Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Горай Олег Станіславович на суму 15 926,01 грн. щодо стягнення боргу на користь ТОВ “Фінансова компанія “Довіра та гарантія” таким що не підлягає виконанню

Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Горай Олег Станіславович на суму 15 926,01 грн. щодо стягнення боргу на користь ТОВ “Фінансова компанія "Довіра та гарантія” таким що не підлягає виконанню

Р І Ш Е Н Н Я
І М Е Н Е М     У К Р А Ї Н И

Категория: исполнительная надпись нотариуса по кредиту

25 лютого 2021 року Гадяцький районний суд Полтавської області в складі
головуючого судді Тищенко Л.І.
з участю секретаря Синепол С.А.

розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія «Довіра та гарантія», треті особи: приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Горай Олег Станіславович, приватний виконавець виконавчого округу м. Києва Єфіменко Денис Олегович про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню,

у с т а н о в и в:

Представник позивача – адвокат по кредитам звернувся до суду в інтересах позивачки ОСОБА_1 з позовом до ТОВ “Фінансова компанія «Довіра та гарантія», треті особи: приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Горай О.С., приватний виконавець виконавчого округу м. Києва Єфіменко Д.О., в якому просить визнати виконавчий напис від 25.09.2020, вчинений приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Горай О. С. про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ “Фінансова компанія «Довіра та гарантія» заборгованості в розмірі 15926,01 грн за кредитним договором № АG0439034 від 28.11.2018, укладеним з ТОВ « Фінансова компанія «Дінеро», правонаступником усіх прав та обов`язків якого є ТОВ”Фінансова компанія «Довіра та гарантія» таким, що не підлягає виконанню та стягнути з відповідача на користь ОСОБА_1 понесені нею судові витрати.
В обґрунтування позовних вимог посилається на те, що приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Гораєм О. С. при вчиненні виконавчого нотаріального напису не дотримано приписи ст.ст.87і88 ЗУ «Про нотаріат», у тому числі на підставі документа, за яким стягнення заборгованості у безспірному порядку неможливе, відсутня безспірна заборгованість позивачки перед відповідачем; не повідомлено нотаріусом позивачку про отримання заяви відповідача про вчинення виконавчого напису (письмової вимоги про усунення порушень позивачка не отримувала), відсутні первинні бухгалтерські документи на підтвердження заборгованості ОСОБА_1
21 грудня 2020 року винесено ухвалу про забезпечення позову шляхом зупинення стягнення на підставі виконавчого напису нотаріуса.
Ухвалою суду від 22 грудня 2020 року відкрито провадження по справі, призначено справу до розгляду у порядку спрощеного провадження без виклику сторін, залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Єфіменка Д.О., надано відповідачу строк для подання відзиву на позов протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі.
Відповідач ТОВ “Фінансова компанія «Довіра та гарантія» відзив на позовну заяву у визначений судом строк не надав, також, від відповідача не надійшли заперечення проти розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження чи клопотання про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням сторін.
Треті особи: приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Горай О.С. та частный исполнитель виконавчого округу міста Києва Єфіменко Д.О. пояснень не надали.
Зважаючи на вищевикладене, суд вважає за можливе, відповідно до ст. 279 ЦПК України, розглянути справу за наявними у ній матеріалами. Неявка сторін та ненадання відзиву на позов відповідачем не перешкоджає розгляду справи.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 247 ЦПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності осіб, які беруть участь у справі, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Дослідивши матеріали справи, оцінивши належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок наявних у справі доказів у їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги ОСОБА_1 підлягають до задоволення, з таких підстав.
Судом встановлено, що 28.11.2018, між ОСОБА_1 та ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро», був укладений кредитний договір №АG0439034.
25.09.2020 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Гораєм О. С. вчинено виконавчий напис про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ “Фінансова компанія «Довіра та гарантія» заборгованості в розмірі 15926,01 грн за кредитним договором № АG0439034 від 28.11.2018, укладеним із ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро», правонаступником усіх прав та обов`язків якого на підставі договору відступлення прав вимоги за кредитними договорами №01072019 від 01.07.2019 є ТОВ “Фінансова компанія «Довіра та гарантія», що підтверджується копію вказаного виконавчого напису, зареєстрованого в реєстрі за №49377.
Судом також, встановлено, що стягнення заборгованості за вказаним виконавчим написом проводиться за період з 01 липня 2019 року по 11 березня 2020 року. Сума заборгованості складає 14926,01 грн, в тому числі: прострочена заборгованість за сумою кредиту становить 6800 грн, прострочена заборгованість за комісією становить 0,00 грн, прострочена заборгованість по несплаченим відсоткам за користування кредитом становить 1326 грн, строкова заборгованість за сумою кредиту становить 0,00 грн, строкова заборгованість за комісією становить 0,00 грн, строкова заборгованість по несплаченим відсотками за користування кредитом становить 0,00 грн, строкова заборгованість за штрафами і пенями становить 6800,01 грн.
За вчинення виконавчого напису нотаріусом стягнуто плати із стягувача в розмірі 1000 грн, які підлягають стягненню з боржника на користь стягувача. Загальна сума, що підлягає стягненню 15926,01 грн.
Приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва Єфіменко Д.О. 19.11.2020 на підставі вказаного виконавчого напису винесена постанова про відкриття исполнительное производство  за № 63676064 про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ “Фінансова компанія «Довіра та гарантія» заборгованості у розмірі 15926, 01 грн, а також стягнення виконавчого збору у розмірі 1592,6 грн.
Відповідно до ст. 16 ЦК Україникожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.
Відповідно до статті 18 ЦК України нотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі у випадках і в порядку, встановлених законом.
Статтею 50 Закону України “Про нотаріат” визначено, що нотаріальна дія або відмова у її вчиненні, нотаріальний акт оскаржуються до суду. Право на оскарження нотаріальної дії або відмови у її вчиненні, нотаріального акта має особа, прав та інтересів якої стосуються такі дії чи акти.
Для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість.
Відповідно до ст. 87 ЗУ “Про нотаріат” перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Статтею 88 вказаного Закону встановлено, що нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років.
Якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис, законом встановлено інший строк давності, виконавчий напис видається у межах цього строку.
Зміст виконавчого напису повинен відповідати вимогамст. 89 Закону України “Про нотаріат”.
Вчинення виконавчого напису здійснюється в порядку, передбаченому главою 16 “Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України”, затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 296/5 від 22.02.2012.
Зокрема, згідно з цим Порядком, для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна стягувачем або його уповноваженим представником нотаріусу подається заява, у якій мають бути зазначені необхідні відомості про стягувача та боржника; строк, за який має провадитися стягнення; інформація щодо суми, яка підлягає стягненню, або предметів, що підлягатимуть витребуванню, включаючи пеню, штрафи, проценти тощо.
