Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Гамзатової Аліни Анатоліївни на суму 28 364,47 грн. щодо стягнення боргу на користь ТОВ “Вердикт Капітал” таким що не підлягає виконанню

Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Гамзатової Аліни Анатоліївни на суму 28 364,47 грн. щодо стягнення боргу на користь ТОВ "Вердикт Капітал"  таким що не підлягає виконанню

Справа № 950/131/20
2/950/198/20

Р І Ш Е Н Н Я
І МЕ НЕ М УК РА ЇН И

28 лютого 2020 року м.Лебедин
Лебединський районний суд Сумської області в складі головуючого судді Бакланова Р. В. за участю секретаря – Ткаченко Я.О.
розглянувши у порядку спрощеного провадження в м. Лебедині цивільну справу за позовом представника ОСОБА_1 адвокат по кредитам Калініна С.К. до Товариства з обмеженою відповідальністю «Вердикт капітал», третьої особи Приватного нотаріуса Броварського районного нотаріального округу Київської області Гамзатової Аліни Анатоліївни про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню,

В С Т А Н О В И В :

Представник ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Вердикт капітал», третьої особи Приватного нотаріуса Броварського районного нотаріального округу Київської області Гамзатової Аліни Анатоліївни про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню і просить суд визнати виконавчий напис № 6423 від 08.10.2019, вчинений приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області Гамзатовою Аліною Анатоліївною про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ «Вердикт капітал» заборгованість за кредитним договором в розмірі 28 364,47 грн. та 650 грн. таким, що не підлягає виконанню.
Мотивує свої вимоги тим, що 8 жовтня 2019 року приватним нотаріусом Броварського районного НОКО Гамзатовою Аліною Анатоліївною вчинено виконавчий напис № 6423 про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ «Вкрдикт капітал» заборгованість за кредитним договором в розмірі 28 364,47 грн. та 650 грн. за вчинення виконавчого напису. Приватний нотаріус, мотивував виконавчий напис тим, що ОСОБА_1 є боржником за Кредитним договором 630070462 від 24.12.2013 укладеним із АТ «Альфа-банк», правонаступником усіх прав та обов`язків якого є ТОВ «Кредитні ініціативи», правонаступником усіх прав та обов`язків якого є ТОВ «Фінансова компанія «ІІнвестхолс ВЕСТА», правонаступником усіх прав та обов`язків якого є ТОВ «Вердикт капітал». Стягнення заборгованості проводиться за період з 16.01.2019 по 01.10.2019. Сума заборгованості складає 28 364,47 грн., в тому числі: прострочена заборгованість за сумою кредиту – 16 699,68 грн.; прострочена заборгованість за комісією -0,00 грн.; прострочена заборгованість по несплаченим відсоткам за користування кредитом – 0,00 грн.; строкова заборгованість за сумою кредиту – 0,00 грн.; строкова заборгованість за комісією – 0,00 грн.; строкова заборгованість по несплаченим відсоткам за корисіуванням кредитом – 5 911,56 грн.; строкова заборгованість за штрафами і пенею – 5 753,23 грн. За вчинення виконавчого напису – 650,00 грн.
Позивачка вважає, що исполнительная надпись нотариуса по кредиту № 6423 від 08.10.2019 приватного нотаріуса Броварського районного нотаріального округу Гамзатової A.A. про стягнення заборгованості є протиправним, тобто такий, що винесений з порушенням вимог чинного законодавства України та не підлягає виконанню.
Ухвалою Лебединського районного суду Сумської області від 22 січня 2020 року зазначену позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження.
Ухвалою від 22 січня 2020 року заяву представника позивачки про забезпечення позову задоволено, а саме зупинене стягнення на підставі виконавчого напису.
