Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Горай Олег Станіславович на суму 14 866,58 грн. щодо стягнення боргу на користь ТОВ “Фінансова компанія “СІТІ ФІНАНС” таким що не підлягає виконанню

Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Горай Олег Станіславович на суму 14 866,58 грн. щодо стягнення боргу на користь ТОВ “Фінансова компанія "СІТІ ФІНАНС” таким що не підлягає виконанню

РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Категория: исполнительная надпись нотариуса по кредиту

29 грудня 2020 року м. Славута
Славутський міськрайонний суд Хмельницької області у складі :
головуючої судді Зеленської В.І,
з участю секретарки судових засідань Козир О.П.,

розглянувши в порядку загального позовного провадження цивільну справу за позовом адвоката по кредитам в інтересах ОСОБА_1 до ТОВ “Фінансова компанія “СІТІ ФІНАНС” про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, третя особа – приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Горай Олег Станіславович,

в с т а н о в и в:

09.11.2020 ОСОБА_2 звернувся в суд в інтересах ОСОБА_1 з позовом до ТОВ “Фінансова компанія “СІТІ ФІНАНС” про визнання виконавчого напису № 46706, вчиненого 14 вересня 2020 р приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Горай О.С., таким, що не підлягає виконанню.
В обґрунтування поданого позову кредитный адвокат вказує на те, що 14.09.2020 р приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Горай О.С. вчинено нотаріальний напис № 46706 про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ “Фінансова компанія “СІТІ ФІНАНС” заборгованості за кредитним договором в розмірі 14866 грн 58 коп та 500 грн за вчинення виконавчого напису. проте, виконавчий напис є протиправним, винесений з порушенням вимог чинного законодавства України та не підлягає виконанню, оскільки виконавчий напис вчинений на кредитному договорі, який нотаріально не посвідчений та не забезпечений іпотекою, виконавчий напис вчинений щодо заборгованості, яка є спірною, а також з пропуском строків звернення.
Відповідач ТОВ “Фінансова компанія “СІТІ ФІНАНС” належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи судом, його представник в судове засідання не з`явився; відзив на позов не подав.
Третя особа, яка не заявляє позовних вимог на стороні відповідача – приватний нотаріус Горай О.С. належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи судом, в судове засідання не з`явився; відзив на позов не подав.
Дослідивши позовну заяву, подані письмові докази, суд приходить до наступного .
14 вересня 2020 р приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Горай О.С. вчинив виконавчий напис, зареєстрований в реєстрі за №46706, про стягнення з боржника ОСОБА_1 в користь ТОВ «Фінансова компанія «СІТІ ФІНАНС», яке є правонаступником стягувача ПАТ “Комерційний Банк “Надра”, заборгованості за кредитним договором № 19/09/2008/980/К-185 від 19.09.2008 за період з 06.05.2020 по 06.05.2020 в сумі 14866 грн 58 коп.
21.09.2020 р приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва Клименком Р.В. відкрите исполнительное производство №6308647 з примусового виконання виконавчого напису нотаріуса №46706 від 14.09.2020 про стягнення з ОСОБА_1 в користь ТОВ «Фінансова компанія «СІТІ ФІНАНС» заборгованості в розмірі 15366,58 грн (а.с. 13), а 24.09.2020 р приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва Клименком Р.В. винесена постанова про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника ОСОБА_1 в рахунок погашення заборгованості в розмірі 15366,58 гривень на користь ТОВ “Фінансова компанія “СІТІ ФІНАНС” (а.с.14).
Надаючи правову оцінку вказаним відносинам, суд враховує наступне.
Відповідно до ст. 18 ЦК України нотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі у випадках і порядку встановленому законом.
Статтею 87 Закону України «Про нотаріат» передбачено, що для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до ст. 88 Закону України «Про нотаріат» нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями не більше одного року. Якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис, законом встановлено інший строк давності, виконавчий напис видається у межах цього строку.
Процедура вчинення нотаріусами виконавчих написів визначена у главі 16 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року.
Пунктом 1 глави 16 розділу ІІ Порядку передбачено, що для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість, або на правочинах, що передбачають звернення стягнення на майно на підставі виконавчих написів. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, установлюється Кабінетом Міністрів України.
