Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Гамзатової Аліни Анатоліївни на суму 43 588,22 грн. щодо стягнення боргу на користь ТОВ “Вердикт Капітал” таким що не підлягає виконанню

Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Гамзатової Аліни Анатоліївни на суму 43 588,22 грн. щодо стягнення боргу на користь ТОВ "Вердикт Капітал"  таким що не підлягає виконанню

27.04.2020 року КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Категорія: виконавчий напис нотаріуса по кредиту
Справа № 533/161/20
Провадження № 2/533/108/20

РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(за правилами позовного провадження)
27 квітня 2020 року Козельщинський районний суд Полтавської області
в складі: головуючого судді Оксенюк М. М.,
секретаря судового засідання Шуліки Л. Г.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Козельщина цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ», третя особа: Приватний нотаріус Броварського районного нотаріального округу Київської області Гамзатова Аліна Анатоліївна про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню,-

В С Т А Н О В И В :

17.02.2020 року представник позивача кредитний адвокат ОСОБА_2 звернувся до суду в інтересах позивача ОСОБА_1 із вищезазначеним позовом до суду, в якому прохає визнати виконавчий напис № 5018 від 16.09.2019 року, вчинений приватним нотаріусом Броварського районного округу Київської області Гамзатовою А. А. про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ «Вердикт Капітал» заборгованості в розмірі 43588,22 грн. та 650 грн. за кредитним договором № 500449516 від 17.01.2014 року укладеним з АТ «АЛЬФА-БАНК» правонаступником усіх прав та обов`язків якого є ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА», правонаступником усіх прав та обов`язків є ТОВ «Вердикт Капітал» таким, що не підлягає виконанню.
На обґрунтування позову представником позивача адвокат з кредитів зазначено, що вищезазначений виконавчий напис не підлягає виконанню та має бути скасований як такий, що не відповідає вимогам чинного законодавства, оскільки заборгованість зазначена у виконавчому написі, на момент його вчинення була спірною. Починаючи з 2014 року позивач неодноразово зверталася до банку з питань існуючої заборгованості, але необхідної інформації, як і сприяння у вирішенні ситуації, не отримала.
Також, позивач фактично була позбавлена можливості отримання достовірної та повної інформації щодо реального стану заборгованості, всупереч ст. 56 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», яка закріплює право клієнта на право доступу до інформації щодо діяльності банку, так, банки зобов`язані на вимогу клієнта надати інформацію та консультації з питань надання банківських послуг.
Позивач не отримувала письмової вимоги (повідомлення) від банку. З вказаних підстав позивач не визнає розмірів заборгованості нарахованих ТОВ «Вердикт Капітал» у тому числі штрафів та пеню, оскільки позивач позбавлена будь-якої інформації зі сторони банку щодо кредитних зобов`язань. Суми, що підлягають стягненню, у тому числі відсотків та комісії є надмірно великими та необґрунтованими, при цьому приватний нотаріус не є фахівцем у галузі економіки та фінансів щоб бездоганно перевірити та визначити суми, які підлягають стягненню за кредитним договором.
В матеріалах нотаріальної справи відсутній Договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, банком було подано лише заяву на приєднання до такого договору підписану позивачем.
В порушення вимог п. п. б) п.1Постанови КМ України від 29.06.1999 року № 1172 в матеріалах нотаріальної справи відсутня належним чином оформлена засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості. Наданий розрахунок заборгованості за кредитом, підготовлений робітниками банку є відображенням односторонніх арифметичних розрахунків відповідача і не є правовою підставою для стягнення сум та не може слугувати доказом безспірності розміру грошових вимог Банку до позивача. Сам розрахунок не містить даних, а лише констатує наявність недоказаного розміру всієї суми непогашеного кредиту, відсотків, комісії, штрафних санкцій.
Відповідач ТОВ «Вердикт Капітал» не додав Приватному нотаріусу належним чином оформлений розрахунковий документ, який підтверджує факт видачі/перерахування кредитних коштів та згідно якого можна було б встановити суму, яку надав/перерахував згідно кредитного договору.