Представник відповідача надав відзив на позовну заяву (а.с.36-39) у якому заперечив позовні вимоги у повному обсязі з наступних мотивів: згідно ст. 629 ЦК України, договори є обов`язковими для виконання сторонами. Згідно первісного кредитного договору № 630070462, укладеному Позивачем із АТ «Альфа банк», Позивачу як стороні по договору надані кредитні кошти на умовах повернення та платності користування. Проте Позивач взяті на себе зобов`язання по договору кредиту перед АТ «Альфа банк» належним чином не виконував. У зв`язку із чим, АТ «Альфа банк» передано право вимоги по кредитному договору Позивача згідно договорів із ТОВ «Кредитні ініціативи», в свою чергу останнім передано права вимоги по договору із ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» та ТОВ «Вердикт капітал» відповідно. ТОВ «Вердикт капітал» не є правонаступником АТ «Альфа банк», як це зазначає Позивач, а набув прав первісного кредитора по кредитному договору із Позивачем. Оскільки Позивачем систематично не виконувалися взяті по кредитному договору зобов`язання, було прийнято рішення про звернення до приватного нотаріуса для вчинення виконавчого напису про стягнення суми заборгованості з метою захисту прав кредитора. У відповідності до ст. 89 Закону України «Про нотаріат», у виконавчому написі повинні зазначатися: дата (рік, місяць, число) його вчинення, посада, прізвище, ім`я, по батькові нотаріуса, який вчинив виконавчий напис найменування та адреса стягувача; найменування, адреса, дата і місце народження боржника, місце роботи (для громадян), номери рахунків в установах банків (для юридичних осіб); строк, за який провадиться стягнення; суми, що підлягають стягненню, або предмети, які підлягають витребуванню, арест счетов, в тому числі пеня, проценти, якщо такі проценти належать до стягнення; розмір плати, сума державного мита, сплачуваного стягувачем, або мита, яке підлягає стягненню з боржника; номер, за яким виконавчий напис зареєстровано; дата набрання юридичної сили; строк пред`явлення виконавчого напису до виконання. Виконавчий напис скріплюється підписом і печаткою нотаріуса. Згідно з підпунктом 2.1 пункту 2 Глави 16 розділу II Порядку для вчинення виконавчого напису стягувачам або його уповноваженим представником нотаріусу подається заява, у якій, зокрема, мають бути зазначені: відомості про найменування і місце проживання або місцезнаходження стягувача та боржника; дата і місце народження боржника – фізичної особи, місце його роботи; номери рахунків у банках, кредитних установах, код за ЄДРПОУ для юридичної особи; строк, за який має провадитися стягнення; інформація щодо суми, яка підлягає стягненню, або предметів, що підлягатимуть витребуванню, включаючи пеню, штрафи, проценти тощо, водночас, заява може містити також іншу інформацію, необхідну для вчинення виконавчого напису. Крім того, підпунктами 3.2, 3.5 пункту 3 Глави 16 розділу II Порядку передбачено, що безспірність заборгованості підтверджують документи, передбачені Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172 (далі – Перелік документів). За загальним правилом статей 15, 16 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу має право звернутися до суду, який може захистити цивільне право або інтерес у один із способів, визначених частиною першою статті 16 ЦК України, або й іншим способом, що встановлений договором або законом, при цьому, відповідно до статті 18 ЦК України нотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі у випадках і в порядку, встановлених законом. За таких обставин, при вчиненні виконавчого напису нотаріус повинен перевірити, чи подано на обґрунтування стягнення документи, зазначені у вказаному Переліку документів, при цьому, цей Перелік документів не передбачає інших умов вчинення виконавчих написів нотаріусами ніж ті, які зазначені в Законі «Про нотаріат» та Порядку вчинення нотаріальних дій. Отже, вчинення нотаріусом виконавчого напису відбувається за фактом подання стягувачем документів, які згідно із відповідним Переліком є підтвердженням безспірності заборгованості, або іншої відповідальності боржника перед стягувачем. За таких обставин, безспірність вимог визначається не нотаріусом або стягувачем, а відповідно до Переліку документів, за якими стягнення заборгованості проводиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, а нотаріус лише перевіряє безспірність заборгованості по наданим документам.
Третя особа – приватний нотаріус Броварського районного нотаріального округу Гамзатова А.А. надала суду письмові пояснення (а.с.53-55), на виконання ухвали суду надіслала завірені копії документів на підставі яких 08.10.2019 був вчинений виконавчий напис за реєстровим № 6423 зазначивши про відсутність порушень при вчиненні нотаріального напису.
Суд, вивчивши доводи сторін, дослідивши докази в їх сукупності встановив наступне.
