Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Богомолова Дар’я Ігорівна на суму 26 126,31 грн. щодо стягнення боргу на користь колектора ТОВ “Вердикт Капітал” таким що не підлягає виконанню

Рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса Богомолова Дар'я Ігорівна на суму 26 126,31 грн. щодо стягнення боргу на користь колектора ТОВ “Вердикт Капітал” таким що не підлягає виконанню

Р І Ш Е Н Н Я
І М Е Н Е М  У К Р А Ї Н И

Категорія: виконавчий напис нотаріуса по кредиту

03 березня 2021 року м. Нетішин

Нетішинський міський суд Хмельницької області в складі:
головуючого судді Базарника Б.І.,
секретаря судового засідання Дмітрієвої О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Нетішин за правилами загального позовного провадження цивільну справу за позовом ОСОБА_1 в інтересах якого діє адвокат по кредитам ОСОБА_2 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Вердикт Капітал», третя особа яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Богомолова Дар`я Ігорівна про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, –

ВСТАНОВИВ:

В червні 2020 року ОСОБА_1 в інтересах якого діє ОСОБА_2 звернувся до суду з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю «Вердикт Капітал», третя особа яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Богомолова Дар`я Ігорівна про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню.
В обґрунтування позову посилається на те, що 21.02.2020 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Богомоловою Дар`єю Ігорівною вчинено виконавчий напис № 597 про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» заборгованість за кредитним договором в розмірі 26 126,31 грн. та 650,00 грн. за вчинення виконавчого напису. Приватний нотаріус, мотивував виконавчий напис тим, що ОСОБА_1 є боржником за Кредитним договором № 014/0336/82/0140646 від 27.11.2013 року укладеним із АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», правонаступником усіх прав та обов`язків якого є ТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ». Строк платежу за Кредитним договором настав. Боржником допущено прострочення платежів. Стягнення заборгованості проводиться за період з 20.09.2019 року по 07.02.2020 року.
Сума заборгованості складає 26 126,31 грн., в тому числі: прострочена заборгованість за сумою кредиту – 15 164,79 грн.; прострочена заборгованість за комісією – 0,00 грн.; прострочена заборгованість по несплаченим відсоткам за користування кредитом – 2 261,05 грн.; строкова заборгованість за сумою кредиту – 2 556,32 грн.; строкова заборгованість за комісією – 0,00 грн.; строкова заборгованість по несплаченим відсоткам за користування кредитом – 2 797,41,00 грн.; строкова заборгованість за штрафами і пенею – 3 346,74 грн. За вчинення виконавчого напису 650,00 грн.
Вважає, що виконавчий напис № 597 від 21.02.2020 року приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Богомолової Д.І. про стягнення заборгованості є протиправним, тобто такий, що винесений з порушенням вимог чинного законодавства України та не підлягає виконанню.
Крім цього, позивач вважає, що виконавчий напис здійснено з порушенням вимог чинного законодавства, а тому повинен бути визнаним таким, що не підлягає виконанню, виходячи з того, що заборгованість зазначена у виконавчому написі, на момент його вчинення була спірною. Позивач починаючи з 2014 року неодноразово звертався до Банку з питань існуючої заборгованості, але необхідної інформації, як і сприяння у вирішенні ситуації, не отримав. Також, фактично був позбавлений можливості отримання достовірної та повної інформації, щодо реального стану заборгованості, всупереч ст. 56 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», яка закріплює право клієнта на право доступу до інформації щодо діяльності банку, так, банки зобов`язані на вимогу клієнта надати інформацію та консультації з питань надання банківських послуг.
Звертає увагу, що позивач не отримував письмової вимоги (повідомлення) від Банку. З вказаних підстав позивач не визнає розмірів заборгованості нарахованих ТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ», у тому числі штрафів та пені, оскільки позбавлений будь-якої інформації зі сторони банку щодо кредитних зобов`язань.
Суми, що підлягають стягненню, у тому числі відсотків та комісії є надмірно великими та необгрунтованими, при цьому Приватний нотаріус не є фахівцем у галузі економіки та фінансів щоб бездоганно перевірити та визначити суми які підлягають стягненню за кредитним договором.
Вважає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного визначення розміру заборгованості слід проводити бухгалтерсько-економічну експертизу.
Зазначає, що в порушення вимог п.п. б п. 1 постанови КМУ від 29.06.1999 № 1172 в матеріалах нотаріальної справи відсутня належним чином оформлена засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувана про непогашення заборгованості
Наданий позивачем розрахунок заборгованості за кредитом, підготовлений робітниками банку – є відображенням односторонніх арифметичних розрахунків відповідача і не є правовою підставою для стягнення сум та не може слугувати доказом безспірності розміру грошових вимог Банку до позивача. Сам розрахунок не містить необхідних даних, а лише констатує наявність недоказаного розміру всієї суми непогашеного кредиту, відсотків, комісії, штрафних санкцій.
ТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» не додав Приватному нотаріусу належним чином оформлений розрахунковий документ, який підтверджує факт видачі/перерахування кредитних коштів та згідно якого можна було б встановити суму, яку надав/перерахував згідно кредитного договору.
Отже, жодного із вказаних документів, які можуть підтверджувати факт проведення розрахункових операцій (видачу кредитних коштів, погашення кредитних зобов`язань) ТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» не надав.
ТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» своєчасно та належним чином не інформував позивача про порядок погашення заборгованості за кредитним договором, тому позивач вважає, що відсутня його вина щодо встановлених приватним нотаріусом сум заборгованості. Викладені обставини свідчать про наявний спір між сторонами щодо розміру заборгованості.
