Рішення про визнання протиправною та скасування постанови про відкриття виконавчого провадження

Рішення про визнання протиправною та скасування постанови про відкриття виконавчого провадження

Харківський окружний адміністративний суд 61004, м. Харків, вул. Мар’їнська, 18-Б-3, inbox@adm.hr.court.gov.ua, ЄДРПОУ: 34390710

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Харків

06 вересня 2018 р. 

Харківський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді – Бадюкова Ю.В., розглянувши порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами в приміщенні суду в м. Харкові адміністративну справу за позовом ОСОБА_1 до приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ОСОБА_2, третя особа – ПАТ «Перший Український ОСОБА_3» про визнання протиправною та скасування постанови,-

ВСТАНОВИВ:

До Харківського окружного адміністративного суду звернулась ОСОБА_1 (вул. Полтавська, б.65, с. Хворостове, Валківський район, Харківська область, 63031) (далі по тексту позивач, ОСОБА_1В.) з адміністративним позовом до приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ОСОБА_2 (вул. Юрія Поправки, б.6, оф.15, м. Київ, 02094) (далі по тексту відповідач, приватний виконавець, ОСОБА_2Л.), третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача – Публічне акціонерне товариство Перший Український ОСОБА_3 (вул. Андріївська, 4, м. Київ, 04070, код ЄДРПОУ 14282829) (далі по тексту третя особа, ПАТ «Перший Український ОСОБА_3», ПАТ «ПУМБ»), в якому просить суд визнати протиправною та скасувати постанову приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ОСОБА_2 про відкриття виконавчого провадження №56797697 від 19.07.2018 р.

В обґрунтування заявлених вимог позивач зазначив, що постанова приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ОСОБА_2 про відкриття виконавчого провадження №56797697 від 19.07.2018 р. винесено з порушенням приписів ст. 24 Закону України «Про виконавче провадження» позаяк виконавче провадження відкрито не за місцем проживання, перебування боржника або знаходження її майна з порушенням правил територіальної діяльності, яким є Харківська область.

Відповідач надав до суду письмовий відзив на позовну заяву в якому проти задоволення адміністративного позову заперечив, зазначивши про його необґрунтованість та безпідставність, оскільки вважає, що при винесенні оскаржуваної постанови діяв в межах повноважень, порядку та у спосіб визначений Конституцією та Законом України «Про виконавче провадження», позаяк ОСОБА_1 має картковий рахунок № 26254218555853 відкритий в ПАТ «Перший Український ОСОБА_3», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4 і, на думку приватного виконавця, він є майном в розумінні приписів Постанови Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», а позивачвласником рахунку, тобто майна, а відтак, відсутні підстави для задоволення позову.

Учасники справи належним чином повідомлені про дату, час та місце судового розгляду справи, своїх уповноважених представників у судове засіданні не направили.

Відповідач та третя особа, повідомлені належним чином про дату, час та місце судового розгляду справи до суду своїх представників не направили, заяв про розгляд справи без участі представників або про відкладення розгляду справи до суду не надали, про причини неприбуття до суду не повідомили.

Згідно п. 1 ч. 3 ст. 205 КАС України якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи у разі неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки.

Відповідно до ч. 3 ст. 194 КАС України учасник справи має право заявити клопотання про розгляд справи за його відсутності. Якщо таке клопотання заявили всі учасники справи, судовий розгляд справи здійснюється в порядку письмового провадження на підставі наявних у суду матеріалів.

Відповідно до ч. 9 ст. 205 КАС України якщо немає перешкод для розгляду справи у судовому засіданні, визначених цією статтею, але прибули не всі особи, які беруть участь у справі, хоча і були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового розгляду, суд має право розглянути справу у письмовому провадженні у разі відсутності потреби заслухати свідка чи експерта.

Відповідно до ч. 4 ст. 229 КАС України у разі неявки у судове засідання всіх учасників справи або якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється за відсутності учасників справи (у тому числі при розгляді справи в порядку письмового провадження), фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Суд визнає можливим справу розглянути без участі в судовому засіданні представників сторін в порядку письмового провадження на підставі наявних у ній доказів.

Суд, вивчивши доводи позову, заслухавши представників сторін, дослідивши зібрані по справі докази в їх сукупності, проаналізувавши зміст норм матеріального і процесуального права, які врегульовують спірні правовідносини, виходить з наступних підстав та мотивів.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КАС України завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів владних повноважень.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 74 Закону України “Про виконавче провадження” від 02.06.2016, № 1404-VIII, який набрав чинності 05.10.2016 року (далі по тексту Закон № 1404) рішення, дії чи бездіяльність виконавця та посадових осіб органів державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення можуть бути оскаржені сторонами, іншими учасниками та особами до суду, який видав виконавчий документ, у порядку, передбаченому законом. Рішення, дії чи бездіяльність виконавця та посадових осіб органів державної виконавчої служби щодо виконання рішень інших органів (посадових осіб), у тому числі постанов державного виконавця про стягнення виконавчого збору, постанов приватного виконавця про стягнення основної винагороди, витрат виконавчого провадження та штрафів, можуть бути оскаржені сторонами, іншими учасниками та особами до відповідного адміністративного суду в порядку, передбаченому законом.