Захист своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.
Згідно з положеннями ст.5 ЦПК України суд, здійснюючи правосуддя, захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб у спосіб, визначений законом або договором.
Відповідно до ч.3, ч.4 ст.12 ЦПК України кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень та несе ризик настання наслідків, пов`язаних із вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.
Згідно з ч.1 ст.13 ЦПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.
Як встановлено судом та вбачається з матеріалів справи, 24 грудня 2013 року міжАТ «Альфа банк» та позивачкою ОСОБА_1 був укладений кредитний договір № 630070462. (а.с.60).
В подальшому, як зазначено у заяві про вчинення виконавчого напису нотаріуса, (а.с.56) та доданих договорів АТ «Альфа банк» передано право вимоги по кредитному договору згідно договорів із ТОВ «Кредитні ініціативи», в свою чергу останнім передано права вимоги на підставі договору факторингу №1 від 21 червня 2016 року, що був укладений з ТОВ «Кредині ініціативи» (а.с.67), договору факторингу № 2019-1Л1/ВЕСТА від 26 грудня 2018 року між ТОВ «Кредині ініціативи» та ТОВ «Фінансова компанія «ВЕСТА» (а.с.68) та договором про відступлення права вимоги №16-01/19/ від 16 січня 2019 року укладеного між ТОВ «Фінансова компанія «ВЕСТА» та ТОВ «Вердикт капітал»
4 жовтня 2019 року ТОВ «Вердикт капітал» звернулося до приватного нотаріусаБроварського районного нотаріального округу Київської області Гамзатової А.А. із заявою від 09.10.2019 № 13818458 (а.с. 57) про вчинення виконавчого напису.
8 жовтня 2019 року приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області Гамзатовою А.А. був вчинений виконавчий напис № 6423 (а.с. 56) яким стягнуті на користь ТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» заборгованість за кредитним договором в розмірі 28 364,47 грн. та 650 грн. за вчинення нотаріального напису.
Згідно ст. 87 Закону України «Про нотаріат» для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до ст. 88 Закону України «Про нотаріат» нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями – не більше одного року. Якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис, законом встановлено інший строк давності, виконавчий напис видається у межах цього строку
Відповідно до п. 2 Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженого постановою КМ України №1172 від 29.06.1999 року, для одержання виконавчого напису по кредитних договорах, за якими боржниками допущено прострочення платежів за зобов`язаннями, додаються: оригінал кредитного договору; засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості.
Основними умовами вчинення нотаріусом виконавчого напису є подання документів, які встановлюють заборгованість боржника перед кредитором, підтверджують безспірність вимоги та подачі вимоги в межах строку позовної давності у три роки та у межах річного строку щодо вимоги про стягнення неустойки. Ознакою безспірності вимоги є відсутність заперечень боржника щодо заборгованості та її розрахунку, а також відсутності будь-яких суперечностей у поданих документах. На підтвердження безспірності заборгованості нотаріусу мають бути подані документи, що свідчать про визнання боржником вимог кредитора. Тобто, нотаріус повинен упевнитися в розумінні боржником пред`явлених до нього вимог і визнання їх.
Так в виконавчому написі № 6423 від 08.10.2019 року заборгованість складає 28 364,47 грн., в тому числі: прострочена заборгованість за сумою кредиту – 16 699,68 грн.; прострочена заборгованість за комісією -0,00 грн.; прострочена заборгованість по несплаченим відсоткам за користування кредитом – 0,00 грн.; строкова заборгованість за сумою кредиту – 0,00 грн.; строкова заборгованість за комісією – 0,00 грн.; строкова заборгованість по несплаченим відсоткам за користування кредитом – 5 911,56 грн.; строкова заборгованість за штрафами і пенею – 5 753,23 грн. За вчинення виконавчого напису – 650,00 грн.
Слід зазначити, що доказів про те, що позивачка повідомлялася про існування боргу відсутні. Як наслідок відсутня визнання нею такого розміру боргу.