Отже, виконавчий напис нотаріуса вчинено з порушенням, оскільки не дотримано принципу безспірності.
Також вказує, що строк для звернення до нотаріуса за вчиненням виконавчого напису безпосередньо пов`язаний із позовною давністю, встановленою Цивільним кодексом України. Таким чином, загальний строк для такого звернення становить три роки незалежно від суб`єктного складу сторін правовідносин, а якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис, законом встановлено іншу позовну давність, виконавчий напис видається у межах цього строку.
Як наслідок приватний нотаріус Богомолова Д.І. на думку позивача, не пересвідчившись в дійсності кредитного договору, в безспірності заборгованості вчиняла оскаржуваний виконавчий напис.
Зважаючи на зазначене позивач у позові вказує, що оскаржений виконаний напис слід визнати таким, що не підлягає виконанню, з тих підстав, що приватний нотаріус не переконався у безспірності заборгованості боржника та вчинив усупереч вимогам законодавства оскаржений виконавчий напис.
На підставі наведеного, посилаючись на приписи ст. ст. 87, 88 Закону України «Про нотаріат», позивач просить суд визнати виконаний напис вчинений 21.02.2020 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Богомоловою Д.І. про звернення стягнення з нього на користь ТОВ «Вердикт Капітал» заборгованості в сумі 26776,31 грн. таким, що не підлягає виконанню.
Будь-яких інших заяв від учасників справи не надходило.
Ухвалою Нетішинського міського суду Хмельницької області від 03 червня 2020 року прийнято позовну заяву до розгляду, провадження у справі відкрито за правилами загального позовного провадження та призначено судове засідання у справі.
08.02.2021 року третя особа Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Богомолова Д.І. надіслала на адресу суду письмові пояснення по справі.
Будь-яких інших процесуальних дій суд не вчиняв.
Позивач та його представник, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явилися.
Представник відповідача будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явився.
Третя особа яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Богомолова Дар`я Ігорівна, будучи належним чином повідомленою про дату, час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явилася, про причини неявки суд не повідомила.
Встановивши фактичні обставини справи, на які сторони посилаються, як на підставу своїх вимог та заперечень на них, дослідивши та оцінивши докази, проаналізувавши норми матеріального права, які регулюють спірні правовідносини, суд вважає, що позов слід задовольнити з огляду на наступне.
Судом встановлено, що 21.01.2020 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Богомоловою Д.І. вчинений виконавчий напис №597 про стягнення з ОСОБА_1 заборгованості в сумі 26776,31 грн. за кредитним договором №014/0336/82/0140646 від 27.11.2013 року, де вказано, що даний кредитний договір укладено з АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» правонаступником усіх прав якого є ТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» (арк. спр. 61).
Позивач вважаючи, що означений виконавчий напис вчинений приватним нотаріусом з порушеннями, оскільки останній не переконався у безспірності заборгованості боржника.
За загальним правилом статей 15, 16 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу має право звернутися до суду, який може захистити цивільне право або інтерес в один із способів, визначених частиною першою статті 16 ЦК України, або й іншим способом, що встановлений договором або законом.
Відповідно до статті 18 ЦК України нотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі у випадках і в порядку, встановлених законом.
Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами та посадовими особами органів місцевого самоврядування встановлюється Законом України «Про нотаріат» та іншими актами законодавства України (частина перша статті 39 Закону України «Про нотаріат»). Таким актом є, зокрема Порядок вчинення нотаріальних дій.
Вчинення нотаріусом виконавчого напису – це нотаріальна дія (пункт 19 статті 34 Закону України «Про нотаріат»). Правовому регулюванню процедури вчинення нотаріусами виконавчих написів присвячена Глава14 Закону України «Про нотаріат» та Глава16 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій.
Так, згідно зі статтею 87 Закону України «Про нотаріат» для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Статтею 88 Закону України «Про нотаріат» визначено умови вчинення виконавчих написів. Відповідно до приписів цієї статті Закону нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років. Якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис, законом встановлено інший строк давності, виконавчий напис видається у межах цього строку.
Порядок вчинення нотаріальних дій містить такі самі правила та умови вчинення виконавчого напису (пункти 1, 3 Глави 16 розділу ІІ Порядку).
Згідно з підпунктом 2.1 пункту 2 Глави 16 розділу ІІ Порядку для вчинення виконавчого напису стягувачем або його уповноваженим представником нотаріусу подається заява, у якій, зокрема, мають бути зазначені: відомості про найменування і місце проживання або місцезнаходження стягувача та боржника; дата і місце народження боржника – фізичної особи, місце його роботи; номери рахунків у банках, кредитних установах, код за ЄДРПОУ для юридичної особи; строк, за який має провадитися стягнення; інформація щодо суми, яка підлягає стягненню, або предметів, що підлягатимуть витребуванню, включаючи пеню, штрафи, проценти тощо. Заява може містити також іншу інформацію, необхідну для вчинення виконавчого напису.
У разі якщо нотаріусу необхідно отримати іншу інформацію чи документи, які мають відношення до вчинення виконавчого напису, нотаріус вправі витребувати їх у стягувача (підпункт 2.2 пункту 2 Глави 16 розділу ІІ Порядку). Вчинення виконавчого напису в разі порушення основного зобов`язання та (або) умов іпотечного договору здійснюється нотаріусом після спливу тридцяти днів з моменту надісланих іпотекодержателем повідомлень – письмової вимоги про усунення порушень іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця. Повідомлення вважається надісланим, якщо є відмітка іпотекодавця на письмовому повідомленні про його отримання або відмітка поштового відділення зв`язку про відправлення повідомлення на вказану в іпотечному договорі адресу (підпункт 2.3 пункту 2 Глави 16 розділу ІІ Порядку).
