Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Гамзатової Аліни Анатоліївни на суму 38 270,63 грн. щодо стягнення боргу на користь ТОВ “Вердикт Капітал” таким що не підлягає виконанню

Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Гамзатової Аліни Анатоліївни на суму 38 270,63 грн. щодо стягнення боргу на користь ТОВ "Вердикт Капітал"  таким що не підлягає виконанню

06.07.2020
Категорія: виконавчий напис нотаріуса по кредиту
Справа № 363/4507/19

РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2020 року Вишгородський районний суд Київської області в складі:
головуючого судді Рудюка О.Д.,
за участю секретаря КлименкоВ.В.,
представника позивача Калініна С.К ОСОБА_1 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вишгороді цивільну справу в загальному позовному провадженні за позовною заявою ОСОБА_2 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Вердикт Капітал», треті особи: Приватний нотаріус Броварського районного нотаріального округу Київської області Гамзатова Аліна Анатоліївна про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2 звернувся до суду з про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню. Обґрунтовуючи позовні вимоги тим, що 16.09.2019 року приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області Гамзатовою А.А. вчинено виконавчий напис №4911 про стягнення з ОСОБА_2 заборгованості за кредитним договором у розмірі 38270,63 грн. та 650,00 грн. за вчинення виконавчого напису. Приватний нотаріус, мотивувала виконавчий напис тим, що ОСОБА_2 є боржником за кредитним договором, який укладено 21.07.2008 року між позивачем та ПАТ «Родовід банк», правонаступником якого є ТОВ «Вердикт Капітал». Позивач вважає, що виконавчий напис приватного нотаріуса Броварського районного нотаріального округу Київської області Гамзатової А.А. №4911 від 16.09.2019 року є безпідставним, незаконним та таким, що не підлягає виконанню, оскільки його було вчинено з порушенням статей 87, 88 Закону України «Про нотаріат».
Ухвалою суду від 14.11.2019 року відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче судове засідання.
27.02.2020 року ухвалою суду закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті.
Представник позивача адвокат з кредитів в судовому засіданні позовні вимоги підтримав з підстав викладених у позовній заяві та просить задовольнити в повному обсязі.
Представник відповідача в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлявся належним чином. Відповідно до вимог ст.178 ЦПК України представник позивача подав відзив на позовну заяву, в якій просить відмовити в задоволенні позову. Обґрунтовуючи відзив тим, що при вчинення виконавчого напису №4911 від 16.09.2019 року у приватного нотаріуса Броварського районного нотаріального округу Гамзатової А.А. були всі підстави вважати безспірною заборгованість за договором кредиту №Ск-003-004831/7-2008 від 21.07.2008 року, укладеному між ПАТ «Родовід Банк» та ОСОБА_2 . Нотаріальну дію приватним нотаріусом вчинено з дотриманням вимог ст.88 Закону України «Про нотаріат», п.284 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004 року №20/5.
Третя особа приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу Бондар І.М. в судове засідання не з`явилась, про день та час розгляду справи повідомлялась належним чином. До суду направила письмові пояснення згідно яких, виконавчий напис вона вчинила відповідно до вимог глави 14 Закону України «Про нотаріат» та п.2 глави 12 Порядку вчинення нотаріальних дій, що підтверджується копією виконавчого напису, вчиненого 16.09.2019 року за реєстровим №4911, а саме, виконавчий напис включає: дату (рік, місяць, число) його вчинення, посаду, прізвище, ім`я, по батькові нотаріуса, який вчиняє виконавчий напис; найменування та місце проживання (місцезнаходження) стягувача; найменування та місце проживання (місцезнаходження) боржника, дату та місце його народження, місце роботи, (для фізичних осіб), номери рахунків в установах банків (для юридичних осіб); строк, за який провадиться стягнення; суми, що підлягають стягнення, або предмети, які підлягають витребуванню, у тому числі пеня, проценти, якщо такі належать до стягнення; розмір плати, сума державного мита, сплачуваного стягувачем, або мита, яке підлягає стягненню з боржника; зазначення статті Закону «Про нотаріат» та пунтку Переліку документів, на підставі яких видано виконавчий напис; номер, під яким виконавчий напис зареєстровано в реєстрі; дату набрання чинності виконавчим написом; строк пред`явлення виконавчого напису до виконання; підпис нотаріуса, який вчинив виконавчий напис, скріплений печаткою. Крім того, просила проводити розгляд справи у її відсутність.
Заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши письмові матеріали справи, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд дійшов наступного.
21.07.2008 року між ВАТ «Родовід Банк» (банк) та ОСОБА_2 (держатель) укладено договір №Ск-003-004831/7-2008 відповідно до умов якого, банк на підставі отриманої заяви, цього договору та інших документів відповідно до вимог чинного законодавства України, включаючи нормативно-правові акти Національного банку України: відкриває основний картковий рахунок № НОМЕР_1 в гривнях та додатковий КР № НОМЕР_2 в доларах США. Надає держателю споживчий кредит у розмірі 24545,25 грн. строком дії до 21.07.2010 року (включно) зі сплатою 7% річних. Держатель зобов`язується повністю погасити споживчий кредит, сплатити проценти за користування грошовими коштами споживчого кредиту та плату за обслуговування споживчого кредиту у строки та на умовах цього договору (п.1.1., 1.1.1., 1.1.5).
04.07.2019 року між ПАТ «Родовід Банк» (банк/первісний кредитор) та ТОВ «Вердикт Капітал» (новий кредитор) укладено договір №23 про відступлення прав вимоги відповідно до якого, за цим договором в порядку та на умовах, визначених цим договором, банк відступає новому кредитору належні банку, а новий кредитор набуває права вимоги банку до позичальників та поручителів, визначених у додатку №1 до цього договору, включаючи права вимоги до правонаступників боржників, спадкоємців боржників або інших осіб, до яких перейшли обов`язки боржників за кредитними договорами та договорами порук з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно реєстру у додатку №1 до цього договору, новий кредитор сплачує банку за права вимоги грошові кошти у сумі та у порядку, визначених цим договором.
Приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області Гамзатовою А.А. 16.09.2019 року вчинено виконавчий напис, зареєстрований в реєстрі №4911, про звернення стягнення з ОСОБА_2 заборгованості за кредитним договором СК-003-004831/7-2008 від 21.07.2008 року. Сума заборгованості складає 38270,63 грн., в тому числі: прострочена заборгованість за сумою кредиту становить 21715,63 грн., прострочена заборгованість за комісією становить 12689,82 грн., прострочена заборгованість по несплаченим відсоткам за користування кредитом становить 2729,76 грн., строкова заборгованість по несплаченим відсоткам за користування кредитом становить 1135,42 грн., стягнуто витрати, пов`язаних із вчиненням виконавчого напису в розмірі 650,00 грн. Стягнення заборгованості проводилась за період з 04.07.2019 року по 15.08.2019 року.
Постановою приватного виконавця виконавчого округу міста Київ Клітченко О.А., 30.09.2019 року відкрито виконавче провадження ВП №60183751, з примусового виконання виконавчого напису №4911 виданого 16.09.2019 року, щодо стягнення з ОСОБА_2 на користь ТОВ «Вердикт Капітал» заборгованості в розмірі 38920,63 грн.
Відповідно ст.18ЦК України нотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі у випадках і порядку, встановлених законом.
Статтею 87 Закону України «Про нотаріат» передбачено, що для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до ст.88 Закону України «Про нотаріат» нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями – не більше одного року. Якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис, законом встановлено інший строк давності, виконавчий напис видається у межах цього строку.