Порядком встановлено, що для вчинення виконавчого напису стягувачем або його уповноваженим представником нотаріусу подається заява, у якій, зокрема, мають бути зазначені: відомості про найменування і місце проживання або місцезнаходження стягувача та боржника; дата і місце народження боржника фізичної особи, місце його роботи; номери рахунків у банках, кредитних установах, код за ЄДРПОУ для юридичної особи; строк, за який має провадитися стягнення; інформація щодо суми, яка підлягає стягненню, або предметів, що підлягатимуть витребуванню, включаючи пеню, штрафи, проценти тощо. Заява може містити також іншу інформацію, необхідну для вчинення виконавчого напису. У разі якщо нотаріусу необхідно отримати іншу інформацію чи документи, які мають відношення до вчинення виконавчого напису, нотаріус вправі витребувати їх у стягувача.
Згідно пункту 3, нотаріус вчиняє виконавчі написи: якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем; за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями – не більше одного року.
Безспірність заборгованості підтверджують документи, передбачені Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1172.
Відповідно до п. 13 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах за скаргами на нотаріальні дії або відмову в їх вчиненні» №2 від 31.01.92 при вирішенні справ пов`язаних з оскарженням відмови у видачі виконавчого напису або його видачею відповідно до Закону України «Про нотаріат» виконавчий напис може бути вчинено нотаріусом за умови, що наявність безспірної заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем підтверджується відповідними документами.
Пунктом 8 зазначеної вище постанови передбачено, що суд при вирішенні питання про обґрунтованість повинен виходити з того, що нотаріальні дії повинні вчинятись у суворій відповідності з встановленими для даного органу чи особи компетенцією і порядком їх вчинення.
У пункті 10 «Узагальнення судової практики розгляду справ про оскарження нотаріальних дій або відмову в їх вчиненні» від 07.02.2014 року Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ роз`яснено, що однією з об`єктивних причин оскарження виконавчих написів є поверхневий підхід нотаріуса до вирішення питання про можливість вчинення виконавчого напису у кожному конкретному випадку.
Як зазначив Верховний Суд України в своїй постанові від 05 липня 2017 року по справі № 754/9711/14-ц безспірність заборгованості чи іншої відповідальності боржника це обов`язкова умова вчинення нотаріусом виконавчого напису (стаття 88 Закону України «Про нотаріат»). Однак, характер правового регулювання цього питання дає підстави для висновку про те, що безспірність заборгованості чи іншої відповідальності боржника для нотаріуса підтверджується формальними ознаками – наданими стягувачем документами згідно з Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів.
Таким чином, вчинення нотаріусом виконавчого напису відбувається за фактом подання стягувачем документів, які згідно із відповідним Переліком є підтвердженням безспірності заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем. Однак, сам по собі цей факт (подання стягувачем відповідних документів нотаріусу) не свідчить про відсутність спору стосовно заборгованості як такого.
З огляду на наведене суд при вирішенні спору про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, не повинен обмежуватися лише перевіркою додержання нотаріусом формальних процедур і факту подання стягувачем документів на підтвердження безспірної заборгованості боржника згідно з Переліком документів. Для правильного застосування положень статей 87, 88 Закону України «Про нотаріат» у такому спорі суд повинен перевірити доводи боржника в повному обсязі й установити та зазначити в рішенні чи справді на момент вчинення нотаріусом виконавчого напису боржник мав безспірну заборгованість перед стягувачем, тобто чи існувала заборгованість взагалі, чи була заборгованість саме такого розміру, як зазначено у виконавчому написі, та чи не було невирішених по суті спорів щодо заборгованості або її розміру станом на час вчинення нотаріусом виконавчого напису. При цьому законодавством не визначений виключний перелік обставин, які свідчать про наявність спору щодо заборгованості. Ці обставини встановлюються судом відповідно до загальних правил цивільного процесу за наслідками перевірки доводів боржника та оцінки наданих ним доказів. Такий правовий висновок викладений у постанові Верховного Суду України від 5.07.2017 №6-887цс17.
Крім цього, постановою Київського апеляційного адмінітсративного суду від 22.02.2017 р у справі № 826/20084/14 визнано незаконною та нечинною постанову Кабінету Міністрів України № 662 від 26.11.2014 р “про внесення змін до Переліку документів, за якими стягнення заборгованості проводиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів”, зокрема, в частині доповнення Переліку новим розділом “Стягнення заборгованості з підстав, що випливають з кредитних відносин”.