Позивача не було проінформовано про реорганізацію АТ «Альфа-Банк». Представником відповідача ТОВ «Вердикт Капітал» не доведено, що правонаступник АТ «Альфа-Банк» є ТОВ «Вердикт Капітал».
Відповідач ТОВ «Вердикт Капітал» своєчасно та належним чином не інформував позивача про порядок погашення заборгованості за кредитним договором, а тому позивач вважає, що відсутня його вина щодо встановлених приватним нотаріусом сум заборгованості. Викладені обставини свідчать про наявний спір між сторонами щодо розміру заборгованості.
Кредитний договір має містити обґрунтований розрахунок розміру комісії. Але в договорі відсутні як поняття комісії так і обґрунтований розрахунок розміру комісії.
Доказів завдання збитків відповідачу ТОВ «Вердикт Капітал» приватному нотаріусу не надано.
Відповідач ТОВ «Вердикт Капітал» не довів наявність негативних наслідків через прострочення виконання зобов`язання за кредитним договором. Відповідач ТОВ «Вердикт Капітал» не надав арифметичного розрахунку з посиланням на норми Кредитного договору щодо стягнення сум штрафів та пені.
Згідно ухвали суду від 18.02.2020 року справа призначена до розгляду у підготовчому судовому засіданні на 26.03.2020 року о 09 годині 00 хвилин.
19.03.2020 року на адресу суду надійшов відзив відповідача на позов, в якому відповідач ТОВ«Вердикт Капітал» зазначив, що позов позивача є безпідставними та необґрунтованими, оскільки нотаріусом вчинено виконавчий напис із дотриманням вимог законодавства.
23.03.2020 року на адресу суду надійшли письмові пояснення на позов в яких третя особа Приватний нотаріус Броварського районного нотаріального округу Київської області Гамзатова Аліна Анатоліївна зазначила, що заявлений позов позивача є безпідставним та необґрунтованим, оскільки виконавчий напис вчинено із дотриманням вимог законодавства.
Відповідно до ухвали суду від 26.03.2020 року справа за результатами підготовчого судового засідання призначена до судового розгляду по суті на 27.04.2020 року о 08 годині 30 хвилин.
В судове засідання позивач та представник позивача не з`явилися. Представник позивача адвокат з проблемних кредитів направив до суду заяву про розгляд справи без участі його та позивача, позов підтримує.
В судове засідання відповідач ТОВ «Вердикт Капітал» не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, про причини нявки в судове засідання суд не повідомив.
Третя особа Приватний нотаріус Броварського районного нотаріального округу Київської області Гамзатова Аліна Анатоліївна в судове засідання не з`явилася, але направила заяву про розгляд справи у її відсутність.
Відповідно до ч. 3 ст. 223 ЦПК України, розгляд справи проводиться без участі учасників справи, оскільки останні до суду не направили клопотання про відкладення або про перенесення розгляду справи.
У відповідності до ч. 2 ст. 247 ЦПК України, за відсутності всіх осіб, які беруть участь у справі, суд проводить розгляд цивільної справи без фіксування технічними засобами, за наявними у справі матеріалами.
Суд, дослідивши письмові докази, встановив наступне.
У відповідності до ч. 3 та ч. 4 ст. 12, ч. 1 та ч. 2 ст. 13 ЦПК України, кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних із вчиненням чи не вчиненням нею процесуальних дій.
Суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.
Збирання доказів у цивільних справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Суд має право збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи лише у випадках, коли це необхідно для захисту малолітніх чи неповнолітніх осіб або осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена, а також в інших випадках, передбачених цим Кодексом.
Судом встановлено, що 17.01.2014 року між позивачем та ПАТ «Альфа-Банк» укладено кредитний договір №500449516 (а.с.102).