Згідно до ст.89 Закону України «Про нотаріат» у виконавчому написі повинні зазначатися: дата (рік, місяць, число) його вчинення, посада, прізвище, ім`я, по батькові нотаріуса, який вчинив виконавчий напис, найменування та адреса стягувача; найменування, адреса, дата і місце народження боржника, місце роботи (для громадян), номери рахунків в установах банків (для юридичних осіб); строк, за який провадиться стягнення; суми, що підлягають стягненню, або предмети, які підлягають, витребуванню, в тому числі пеня, проценти, якщо такі належать до стягнення, розмір плати, сума державного мита, сплачуваного стягувачем, або мита, яке підлягає стягненню з боржника; номер, за яким виконавчий напис зареєстровано; дата набрання юридичної сили; строк пред`явлення виконавчого напису до виконання. Виконавчий напис скріплюється підписом і печаткою нотаріуса.
Відповідно до п.13 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах за скаргами на нотаріальні дії або відмову в їх вчиненні» при вирішення справ пов`язаних з оскарженням відмови у видачі виконавчого напису або його видачею відповідно до Закону України«Про нотаріат» виконавчий напис може бути вчинено нотаріусом за умови, що наявність безспірної заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем підтверджується відповідними документами.
Пунктом 8 зазначеної вище постанови Пленуму Верховного Суду України передбачено, що суд при вирішенні питання про обґрунтованість повинен виходити з того, що нотаріальні дії повинні вчинятись у суворій відповідності з встановленими для даного органу чи особи компетенцією і порядком їх вчинення.
Відповідно до п.10 «Узагальнення судової практики розгляду справ про оскарження нотаріальних дій або відмову в їх вчиненні» від 07.02.2014 року Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ роз`яснено, що однією з об`єктивних причин оскарження виконавчих написів є поверхневий підхід нотаріуса до вирішення питання про можливість вчинення виконавчого напису у кожному конкретному випадку. Поза увагою нотаріуса часто лишається те, що стягувачі, звертаючись за вчиненням виконавчого напису, необґрунтовано завищують суми своїх вимог, включаючи до їх складу всі санкції, комісії, винагороди, або звертаються про стягнення спірного боргу. Тому судами під час розгляду таких справ має бути враховано пред`явлені банками розрахунки заборгованості за кредитними договорами, суми, які зазначені у письмових вимогах та виконавчих написах нотаріусів, з`ясовано всі обставини у справі, зокрема чи є за боржником сума боргу. При цьому судам слід особливу увагу приділяти спірності сум у частині зазначення різних сум у письмовій вимозі та у виконавчому написі.
Згідно з п.2 «Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року, №1172 для одержання виконавчого напису про стягнення кредитної заборгованості кредитором надаються оригінал кредитного договору; засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості.
Як зазначив Верховний Суд України в своїй постанові від 05 липня 2017 року по справі №754/9711/14-ц безспірність заборгованості чи іншої відповідальності боржника – це обов`язкова умова вчинення нотаріусом виконавчого напису (стаття 88 Закону України «Про нотаріат»). Однак характер правового регулювання цього питання дає підстави для висновку про те, що безспірність заборгованості чи іншої відповідальності боржника для нотаріуса підтверджується формальними ознаками – наданими стягувачем документами згідно з Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів.
Таким чином, вчинення нотаріусом виконавчого напису відбувається за фактом подання стягувачем документів, які згідно із відповідним Переліком є підтвердженням безспірності заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем. Однак сам по собі цей факт (подання стягувачем відповідних документів нотаріусу) не свідчить про відсутність спору стосовно заборгованості як такого.
