Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Горай Олег Станіславович на суму 10 233,01 грн. щодо стягнення боргу на користь ТОВ “Фінансова компанія “Аланд” таким що не підлягає виконанню

Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Горай Олег Станіславович на суму 10 233,01 грн. щодо стягнення боргу на користь ТОВ “Фінансова компанія "Аланд” таким що не підлягає виконанню

З А О Ч Н Е        Р І Ш Е Н Н Я
І М Е Н Е М       У К Р А Ї Н И

Категорія: виконавчий напис нотаріуса по кредиту

26 листопада 2020 року Лебединський районний суд Сумської області
в складі: головуючого судді Чхайла О. В., при секретарі судового засідання Сивоконь А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АЛАНД», третя особа: приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Горай Олег Станіславович про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню;

ВСТАНОВИВ:

Позивачка в особі свого представника адвоката по кредитам звернулася до суду з даним позовом до відповідача, мотивуючи свої вимоги тим, що 03.07.2020 року приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Горай О.С. вчинено виконавчий напис № 5416 про стягнення з неї на користь ТОВ «ФК «АЛАНД» заборгованості закредитним договором врозмірі 10233,01грн., а також500 грн.за вчинення виконавчого напису. ОСОБА_1 вважає, що виконавчий напис є незаконним, оскільки його було вчинено відповідно до суми, яка є спірною, виконавчий напис вчинено за кредитним договором, який непосвідчений нотаріально, та без урахування строку позовної давності. Тому позивачка просила визнати даний виконавчий напис таким, що не підлягає виконанню, а також стягнути з відповідача на її користь суму сплаченого судового збору.
Позивачка та її представник кредитний адвокат в судове засідання не з`явилися. В наданій заяві позовні вимоги підтримали, просили справу розглянути у їх відсутності, проти заочного розгляду справи не заперечили.
Представник відповідача про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, але в судове засідання не з`явився з невідомих причин і не подав відзив.
Третя особа – приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Горай О.С. в судове засідання також не з`явився з невідомих причин.
Згідно вимогч.1ст.280 ЦПК України суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів за одночасного існування таких умов: 1)відповідач належнимчином повідомленийпро дату,час імісце судового засідання; 2)відповідач не з`явився в судове засідання без поважних причин або без повідомлення причин; 3)відповідач неподав відзив; 4) позивач не заперечує проти такого вирішення справи.
Враховуючи викладене, суд вважає можливим провести по справі заочний розгляд.
Беручи до уваги, що розгляд справи здійснюється судом за відсутності всіх учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється в силу вимог ч. 2 ст. 247 ЦПК України.
Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що між сторонами мають місце цивільні правовідносини, позовні вимоги обґрунтовані та підлягають задоволенню, виходячи з наступного.
Судом встановлено,що 03.07.2020 року приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Горай О.С. вчинено виконавчий напис № 5416 (а.с. 10) про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ «ФК «АЛАНД» заборгованості в розмірі 10233,01 грн., яка складається з: простроченої заборгованості за сумою кредиту – 9443,65 грн.; простроченої заборгованості по несплаченим відсоткам за користування кредитом – 789,36 грн. Також стягнуто на користь стягувача 500 грн. за вчинення цього виконавчого напису. Загальна сума, що підлягає стягненню склала 10733,01 грн.
Як зазначено у виконавчому написі, дана заборгованість виникла за кредитним договором 576/8611DCLRG1PT від 27.04.2015 року, укладеним між позивачкою та ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК», правонаступником усіх прав та обов`язків якого є ТОВ «ФК «КРЕДИТ-КАПІТАЛ» за договором відступлення права вимоги за кредитними договорами 148К від 23.03.2018, правонаступником усіх прав та обов`язків якого є ТОВ «ФК «АЛАНД» за договором відступлення права вимоги за кредитними договорами 14/05/2020-ФА від 14.05.2020 року.
29.07.2020 року приватним виконавцем виконавчого округу м. Київ Клітченко О.А. винесено постанову про відкриття виконавчого провадження про примусове виконання зазначеного виконавчого напису (а.с. 6).
Не погодившись з вчиненням вказаної нотаріальної дії, позивачка звернулася до суду, так як вважає, що нотаріусом порушено вимоги закону. У зв`язкуз цим виконавчий напис є таким, що не підлягає виконанню.
Суд погоджується з доводами ОСОБА_1 з огляду на таке.
Відповідно до статті 87 Закону України «Про нотаріат» для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Статтею 88 Закону України «Про нотаріат» визначено умови вчинення виконавчих написів, відповідно до приписів якої нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло небільше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями – не більше одного року. Якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис, законом встановлено інший строк давності, виконавчий напис видається у межах цього строку.
Аналогічні правила і умови вчинення виконавчого напису містяться у пунктах 1, 3 Глави 16 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений наказом Міністерства юстиції України 22 лютого2012 року № 296/5(даліПорядок).
Згідно з підпунктом 2.1 пункту 2 Глави 16 розділу ІІ Порядку для вчинення виконавчого напису стягувачем або його уповноваженим представником нотаріусу подається заява, у якій, зокрема, мають бути зазначені: відомості про найменування і місце проживання або місцезнаходження стягувача та боржника; дата і місце народження боржника – фізичної особи, місце його роботи; номери рахунків у банках, кредитних установах, код за ЄДРПОУ для юридичної особи; строк, за який має провадитися стягнення; інформація щодо суми, яка підлягає стягненню, або предметів, що підлягатимуть витребуванню, включаючи пеню, штрафи, проценти тощо. Заява може містити також іншу інформацію, необхідну для вчинення виконавчого напису.