Згідно копії договору факторингу № 1 ТОВ «Кредитні ініціативи» передало грошові кошти в розпорядження ПАТ «Альфа-Банк» за плату, а ПАТ «Альфа-Банк» зобов`язався відступити ТОВ «Кредитні ініціативи» свої права грошової вимоги до боржників за кредитними договорами, перелік яких міститься в додатку № 1 до Договору (а.с.103).
Згідно договору факторингу № 2019-1КІ/ВЕСТА від 26.12.2018 року ТОВ «Кредитні ініціативи» відступило ТОВ «Фінансова компанія «ВЕСТА» право вимоги до боржників за договорами, перелік яких міститься в Додатку №1-1 до Договору (а.с. 109).
Згідно договору відступлення прав вимоги № 16-01/19/1 від 16.01.2019 року ТОВ «Фінансова компанія «Веста» відступив ТОВ «Вердикт Капітал» право вимоги до боржників за договорами, перелік яких міститься в Додатку №1-1 до Договору (а.с. 104).
16.09.2019 року ТОВ «Вердикт капітал» звернулося до приватного нотаріуса Броварського районного нотаріального округу Київської області Гамзатової А.А. із заявою вих. № 13816296 про вчинення виконавчого напису (а.с. 99).
Далі, судом встановлено, що 16.09.2019 року приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області Гамзатовою А. А. вчинено виконавчий напис № 5018 про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТзОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» заборгованості за кредитним договором в розмірі 43588,22 грн, з яких: прострочена заборгованість за сумою кредиту -22 005,29 грн; прострочена заборгованість за комісією – 0,00 грн; прострочена заборгованість по несплаченим відсоткам за користування кредитом -11312,89 грн; строкова заборгованість за сумою кредиту 0,00 грн; строкова заборгованість по несплаченим відсоткам за користуванням кредитом – 8029,45грн; строкова заборгованість за штрафами і пенею 2240,19 грн. та 650 грн. за вчинення виконавчого напису. Стягнення заборгованості проводиться за період з 16.01.2019 року по 04.09.2019 року.
Відповідно до ст.18 ЦК України, нотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі у випадках і в порядку, встановлених законом.
П. 19 ст. 34 ЗУ «Про нотаріат» визначено, що виконавчий напис є нотаріальною дією, що вчиняють нотаріуси.
Згідно ст. 87 ЗУ «Про нотаріат» вбачається, що для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Статтею 88 ЗУ «Про нотаріат» визначено, що нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями – не більше одного року. Якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис, законом встановлено інший строк давності, виконавчий напис видається у межах цього строку.
Порядок вчинення нотаріальних дій містить такі самі правила та умови вчинення виконавчого напису (пункти 1, 3 Глави 16 розділу ІІ Порядку).
Згідно п.п.2.1 п.2 Глави 16 розділу ІІ Порядку для вчинення виконавчого напису стягувачем або його уповноваженим представником нотаріусу подається заява, у якій, зокрема, мають бути зазначені: відомості про найменування і місце проживання або місцезнаходження стягувача та боржника; дата і місце народження боржника – фізичної особи, місце його роботи; номери рахунків у банках, кредитних установах, код за ЄДРПОУ для юридичної особи; строк, за який має провадитися стягнення; інформація щодо суми, яка підлягає стягненню, або предметів, що підлягатимуть витребуванню, включаючи пеню, штрафи, проценти тощо. Заява може містити також іншу інформацію, необхідну для вчинення виконавчого напису.
У разі, якщо нотаріусу необхідно отримати іншу інформацію чи документи, які мають відношення до вчинення виконавчого напису, нотаріус вправі витребувати їх у стягувача (підпункт 2.2 пункту 2 Глави 16 розділу ІІ Порядку). Вчинення виконавчого напису в разі порушення основного зобов`язання та (або) умов іпотечного договору здійснюється нотаріусом після спливу тридцяти днів з моменту надісланих іпотекодержателем повідомлень – письмової вимоги про усунення порушень іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця. Повідомлення вважається надісланим, якщо є відмітка іпотекодавця на письмовому повідомленні про його отримання або відмітка поштового відділення зв`язку про відправлення повідомлення на вказану в іпотечному договорі адресу (підпункт 2.3 пункту 2 Глави 16 розділу ІІ Порядку).