Отже, на час розгляду справи судом Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 р. № 1172, передбачає можливість вчинення виконавчого напису лише за Нотаріально посвідченими договорами, що передбачають сплату грошових сум, передачу або повернення майна, а також право звернення стягнення на заставлене майно (крім випадку, передбаченого пунктом 1-1 цього переліку). Для одержання виконавчого напису подаються: а) оригінал нотаріально посвідченого договору (договорів); б) документи, що підтверджують безспірність заборгованості боржника та встановлюють прострочення виконання зобов`язання.
Позивач неодноразово зверталася до Надра Банку з приводу існуючої заборгованості за кредитом, але жодних роз`яснень не отримала.
У виконавчому написі нотаріуса № 46706 від 14.09.2020 визначений розмір заборгованості ОСОБА_1 за кредитним договором № 19/09/2008/980/К-185 від 19.09.2008 за період з 06.05.2020 по 06.05.2020 в розмірі 14 866,58 грн.
З метою встановити дотримання приватним нотаріусом Горай О.С. вимог постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 р. № 1172 “Про затвердження Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів”, а також встановити, на підставі яких документів визначена сума заборгованості за один день 06.05.2020 р, судом задоволене клопотання представника позивача та ухвалою від 10.11.2020 р витребувано у приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу Горай Олега Станіславовича належним чином завірені копії матеріалів нотаріальної справи щодо вчинення виконавчого напису № 46706 від 14.09.2020 про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “СІТІ ФІНАНС” заборгованості за кредитним договором № 19/09/2008/980/К-185 від 19.09.2008 за період з 06.05.2020 по 06.05.2020 в розмірі 14 866,58 грн та 500,00 за вчинення виконавчого напису, а ухвалою від 10.12.2020 р витребувано у ТОВ “Фінансова компанія “СІТІ ФІНАНС” документи за виконавчим написом та виконавчий напис № 46706 від 14.09.2020, вчинений приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Горай О.С., про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “СІТІ ФІНАНС” заборгованості за кредитним договором № 19/09/2008/980/К-185 від 19 вересня 2008 р в розмірі 14 866,58 грн та 500,00 грн за вчинення виконавчого напису.
Проте, ні приватний нотаріус Горай О.С, ні ТОВ “Фінансова компанія “СІТІ ФІНАНС” витребувані документи суду не надали і не повідомили про поважні причини неподання доказів, хоча копію відповідної ухвали отримали.
Відповідно до ст. 84 ЦПК України у разі неподання учасником справи з неповажних причин або без повідомлення причин доказів, витребуваних судом, суд залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання, а також яке значення мають ці докази, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у його визнанні, або може здійснити розгляд справи за наявними в ній доказами, або, у разі неподання таких доказів позивачем, – також залишити позовну заяву без розгляду.
Отже, на думку суду, у даному випадку, нотаріус при вчиненні спірного виконавчого напису не переконався у безспірності розміру сум, що підлягають стягненню за виконавчим написом з позивачки ОСОБА_1 , чим порушив норми Закону України «Про нотаріат» та Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів.
Таким чином, приймаючи до уваги, що виконавчий напис приватного нотаріуса був вчинений в порушення вимог Закону «Про нотаріат» та Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність позовних вимог.
Відповідно до ст. 141 ЦПК України з відповідача на користь позивачки підлягає стягненню сплачений нею судовий збір.
Керуючись ст.ст. 12, 141, 263-265, 274 ЦПК України, ст.ст. 16, 18, 256, 257, 261 ЦК України, суд

в и р і ш и в:

Позов задовольнити.
Виконавчий напис №46706, вчинений 14 вересня 2020 року приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Горай Олегом Станіславовичем, про стягнення з боржника ОСОБА_1 в користь ТОВ «Фінансова компанія «СІТІ ФІНАНС», яке є правонаступником стягувача ПАТ “Комерційний Банк “Надра”, заборгованості за кредитним договором № 19/09/2008/980/К-185 від 19.09.2008 за період з 06.05.2020 по 06.05.2020 в сумі 14866 грн 58 коп та 500,00 грн плати за вчинення цього виконавчого напису, визнати таким, що не підлягає виконанню.
Стягнути з ТОВ «Фінансова компанія «СІТІ ФІНАНС» на користь ОСОБА_1 840 грн 80 коп судового збору.
Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.
У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.
Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Хмельницького апеляційного суду через Славутський міськрайонний суд.
Головуючий суддя Зеленська В. І.