Крім того, підпунктами 3.2, 3.5 пункту 3 Глави 16 розділу ІІ Порядку передбачено, що безспірність заборгованості підтверджують документи, передбачені Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172 (далі – Перелік документів). При вчиненні виконавчого напису нотаріус повинен перевірити, чи подано на обґрунтування стягнення документи, зазначені у вказаному Переліку документів. При цьому цей Перелік документів не передбачає інших умов вчинення виконавчих написів нотаріусами ніж ті, які зазначені в Законі України «Про нотаріат» та Порядку вчинення нотаріальних дій.
Стаття 50 Закону України «Про нотаріат» передбачає, що нотаріальна дія або відмова у її вчиненні, нотаріальний акт оскаржуються до суду. Право на оскарження нотаріальної дії або відмови у її вчиненні, нотаріального акта має особа, прав та інтересів якої стосуються такі дії.
За результатами аналізу вищенаведених норм можна дійти таких висновків.
Вчинення нотаріусом виконавчого напису – це нотаріальна дія, яка полягає в посвідченні права стягувача на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна. При цьому нотаріус здійснює свою діяльність у сфері безспірної юрисдикції і не встановлює прав або обов`язків учасників правовідносин, не визнає і не змінює їх, не вирішує по суті питань права. Тому вчинений нотаріусом виконавчий напис не породжує права стягувача на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна, а підтверджує, що таке право виникло в стягувача раніше. Мета вчинення виконавчого напису – надання стягувачу можливості в позасудовому порядку реалізувати його право на примусове виконання зобов`язання боржником.
Отже, відповідне право стягувача, за захистом якого він звернувся до нотаріуса, повинно існувати на момент звернення. Так само на момент звернення стягувача до нотаріуса із заявою про вчинення виконавчого напису повинна існувати й, крім того, також бути безспірною, заборгованість або інша відповідальність боржника перед стягувачем.
Безспірність заборгованості чи іншої відповідальності боржника – це обов`язкова умова вчинення нотаріусом виконавчого напису (стаття 88 Закону України «Про нотаріат»). Однак характер правового регулювання цього питання дає підстави для висновку про те, що безспірність заборгованості чи іншої відповідальності боржника для нотаріуса підтверджується формальними ознаками – наданими стягувачем документами згідно з Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів.
Захист прав боржника у процесі вчинення нотаріусом виконавчого напису відбувається у спосіб, передбачений підпунктом 2.3 пункту 2 Глави 16 розділу ІІ Порядку, – шляхом надіслання іпотекодержателем повідомлень – письмової вимоги про усунення порушень іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця. Натомість нотаріус вирішує питання про вчинення виконавчого напису на підставі документів, наданих лише однією стороною, стягувачем, і не зобов`язаний запитувати та одержувати пояснення боржника з приводу заборгованості для підтвердження чи спростування її безспірності.
Таким чином, вчинення нотаріусом виконавчого напису відбувається за фактом подання стягувачем документів, які згідно з відповідним Переліком є підтвердженням безспірності заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем. Однак сам по собі цей факт (подання стягувачем відповідних документів нотаріусу) не свідчить про відсутність спору стосовно заборгованості як такого.
З урахуванням приписів статей 15, 16, 18 ЦК України, статей 50, 87, 88 Закону України «Про нотаріат» захист цивільних прав шляхом вчинення нотаріусом виконавчого напису полягає в тому, що нотаріус підтверджує наявне у стягувача право на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна. Це право існує, поки суд не встановить зворотного. Тобто боржник, який так само має право на захист свого цивільного права, в судовому порядку може оспорювати вчинений нотаріусом виконавчий напис: як з підстав порушення нотаріусом процедури його вчинення, так і з підстав неправомірності вимог стягувача (повністю чи в частині розміру заборгованості або спливу строків давності за вимогами у повному обсязі чи в їх частині), з якими той звернувся до нотаріуса для вчиненням виконавчого напису.
Суд при вирішенні спору про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, не повинен обмежуватися лише перевіркою додержання нотаріусом формальних процедур і факту подання стягувачем документів на підтвердження безспірної заборгованості боржника згідно з Переліком документів. Для правильного застосування положень статей 87, 88 Закону України «Про нотаріат» у такому спорі суд повинен перевірити доводи боржника у повному обсязі й установити та зазначити в рішенні, чи справді на момент вчинення нотаріусом виконавчого напису боржник мав безспірну заборгованість перед стягувачем, тобто чи існувала заборгованість взагалі, чи була заборгованість саме такого розміру, як зазначено у виконавчому написі, та чи не було невирішених по суті спорів щодо заборгованості або її розміру станом на час вчинення нотаріусом виконавчого напису.
Отже, на момент звернення відповідача до нотаріуса про вчинення виконавчого напису та на момент вчинення виконавчого напису належним доказів заборгованості позивача перед АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» та ТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» не було надано. Доказів зворотного відповідачем до суду подано також не було.
За вказаних обставин, суд вважає, що порушене право позивача підлягає захисту шляхом задоволення позову повністю.
Вирішуючи питання розподілу судових витрат, суд зазначає наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 141 ЦПК України, судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.
Приймаючи до уваги вимоги ч. 1 ст. 141 ЦПК України, суд вважає за необхідне стягнути з відповідача на користь позивача судовий збір у розмірі 840, 80 грн. за подання позовної заяви при зверненні до суду.
Керуючись ст.ст.10,12, 13, 76-81,141,263-265 ЦПК України, суд –