Вчинення нотаріусом виконавчого напису – це нотаріальна дія, яка полягає у посвідченні права стягувача на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна. При цьому вчинений нотаріусом виконавчий напис не породжує виникнення права стягувача на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна, а підтверджує, що таке право виникло у стягувача раніше. Мета вчинення виконавчого напису – надання стягувачу можливості в позасудовому порядку реалізувати його право на примусове виконання безспірного зобов`язання боржником.
Отже, відповідне право стягувача, за захистом якого він звернувся до нотаріуса, повинно існувати на момент звернення. Так само на момент звернення стягувача до нотаріуса із заявою про вчинення виконавчого напису повинна існувати й, крім того, також бути безспірною, заборгованість боржника перед стягувачем.
Згідно зп. 3.2 глави 16 розділу ІІ Порядку безспірність заборгованості підтверджують документи, передбачені Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1172.
Відповідно до п. 2. Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, для одержання виконавчого напису по кредитних договорах, за якими боржниками допущено прострочення платежів за зобов`язаннями, додаються: оригінал кредитного договору; засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості.
Позивачка зазначає, що сума стягнутої заборгованості завищена, а тому вона є спірною. Такі її доводи не були жодним чином оспорені в ході судового розгляду з боку сторони відповідача.
Таким чином, суд приходить до висновку, що стягувач не надав нотаріусу всіх необхідних документів, що підтверджують заборгованості та встановлюють прострочення виконання зобов`язання, а нотаріус в свою чергу не пересвідчився у безспірності суми заборгованості, що є порушенням вимоги закону.
Також суд знаходить обґрунтованими доводи позивачки про те, що ТОВ «ФК «АЛАНД» звернулося за отриманням виконавчого напису нотаріуса поза межами встановленого законом строку, який безпосередньо пов`язаний із позовною давністю, встановленою Цивільним кодексом України і становить три роки незалежно від суб`єктного складу сторін правовідносин.
Так, відповідно до вимог ст. ст. ст. 256, 257, 261 ЦК України позовна давність – це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки. Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.
Згідно з вимогами ст. 262 ЦК України заміна сторін у зобов`язанні не змінює порядку обчислення та перебігу позовної давності.
Встановлено, що кредитний договір 576/8611DCLRG1PT між позивачкою та ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК» було укладено 27.04.2015 року. ОСОБА_1 зазначає, що з часу коли кредитор дізнався про порушення зобов`язань за вказаним договором минуло більш ніж три роки. ТОВ «ФК «АЛАНД» в свою чергу не було надано доказів на підтвердження того, що порушення зобов`язань за вказаним кредитним договором мало місце в межах строку позовної давності або він переривався, хоча повинно було це зробити, як сторона у справі.
Також суд звертає увагу й на те, що постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 22.02.2017 року визнано частково незаконною та нечинною постанову КМУ № 662 від 26.11.2014 року, якою вносилися зміни до Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів. Тобто, редакція Переліку передбачає можливість вчинення виконавчого напису лише на підставі оригіналу нотаріального посвідченого договору.
Не зважаючи на те, що судовим рішення були скасовані зміни до Переліку в частині вчинення виконавчого напису на кредитному договорі, нотаріус вчинив виконавчий напис за кредитним договором, укладеним в письмовій формі без нотаріального посвідчення, чим порушив Порядок вчинення нотаріальних дій.
Згідно з ч. ч. 1-3 ст. 12 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.
Виходячи із встановлених фактичних обставин справи, положень чинного законодавства, суд дійшов висновку про необхідність задоволення вимог ОСОБА_1 щодо визнання оспорюваного виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню.
Ухвалюючи рішення, суд також вважає необхідним вирішити долю понесених позивачкою та документально підтверджених судових витрат, а саме стягнути з відповідача на користь ОСОБА_1 суму сплаченого судового збору в розмірі 1261,20 грн., оплата якого підтверджується квитанціями (а.с. 18, 19).
Керуючись ст. ст.2-5,76-80,258-259,263-265, 280-282 ЦПК України;

В И Р І Ш И В:

Позовні вимоги ОСОБА_1 задовольнити.
Визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис № 5416 від 03.07.2020, вчинений приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Горай Олегом Станіславовичем про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АЛАНД» заборгованості за кредитним договором в розмірі 10233,01 грн. та 500, грн. за вчинення виконавчого напису.
Стягнути з ТОВАРИСТВА ЗОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ«АЛАНД» (01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 14, оф. 301, ЄДРПОУ 42642578) на користь ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) на відшкодування судових витрат кошти в розмірі 1261,20 грн.
Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив за письмовою заявою відповідача, поданою протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Рішення суду може бути оскаржене в апеляційному порядку до Сумського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Суддя О. В. Чхайло