Крім того, п.п.3.2, 3.5 п.3 Глави 16 розділу ІІ Порядку передбачено, що безспірність заборгованості підтверджують документи, передбачені Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженимпостановою Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 року № 1172(далі – Перелік документів). При вчиненні виконавчого напису нотаріус повинен перевірити, чи подано на обґрунтування стягнення документи, зазначені у вказаному Переліку документів. При цьому цей Перелік документів не передбачає інших умов вчинення виконавчих написів нотаріусами ніж ті, які зазначені вЗУ «Про нотаріат»та Порядку вчинення нотаріальних дій.
Ст. 50 ЗУ «Про нотаріат» визначено, що нотаріальна дія або відмова у її вчиненні, нотаріальний акт оскаржуються до суду. Право на оскарження нотаріальної дії або відмови у її вчиненні, нотаріального акта має особа, прав та інтересів якої стосуються такі дії чи акти.
Відповідно до п.1 Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріуса, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 року № 1172, для одержання виконавчого напису для стягнення заборгованості за нотаріально посвідченими договорами подаються, зокрема, оригінал нотаріально посвідченої угоди; документи, що підтверджують безспірність заборгованості боржника та встановлюють прострочення виконання зобов`язання.
За результатами аналізу вищенаведених норм можна дійти наступних висновків.
Вчинення нотаріусом виконавчого напису – це нотаріальна дія, яка полягає в посвідченні права стягувача на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна. При цьому, нотаріус здійснює свою діяльність у сфері безспірної юрисдикції і не встановлює прав або обов`язків учасників правовідносин, не визнає і не змінює їх, не вирішує по суті питань права. Отже, вчинений нотаріусом виконавчий напис не породжує права стягувача на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна, а підтверджує, що таке право виникло в стягувача раніше. Мета вчинення виконавчого напису – надання стягувачу можливості в позасудовому порядку реалізувати його право на примусове виконання зобов`язання боржником.
Отже, відповідне право стягувача, за захистом якого він звернувся до нотаріуса, повинно існувати на момент звернення. Так само на момент звернення стягувача до нотаріуса із заявою про вчинення виконавчого напису повинна існувати й, крім того, також бути безспірною, заборгованість або інша відповідальність боржника перед стягувачем.
Безспірність заборгованості чи іншої відповідальності боржника – це обов`язкова умова вчинення нотаріусом виконавчого напису (стаття 88 ЗУ «Про нотаріат»). Однак, характер правового регулювання цього питання дає підстави для висновку про те, що безспірність заборгованості чи іншої відповідальності боржника для нотаріуса підтверджується формальними ознаками – наданими стягувачем документами згідно з Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів .
Захист прав боржника в процесі вчинення нотаріусом виконавчого напису відбувається в спосіб, передбачений підпунктом 2.3 пункту 2 Глави 16 розділу ІІ Порядку, – шляхом надіслання іпотекодержателем повідомлень – письмової вимоги про усунення порушень іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця. Натомість нотаріус вирішує питання про вчинення виконавчого напису на підставі документів, наданих лише однією стороною, стягувачем, і не зобов`язаний запитувати та одержувати пояснення боржника з приводу заборгованості для підтвердження чи спростування її безспірності.
Таким чином, вчинення нотаріусом виконавчого напису відбувається за фактом подання стягувачем документів, які згідно із відповідним Переліком є підтвердженням безспірності заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем. Однак, сам по собі цей факт (подання стягувачем відповідних документів нотаріусу) не свідчить про відсутність спору стосовно заборгованості, як такого.