У разі, якщо нотаріусу необхідно отримати іншу інформацію чи документи, які мають відношення до вчинення виконавчого напису, нотаріус вправі витребувати їх у стягувача.
Нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем; за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років.
Безспірність заборгованості підтверджують документи, передбачені Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженимпостановою Кабінету Міністрів України № 1172 від 29.06.1999.
При вчиненні виконавчого напису нотаріус повинен перевірити, чи подано на обґрунтування стягнення документи, зазначені у Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України № 1172 від 29.06.1999.
Виконавчий напис вчинюється на оригіналі документа (дублікаті документа, який має силу оригіналу), що встановлює заборгованість.
Якщо за борговим документом необхідно провести стягнення частинами, виконавчий напис за кожним стягненням може бути зроблений на копії документа або на виписці з особового рахунку боржника; у цих випадках на оригіналі документа, що встановлює заборгованість, робиться відмітка про вчинення виконавчого напису і зазначаються, за який строк і яка сума стягнута, дата і номер за реєстром нотаріальних дій.
За заявою кредитора розмір суми, яка підлягає стягненню за виконавчим написом, може бути встановлений з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення та трьох процентів річних від простроченої суми, якщо інший розмір не встановлений договором або законом. Неустойка (штраф, пеня) включається до виконавчого напису, якщо це передбачено умовами договору.
Якщо для вчинення виконавчого напису, крім документа, що встановлює заборгованість, необхідно подати й інші документи, зазначені в Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженомупостановою Кабінету Міністрів України №1172 від 29.06.1999, то вони до виконавчого напису не приєднуються, а залишаються у матеріалах нотаріальної справи.
Згідно з п. 2 “Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів”, затвердженогопостановою Кабінету Міністрів України №1172 від 29.06.1999, для одержання виконавчого напису про стягнення кредитної заборгованості кредитором надаються оригінал кредитного договору; засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості.
Також, належними доказами, які підтверджують наявність чи відсутність заборгованості, а також встановлюють розмір заборгованості, можуть бути виключно первинні документи, оформлені у відповідності до вимогстатті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність». Такими доказами можуть бути, зокрема, платіжні доручення, меморіальні ордери, розписки, чеки тощо.
Як зазначив Верховний Суд України в своїй постанові від 05.07.2017 в справі №754/9711/14-ц, безспірність заборгованості чи іншої відповідальності боржника – це обов`язкова умова вчинення нотаріусом виконавчого напису (ст. 88 Закону України “Про нотаріат”). Однак характер правового регулювання цього питання дає підстави для висновку про те, що безспірність заборгованості чи іншої відповідальності боржника для нотаріуса підтверджується формальними ознаками – наданими стягувачем документами згідно з Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів.
Аналогічні позиції викладені також в постановах Верховного Суду від 07.02.2018 в справі № 204/4071/14-ц, від 23.01.2018 в справі №310/9293/15-ц та постанові Верховного суду України від 05.07.2017 в справі № 6-887цс17.
Таким чином, вчинення нотаріусом виконавчого напису відбувається за фактом подання стягувачем документів, які згідно із відповідним Переліком є підтвердженням безспірності заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем. Однак сам по собі цей факт (подання стягувачем відповідних документів нотаріусу) не свідчить про відсутність спору стосовно заборгованості, як такого.
З огляду на наведене та з урахуванням приписів статей15,16,18 ЦК України, статей 50, 87, 88 Закону України “Про нотаріат”захист цивільних прав шляхом вчинення нотаріусом виконавчого напису полягає в тому, що нотаріус підтверджує наявне у стягувача право на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна. Це право існує, поки суд не встановить зворотного. Тобто боржник, який так само має право на захист свого цивільного права, в судовому порядку може оспорювати вчинений нотаріусом виконавчий напис: як з підстав порушення нотаріусом процедури вчинення виконавчого напису, так і з підстав неправомірності вимог стягувача (повністю чи в частині розміру заборгованості або спливу строків давності за вимогами в повному обсязі чи їх частині), з якими той звернувся до нотаріуса для вчиненням виконавчого напису.
Тому суд, при вирішенні спору про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, не повинен обмежуватися лише перевіркою додержання нотаріусом формальних процедур і факту подання стягувачем документів на підтвердження безспірної заборгованості боржника згідно з Переліком документів. Для правильного застосування положень статей 87,88 Закону України “Про нотаріат” у такому спорі суд перевіряє доводи боржника в повному обсязі й установлює та зазначає в рішенні чи справді на момент вчинення нотаріусом виконавчого напису боржник мав безспірну заборгованість перед стягувачем, тобто чи існувала заборгованість взагалі, чи була заборгованість саме такого розміру, як зазначено у виконавчому написі, та чи не було невирішених по суті спорів щодо заборгованості або її розміру станом на час вчинення нотаріусом виконавчого напису.
При цьому законодавством не визначений виключний перелік обставин, які свідчать про наявність спору щодо заборгованості. Ці обставини встановлюються судом відповідно до загальних правил цивільного процесу за наслідками перевірки доводів боржника та оцінки наданих ним доказів.
Суд, перевіривши доводи боржника в повному обсязі, зазначає, що на момент вчинення нотаріусом виконавчого напису боржник не мав безспірної заборгованості перед стягувачем, як зазначено у виконавчому написі.
Окрім того, матеріали справи не містять даних того, що ОСОБА_1 отримувала письмову вимогу про усунення порушень кредитних зобов`язань, а отже, заявлена стягувачем до стягнення кредитна заборгованість не могла вважатись безспірною на момент вчинення виконавчого напису.
Доказів того, що при вчиненні напису нотаріус отримував від ТОВ “Фінансова компанія «Довіра та гарантія» первинні бухгалтерські документи щодо видачі кредиту та здійснення його часткового погашення (квитанції, платіжні доручення, меморіальні ордери, чеки тощо), відповідачем не надано, тому у нотаріуса були відсутні підстави вважати, що розмір заборгованості перед товариством, суми процентів, зазначені у написі, є безспірними.
Таким чином, нотаріус при вчиненні оспорюваного виконавчого напису не переконався належним чином у безспірності розміру сум, що підлягають стягненню за виконавчим написом, чим порушив норми Закону України «Про нотаріат».
Враховуючи викладене, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для визнання оспорюваного виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, а вимоги позивачки визнає обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.
Відповідно до вимогст. 141 ЦПК Україниз відповідача на користь позивачки слід стягти понесені і підтверджені документально судові витрати у вигляді судового збору за подання позовної заяви в сумі 840,80 грн та заяви про забезпечення позову в сумі 420 грн 40 коп.
Керуючись ст.15,16,18,1054 ЦК України, ч. 1 ст.49,50,87,88 Закону України «Про нотаріат», ст.ст.12,81,141,263-265,268,273 ЦПК України, суд,