Виконавчий напис було вчинено на підставі розрахунку заборгованості, підготовленого ТОВ “Вердикт капітал”, який є відображенням односторонніх арифметичних розрахунків відповідача і не може бути доказом безспірності грошових вимог відповідача до ОСОБА_1 .
Таким чином, при визначенні правильності нотаріальної дії при вчиненні виконавчого напису про стягнення заборгованості з підстав, що випливають з кредитних правовідносин, судам необхідно встановити наявність наступних умов: 1) банком нотаріусу надано всі необхідні документи, що підтверджують безспірність заборгованості; 2) наявність доказів належного направлення позивачу письмової вимоги про усунення порушень; 3) наявність доказів належного отримання позивачем письмової вимоги про усунення порушень.
Тому у нотаріуса повинен бути в нотаріальній справі лист, який би свідчив про вимогу сплатити заборгованість, а також доказ, який би підтверджував про направлення такого листа ОСОБА_1 . Крім того нотаріус при вчиненні нотаріальної дії повинен був би також пересвідчитись про отримання цього листа ОСОБА_1 . Однак в матеріалах, що були надані на ухвалу суду, про витребування доказів нотаріусом відсутні будь-які докази які б підтверджували направлення такої вимоги і отримання її ОСОБА_1 .
Така ж правова позиція висловлена у постанові судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 20.05.2015 року по справі №6/158-цс15.
У п. 10 «Узагальнення судової практики розгляду справ про оскарження нотаріальних дій або відмову в їх вчиненні» від 07.02.2014 року Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ роз`яснено, що однією з об`єктивних причин оскарження виконавчих написів є поверхневий підхід нотаріуса до вирішення питання про можливість вчинення виконавчого напису у кожному конкретному випадку. Поза увагою нотаріуса часто лишається те, що стягувачі, звертаючись за вчиненням виконавчого напису, необґрунтовано завищують суми своїх вимог, включаючи до їх складу всі санкції, комісії, винагороди, або звертаються про стягнення спірного боргу.
Тобто, на час подання виконавчого документу, його зміст не відповідав вимогам зазначених норм, а саме: виконавчий напис приватного нотаріуса було вчинено відповідно до суми, яка є спірною; здійсненню виконавчого напису не передувало звернення відповідача до позивача з письмовою вимогою про добровільну сплату заборгованості.
Таким чином, суд доходить до висновку про те, що є всі необхідні підстави для визнання виконавчого напису № 6423 від 08.10.2019 вчиненого приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Гамзатовою A.A. про стягнення заборгованості є незаконним та такими, що не підлягає виконанню.
Відповідно до ст. 141 ЦПК України судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються у разі задоволення позову на відповідача.
Оскільки позов задоволено, а сторона позивача була звільнена від сплати судового збору, суд вважає за необхідне стягнути судовий збір з відповідача на користь держави.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 12, 81, 141, 247, 263-265, ЦПК України, суд,-

В И Р І Ш И В :

Позовні вимоги ОСОБА_1 задовольнити в повному обсязі.
Визнати виконавчий напис № 6423 від 08.10.2019 приватного нотаріуса Броварського районного нотаріального округу Гамзатової Аліни Анатоліївни про стягнення з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю “Кредит капітал”, таким, що не підлягає виконанню.
Стягнути зТовариства зобмеженою відповідальністю”Кредиткапітал”,код ЄДРПОУ36799749місцезнаходження юридичноїособи:04053,м.Київ,вул.Кудрявський Узвізна користьдержави судовівитрати усправі -840грн.80коп.за поданняпозовної заявита 420грн.40коп. заподання заявипро забезпеченняпозову, всьогостягнути 1261грн.20коп. отримувач коштів ГУК у м. Києві/м.Київ/22030106; код за ЄДРПОУ 37993783; банк отримувача: Казначейство України; код банку отримувача 899998; рахунок отримувача UA908999980313111256000026001 код класифікації доходів бюджету 22030106.
Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку через Лебединський районний суд Сумської області до Сумського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Учасник справи, якому повне рішення не були вручені у день його проголошення або складання, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.
Суддя Бакланов Р. В.