З огляду на наведене та з урахуванням приписів статей 15, 16, 18 ЦК України, статей 50, 87, 88 Закону України «Про нотаріат», захист цивільних прав шляхом вчинення нотаріусом виконавчого напису полягає в тому, що нотаріус підтверджує наявне у стягувача право на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна. Це право існує, поки суд не встановить зворотного. Тобто боржник, який так само має право на захист свого цивільного права, в судовому порядку може оспорювати вчинений нотаріусом виконавчий напис: як з підстав порушення нотаріусом процедури вчинення виконавчого напису, так і з підстав неправомірності вимог стягувача (повністю чи в частині розміру заборгованості або спливу строків давності за вимогами в повному обсязі чи їх частині), з якими той звернувся до нотаріуса для вчиненням виконавчого напису.
Тому суд при вирішенні спору про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, не повинен обмежуватися лише перевіркою додержання нотаріусом формальних процедур і факту подання стягувачем документів на підтвердження безспірної заборгованості боржника згідно з Переліком документів. Для правильного застосування положень статей 87, 88Закону України«Про нотаріат» у такому спорі суд повинен перевірити доводи боржника в повному обсязі й установити та зазначити в рішенні чи справді на момент вчинення нотаріусом виконавчого напису боржник мав безспірну заборгованість перед стягувачем, тобто чи існувала заборгованість взагалі, чи була заборгованість саме такого розміру, як зазначено у виконавчому написі, та чи не було невирішених по суті спорів щодо заборгованості або її розміру станом на час вчинення нотаріусом виконавчого напису.
При цьому законодавством не визначений виключний перелік обставин, які свідчать про наявність спору щодо заборгованості. Ці обставини встановлюються судом відповідно до загальних правил цивільного процесу за наслідками перевірки доводів боржника та оцінки наданих ним доказів.
Отже, суд приходить до висновку, що у даному випадку, нотаріус при вчиненні оспорюваного виконавчого напису не переконався щодо існування безспірної заборгованості, чим порушив норми Закону України«Про нотаріат» та Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, оскільки, у суму заборгованості входить заборгованість за кредитом, заборгованість за комісією та заборгованість по несплаченим відсоткам за користування кредитом. Крім того,відповідно донаданих приватнимнотаріусом Броварськогорайонного нотаріальногоокругу Київськоїобласті ГамзатовоюА.А.,копій документів,на підставіяких вчиненовиконавчий напис,відсутні доказиотримання позивачемдосудової вимогиТОВ «ВердиктКапітал» до ОСОБА_2 за кредитнимдоговоромСК-003-004831/7-2008 від 21.07.2008 року, а також відсутній докази, що до ТОВ «Вердикт Капітал» на підставі договору №23 про відступлення прав вимоги від 04.07.2019 перейшло право вимоги з ОСОБА_2 за кредитним договором СК-003-004831/7-2008 від 21.07.2008.
За таких обставин та враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню, оскільки виконавчий напис вчинено в порушення статті 88 Закону України «Про нотаріат».
Враховуючи вищевикладене та керуючись статтями 50, 87, 88, 89 Закону України «Про нотаріат», статтями 4, 12, 13, 77, 81, 141, 200, 263-265 ЦПК України, суд, –

ВИРІШИВ:

позов задовольнити.
Визнати виконавчий напис №4911 від 16.09.2019 року, вчинений приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області Гамзатовою Аліною Анатоліївною про стягнення з ОСОБА_2 на користь ТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» суми заборгованість за кредитним договором у розмірі 38270,63грн. та 650,00грн. за вчинення виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню.
Стягнути Товариства з обмеженою відповідальністю «Вердикт Капітал» на користь ОСОБА_2 витрати по сплаті судового збору у розмірі 768,40грн.
Рішення набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.
Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Київського апеляційного суду через суд першої інстанції шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.
Позивач: ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).
Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Вердикт Капітал» (04053, м.Київ, вул.Кудрявський Узвіз,5-Б, код ЄДРПОУ36799749).
Третя особа: приватний нотаріус Броварського районного нотаріального округу Київської області Гамзатова Аліна Анатоліївна (07400, Київська область, м.Бровари, вул.Тараса Шевченка,13).
Повний текс рішення складено 16 липня 2020 року.