УХВАЛИВ:

Позов ОСОБА_1 в інтересах якого діє кредитний адвокат ОСОБА_2 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Вердикт Капітал», третя особа яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Богомолова Дар`я Ігорівна про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню – задовольнити повністю.
Визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис №597 від 21.02.2020 року, вчинений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Богомоловою Дар`єю Ігорівною про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ «Вердикт Капітал» заборгованості в розмірі 26126 (двадцять шість тисяч сто двадцять шість) гривень 31 копійки за вчинення виконавчого напису.
Стягнути з Товариства обмеженою відповідальністю «Вердикт Капітал» на користь ОСОБА_1 судовий збір у розмірі 840 (вісімсот сорок) гривень 80 копійок.
Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.
Апеляційна скарга на рішення суду подається до Хмельницького апеляційного суду через Нетішинський міський суд Хмельницької області протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом тридцяти днів з дня отримання копії цього рішення.
Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.
Повний текст судового рішення виготовлено 09.03.2021 року.
Сторони у справі:
Позивач: ОСОБА_1 (адреса місця проживання: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 );
Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Вердикт Капітал» адреса (місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 5-Б, код ЄДРПОУ 36799749)
Третя особа: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Богомолова Дар`я Ігорівна (адреса місцезнаходження: вул. Січових Стрільців, буд.76, офіс.1, м.Київ, 04050).

Суддя Б.І. Базарник