Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Гамзатової Аліни Анатоліївни на суму 26 523,50 грн. щодо стягнення боргу на користь ТОВ “Росвен Інвест Україна” таким що не підлягає виконанню

Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Гамзатової Аліни Анатоліївни на суму 26 523,50 грн. щодо стягнення боргу на користь ТОВ "Росвен Інвест Україна"  таким що не підлягає виконанню

Категорія: виконавчий напис нотаріуса по кредиту
Справа № 356/802/19

Р І Ш Е Н Н Я
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

“06” квітня 2020 р. Дніпровський районний суд м. Києва у складі головуючої судді Яровенко Н.О., розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Росвен Інвест Україна», третя особа: Приватний нотаріус Броварського районного нотаріального округу Київської області Газматова Аліна Анатоліївна про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, –

В С Т А Н О В И В:

Позивач ОСОБА_1 звернулась до Дніпровського районного суду м. Києва з позовом, у якому просила визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис № 3125 від 03 вересня 2019 року вчинений приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області Газматовою А.А. про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ «Росвен Інвест Україна» заборгованість за кредитним договором в розмірі 26 523,50 гривень та 500,00 гривень за вчинення виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню.
На обґрунтування своїх позовних вимог посилалась на ті обставини, що виконавчий напис вчинено з порушенням вимог Закону України «Про нотаріат» та Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, за відсутності доказів безспірності заборгованості оскільки надані нотаріусу документи не підтверджували безспірність боргу. Крім того, при вчиненні виконавчого напису нотаріусом не враховано дотримання трирічного строку для його вчинення з дня виникнення у кредитора права вимоги, а також той факт, що сторони не підписували кредитного договору, не досягли згоди щодо істотних умов договору та позивачу не було направлення письмової вимоги (повідомлення).
Ухвалою Дніпровського районного суду м. Києва від 14 січня 2020 року було відкрито провадження по справі та призначено в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін.
Ухвалою Дніпровського районного суду м. Києва від 27 лютого 2020 року заяву позивача ОСОБА_1 про забезпечення позову задоволено. Зупинено стягнення на підставі виконавчого документу – на підставі виконавчого напису № 3125, виданого 03.09.2019 приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області Газматовою Аліною Анатоліївною про стягнення з ОСОБА_1 на користь товариства з обмеженою відповідальністю «РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА» боргу у сумі 26 523,50 гривень.
Копію ухвали суду від 14 січня 2020 року, відповідачем було отримано 16 березня 2020 року, відзив на позовну заяву відповідно до ст. 178 ЦПК України подано не було. Третьою особою 17 березня 2020 року було отримано ухвалу про відкриття провадження від 14 січня 2020 року та позовну заяву з додатками до неї.
10 березня 2020 року третьою особою приватним нотаріусом БРНО Київської області Газматовою А.А. були поданні пояснення по суті позовних вимог та просила їх врахувати при ухваленні рішення по суті позову. Також пояснила, що до неї звернулося ТОВ «Росвен Інвест Україна» із заявою про вчинення виконавчого напису на підставі кредитного договору № 004-29163-041213 від 04 грудня 2013 року право вимоги за яким перейшло до ТОВ «Росвен Інвест Україна». На підтвердження наявної заборгованості по кредиту, стягувач надав засвідчену ним виписку з особового рахунку боржника. Підстав вважати, що заборгованість перед банком (первісним кредитором) на момент звернення стягувана з заявою про вчинення виконавчого напису була погашена чи була іншою – у нотаріуса не було. На підтвердження факту попереднього відправлення на адресу боржника вимоги про погашення боргу, відповідач надав до заяви про вчинення виконавчого напису копію Реєстру згрупованих рекомендованих поштових відправлень де у т.ч. значиться ОСОБА_1 та адреса, що вказана в кредитному договорі. Також зазначила, що вчинення нотаріусом виконавчого напису відбувається за фактом подання стягувачом документів, які згідно із відповідним переліком є підтвердженням безспірності заборгованості або іншої вимоги боржника перед стягувачом. Однак сам по собі цей факт не свідчить про відсутність спору стосовно суми заборгованості як такого.
Згідно вимог ч.13 ст. 7 ЦПК України розгляд справи здійснюється в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами, якщо цим Кодексом не передбачено повідомлення учасників справи. У такому випадку судове засідання не проводиться.
Відповідно до ст. 274 Цивільного процесуального кодексу України в порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи, справи, що виникають з трудових відносин, а також може бути розглянута будь-яка інша справа, віднесена до юрисдикції суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій цієї статті.
За змістом ст. 279 ЦПК України розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження здійснюється судом за правилами, встановленими цим Кодексом для розгляду справи в порядку загального позовного провадження, з особливостями, визначеними у цій главі. Суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін. При розгляді справи у порядку спрощеного провадження суд досліджує докази і письмові пояснення, викладені у заявах по суті справи.
Суд, дослідивши матеріали справи, вивчивши надані письмові докази, приходить до наступного висновку.
З матеріалів справи вбачається, що 04 грудня 2013 року між ОСОБА_1 та ПАТ «Дельта-Банк» було підписано заяву № 004-29163-041213.
09 лютого 2018 року між ПАТ «Дельта-банк» та ТОВ «ФК «Довіра та Гарантія» було укладено договір № 193/К про відступлення прав вимоги за кредитними договорами, відповідно до якого ПАТ «Дельта-Банк» відступив ТОВ «ФК «Довіра та Гарантія» свої права грошової вимоги до боржників за кредитними договорами.
09 лютого 2018 року між ТОВ «Росвен Інвест Україна» та ТОВ «ФК «Довіра та Гарантія» було укладено договір № 09/02/2018 про відступлення прав вимоги за кредитним договорами.
Боржник неналежно виконував взяті на себе зобов`язання і 03 вересня 2019 року до приватного нотаріуса Броварського районного нотаріального округу Київської області Газматова А.А. звернулося ТОВ «Росвен Інвест Україна» із заявою про вчинення виконавчого напису, яка зареєстрована у нотаріуса 03 вересня 2019 року за № 165/01-16.