З огляду на наведене та з урахуванням приписів ст.ст.15,16,18 ЦК України, ст.ст.50,87,88 ЗУ «Про нотаріат» захист цивільних прав шляхом вчинення нотаріусом виконавчого напису полягає в тому, що нотаріус підтверджує наявне у стягувача право на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна. Це право існує, поки суд не встановить зворотного. Тобто боржник, який так само має право на захист свого цивільного права, в судовому порядку може оспорювати вчинений нотаріусом виконавчий напис: як з підстав порушення нотаріусом процедури вчинення виконавчого напису, так і з підстав неправомірності вимог стягувача (повністю чи в частині розміру заборгованості або спливу строків давності за вимогами в повному обсязі чи їх частині), з якими той звернувся до нотаріуса для вчиненням виконавчого напису.
Суд при вирішенні спору про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, не повинен обмежуватися лише перевіркою додержання нотаріусом формальних процедур і факту подання стягувачем документів на підтвердження безспірної заборгованості боржника згідно з Переліком документів.
Для правильного застосування положень ст. ст. 87, 88 ЗУ «Про нотаріат» у такому спорі суд повинен перевірити доводи боржника в повному обсязі й установити та зазначити в рішенні чи справді на момент вчинення нотаріусом виконавчого напису боржник мав безспірну заборгованість перед стягувачем, тобто чи існувала заборгованість взагалі, чи була заборгованість саме такого розміру, як зазначено у виконавчому написі, та чи не було невирішених по суті спорів щодо заборгованості або її розміру станом на час вчинення нотаріусом виконавчого напису (Постанова Великої Палати Верховного Суду від 27 березня 2019 року у справі № 137/1666/16).
Відповідно до вимог ст. 81 ЦПК України, кожна сторона зобов`язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі. Доказуванню підлягають обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, виникає спір. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.
Аналізуючи зібрані у справі докази у їх сукупності суд приходить до висновку про наявність правових підстав для визнання таким, що не підлягає виконанню, виконавчого напису, вчиненого приватним нотаріусом Броварського районного округу Київської області Гамзатовою А.А. від 16.09.2019 року № 5018, так як розмір боргових зобов`язань позивача перед ТОВ “Вердикт Капітал”, визначений у виконавчому написі нотаріуса, не є підтвердженим випискою по особовому рахунку позивача оскільки, як встановлено судом, вона не містить руху коштів по рахунку позичальника, яким здійснювалось погашення кредитної заборгованості, що є порушенням вимоги п.3.5 ст.3 Глави 16 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 року за №296/5.
Отже, з урахуванням вище викладеного, суд приходить до висновку, що позов позивача підлягає задоволенню.
Згідно до ст. 141 ЦПК України стягнути з ТзОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» на користь позивача судові витрати в розмірі 840,80 грн.
На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 256, 257 ЦК України, ст.ст.1, 87,88Закону України «Про нотаріат», Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженимпостановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 року № 1172, Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженогонаказом Міністерства юстиції України № 296/5 від 22.02.2012 року, ст.ст. 12, 13, 81, 141, 247, 263-265, 268, 354-355 ЦПК України, суд, –

УХВАЛИВ:

Позов ОСОБА_1 до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ», третя особа: Приватний нотаріус Броварського районного нотаріального округу Київської області Гамзатова Аліна Анатоліївна про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню – задовольнити повністю.
Визнати виконавчий напис № 5018 від 16.09.2019 року, вчинений приватним нотаріусом Броварського районного округу Київської області Гамзатовою Аліною Анатоліївною про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТзОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» заборгованості за вчинення виконавчого напису таким, що підлягає виконанню.
Стягнути з ТзОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» на користь ОСОБА_1 судові витрати в розмірі 840,80 грн.
Рішення може бути оскаржене протягом тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Полтавського апеляційного суду через Козельщинський районний суд.
У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.
Учасник справи, якому повний текст рішення не було вручене у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження на рішення суду якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного тексту рішення суду.
Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.
Роз`яснити учасникам справи, що відповідно до п.3розділу XII «ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ» ЦПК України під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), строки апеляційного оскарження продовжуються на строк дії такого карантину.
Суддя М. М.Оксенюк