у х в а л и в:

Позовні вимоги ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія «Довіра та гарантія», треті особи: приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Горай Олег Станіславович, приватний виконавець виконавчого округу м. Києва Єфіменко Денис Олегович про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню задовольнити.
Визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис №49377 від 25 вересня 2020 року, вчинений приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Горай Олегом Станіславовичем про стягнення з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія «Довіра та гарантія» заборгованості у розмірі 15926 (п`яднадцять тисяч дев`ятсот двадцять шість) грн 01 коп.
Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія «Довіра та гарантія» на користь ОСОБА_1 понесені нею судові витрати у вигляді судового збору у сумі 840 грн 80 коп.
Рішення суду може бути оскаржене шляхом подання апеляційної скарги до Полтавського апеляційного суду через Гадяцький районний суд Полтавської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Учасник справи, якому рішення суду не було вручено у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення повного рішення суду.
Відомості, що не проголошуються:
Позивач: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована у встановленому законом порядку за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія «Довіра та гарантія” , місце знаходження м. Київ, вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського,8, код ЄДРПОУ : 38750239.
Третя особа: приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Горай Олег Станіславович, місце знаходження: 1008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 35, РНОКПП невідомий.
Третя особа: приватний виконавець виконавчого округу м. Києва Єфіменко Денис Олегович, місце знаходження: 04073, м. Київ, вул. Кирилівська,172, оф. 65, РНОКПП невідомий.
Повне судове рішення складено 25 лютого 2021 року.
Головуючий Л. І. Тищенко