнення такого боргу.
Також, з матеріалів справи не вбачається, що при вчиненні напису нотаріус отримав від банку або позивача первинні бухгалтерські документи щодо видачі кредиту, у зв`язку з чим, у нотаріуса були відсутні підстави вважати, що розмір заборгованості перед банком, зазначений у написі, є безспірними.
З наданих суду документів неможливо встановити, чи дійсно на момент вчинення нотаріусом виконавчого напису боржник мав безспірну заборгованість перед стягувачем, чи була заборгованість саме такого розміру, як зазначено у виконавчому написі, приймаючи до уваги той факт, що не встановлено судом факт отримання позивачем повідомлення вимоги про наявність такої заборгованості, яка була надана нотаріусу для вчинення нотаріального напису. Відповідачем не подано до суду належних та достовірних доказів на які він посилається у своєму відзиві, щодо спростування доводів позивача.
Відповідно до ч. 3 ст. 89 ЦПК України, суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.
З огляду на викладене, суд приходить до висновку, що позов ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Алекскредит», третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача: Приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу – Горай Олег Станіславович, про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
В порядку ст. 141 ЦПК України з урахуванням задоволення позову, з відповідача на користь позивачки слід стягнути сплачений нею судовий збір у розмірі 840,80 грн.
Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 15, 16, 18 ЦК України, ст. ст. 1, 34, 50, 87-89 Закону України «Про нотаріат», главою 16 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року за № 296/5, ст. ст. 2, 4, 7, 10, 12, 77-81, 89, 263-265 ЦПК України, суд –

У Х В А Л И В :

Позов ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Алекскредит», третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача: Приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу – Горай Олег Станіславович, про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню – задовольнити.
Визнати виконавчий напис від 30.07.2020 року № 15629, вчинений приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Горай Олегом Станіславовичем, про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ» заборгованості у розмірі 20104,00 грн. та 1800,00 грн. за вчинення виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню.
Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Алекскредит» (код ЄДРПОУ: 41346335, адреса місцезнаходження: вул. Якова Самарського, 12 «А», м. Дніпро, 49044) на користь ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 12.07.2000 року Біляївським РВ УМВС України в Одеській області, РНОКПП: НОМЕР_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 ) судовий збір у розмірі 840,80 грн.
Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана до Одеського апеляційного суду через Біляївський районний суд Одеської області протягом тридцяти днів з дня складання його повного тексту.
Суддя Л.О. Пендюра