До заяви стягувачом додані наступні документи: оригінал кредитного договору № 004-29163-041213 від 04 грудня 2013 року; належним чином засвідчений стягувачем розрахунок суми заборгованості; установчі документи стягувача; договір відступлення прав вимоги за кредитними договорами № 09/02/18 від 09 лютого 2018 року, укладений між ТОВ «ФК «Довіра та Гарантія» та ТОВ «Росвен Інвест Україна»; витяг з реєстру боржників до Договору про відступлення права вимоги за кредитними договорами № 09/02/18 від 09 лютого 2018 року.
На підставі цієї заяви та доданих до неї документів 03 вересня 2019 року приватний нотаріус Броварського районного нотаріального округу Київської області Газматова А.А. вчинив виконавчий напис, зареєстрований в реєстрі за № 3125, про стягнення на користь ТОВ «Росвен Інвест Україна» з ОСОБА_1 не сплачену в строк заборгованість за кредитним договором № 004-29163-041213 від 04 грудня 2013 року у розмірі 26 523 грн 50 коп. в тому числі: 14 973 грн 50 коп. прострочена заборгованість за сумою кредиту, 11 550 грн 00 коп. прострочена заборгованість по несплаченим відсоткам за користування кредитом. Також стягнуто витрати за вчинення виконавчого напису у сумі 500 гривень 00 копійок.
Строк, за який проведено стягнення за виконавчим з 09 лютого 2018 року по 14 серпня 2019 року.
Згідно зі ст. 87 Закону України «Про нотаріат» та глави 16 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року за № 296/5 для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість.
Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України, зокрема, постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року №1172 «Про затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів», за змістом п. 1 якої для одержання виконавчого напису для стягнення заборгованості за нотаріально посвідченими угодами подаються, зокрема, оригінал нотаріально посвідченої угоди; документи, що підтверджують безспірність заборгованості боржника та встановлюють прострочення виконання зобов`язання.
Для одержання виконавчого напису за кредитними договорами додаються: а) оригінал кредитного договору; б) засвідчена стягувачем виписка з рахунку боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості.
Нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років. Якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис, законом встановлено інший строк давності, виконавчий напис видається у межах цього строку (ст. 88 Закону України «Про нотаріат»).
Пунктом 3.4 глави 16 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України передбачено, що строки, протягом яких може бути вчинено виконавчий напис обчислюються від дня коли у стягувача виникло право примусового стягнення боргу.
При вчиненні виконавчого напису нотаріусом не враховано, що представник банку на підтвердження безспірності заборгованості боржника не надав виписку з рахунку боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості, натомість надав розрахунок боргу, здійснений банком, що не є документом, який надається нотаріусу для вчинення виконавчого напису згідно з Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 29 червня 1999 року № 1172.
Крім цього, нотаріусом вчинено виконавчий напис з порушенням вимог ст. 88 Закону України «Про нотаріат», оскільки проведено стягнення заборгованості за тілом кредиту, відсотками за користування коштами, пенею та штрафами, тоді як нотаріус вчиняє виконавчі написи за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а якщо для вимоги за якою видається виконавчий напис, законом встановлено інший строк давності, виконавчий напис видається у межах цього строку (щодо пені в межах року).
Отже, нотаріус не перевірив додержання строків на звернення про вчинення виконавчого напису за окремими платежами та пенею, не з`ясував , коли у стягувача виникло право примусового стягнення боргу, не надав цим обставинам відповідної оцінки, не дотримався строків, протягом яких може бути вчинено виконавчий напис, та не встановив, чи підтверджують надані банком документи безспірність боргу.
З огляду на викладене, судом встановлено порушення нотаріусом вимог ст. ст. 87, 88 Закону України «Про нотаріат» та Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року за № 296/5.
За таких обставин, позов потрібно задовольнити та визнати виконавчий напис № 4947, вчинений приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області Газматовою А.А. 03 вересня 2019 року про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ «Росвен Інвест Україна» заборгованості за кредитним договором у розмірі 26 523 грн 50 коп., таким, що не підлягає виконанню.
Відповідно до вимог статті 141 ЦПК України з відповідача на користь позивача підлягають стягненню понесенні ним витрати по сплаті судового збору у розмірі 768 грн 40 коп.
Керуючись ст. ст. 87, 88 Закону України «Про нотаріат», ст. ст.81, 82, 141, 274-279, 263-265, 352, 354-355 ЦПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Позов ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса місця реєстрації: АДРЕСА_1 ) до товариства з обмеженою відповідальністю «Росвен Інвест Україна» (м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 6, ЄДРПОУ 37616221), треті особи: приватний нотаріус Броварського районного нотаріального округу Київської області Газматова Аліна Анатоліївна (07400, Київська область, м. Бровари, вул. Тараса Шевченка, 13, про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню – задовольнити.
Визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис № 3125, вчинений приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області Газматовою Аліною Анатоліївною 03 вересня 2019 року про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ «Росвен Інвест Україна» заборгованість за кредитним договором в розмірі 26 523,50 гривень та 500,00 гривень за вчинення виконавчого напису.
Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Росвен Інвест Україна» на користь ОСОБА_1 768 грн 40 коп. судового збору.
Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подачі апеляційної скарги.
Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку до Київського апеляційного суду шляхом подання протягом 30 днів з дня проголошення рішення апеляційної скарги.
Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.
Повний текст рішення суду складено 06 квітня 2020 року.
Суддя Н.О. Яровенко