Згідно з ч. 1 ст. 287 Кодексу адміністративного судочинства України учасники виконавчого провадження (крім державного виконавця, приватного виконавця) та особи, які залучаються до проведення виконавчих дій, мають право звернутися до адміністративного суду із позовною заявою, якщо вважають, що рішенням, дією або бездіяльністю державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби або приватного виконавця порушено їхні права, свободи чи інтереси, а також якщо законом не встановлено інший порядок судового оскарження рішень, дій чи бездіяльності таких осіб.

Спірні правовідносини склались з приводу виконання виконавчого напису нотаріуса, а відтак при розв’язанні спору слід виходити з положень Закону України Про виконавче провадження, згідно з ст. 1 якого виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) (далі – рішення) – сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Судом встановлено, що ОСОБА_1 зареєстрована та проживає у ІНФОРМАЦІЯ_1, що підтверджується копією паспорту, вбачається з матеріалів виконавчого провадження та не заперечується відповідачем.

Місце роботи позивача – Комунальний заклад охорони здоров’я “Обласна клінічна лікарня центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф”, ідентифікаційний код юридичної особи 02003563, місцезнаходження юридичної особи – 61058, Харківська обл., місто Харків, проспект Незалежності, будинок 13.

Згідно ч. 1 ст. 78 КАСУ обставини, як і визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або добровільності їх визнання.

06.06.2018 р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 вчинено виконавчий напис № 5045 про стягнення з ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства «Перший Український ОСОБА_3» заборгованість в розмірі 19 181, 78 грн.

17.07.2018 р. ПАТ «Перший Український ОСОБА_3» пред’явив виконавчий напис № 5045 від 06.06.2018 р. для виконання приватному виконавцю виконавчого округу міста Києва ОСОБА_2 згідно заяви про примусове виконання рішення.

19.07.2018 р. відповідачем було прийнято постанову про відкриття виконавчого провадження № 56797697 про стягнення з ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства «Перший Український ОСОБА_3» заборгованість в розмірі 19 181, 78 грн.

Надаючи оцінку спірним правовідносинам, суд зазначає, що Відповідно до ст. 5 Закону України «Про виконавче провадження» примусове виконання рішень покладається на органи державної виконавчої служби (державних виконавців) та у передбачених цим Законом випадках на приватних виконавців, правовий статус та організація діяльності яких встановлюються Законом України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів».

Абзацом 2 частини 1 статті 19 Закону України «Про виконавче провадження» визначено, що право вибору пред’явлення виконавчого документа для примусового виконання до органу державної виконавчої служби або до приватного виконавця, якщо виконання рішення відповідно до статті 5 цього Закону віднесено до компетенції і органів державної виконавчої служби, і приватних виконавців, належить стягувачу.

Відповідно до ч. 1 ст. 27 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» фізичні або юридичні особи мають право вільного вибору приватного виконавця з числа тих, відомості про яких внесено до Єдиного реєстру приватних виконавців України, з урахуванням суми стягнення та місця виконання рішення, визначеного Законом України «Про виконавче провадження».

Водночас приписами частини 2 статті 24 Закону України «Про виконавче провадження» приватний виконавець приймає до виконання виконавчі документи за місцем проживання, перебування боржника – фізичної особи, за місцезнаходженням боржника – юридичної особи або за місцезнаходженням майна боржника.

Відповідно до статті 190 Цивільного Кодексу України, майном як особливим об’єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов’язки. Згідно статті 179 цього ж Кодексу зазначено, що річчю є предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов’язки.

Згідно Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затвердженого наказом Мінфіну від 07.02.2013 N 73 грошові кошти – готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», банківські рахунки – рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов’язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів і які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.

На підставі аналізу вищевказаних норм чинного законодавства суд дійшов висновку про хибність твердження відповідача про належність відкритого у банківській установі банківського рахунку до речей або майна.

Крім того, відповідачем належних та допустимих, достовірних та достатніх в розумінні приписів ст. ст. 73-76 КАСУ доказів наявності на картковому рахунку № 26254218555853 ОСОБА_1, відкритому в ПАТ «Перший Український ОСОБА_3», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4 грошових коштів – майна на час відкриття виконавчого провадження № 56797697 та винесення оскаржуваного рішення не надано, а судом під час розгляду справи не встановлено.

Згідно з ч. 2 ст. 2 КАС України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Згідно приписів ч.ч. 1 та 2 ст. 77 КАСУ кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

За статтею 90 КАСУ суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об’єктивному дослідженні. Жодні докази не мають для суду наперед встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв’язок доказів у їх сукупності.

Підсумовуючи викладене вище в сукупності, суд зазначає, що відповідач як суб’єкт владних повноважень за правилами ч. 2 ст. 77 Кодексу адміністративного судочинства України не довів юридичну правильність і фактичну обґрунтованість спірного рішення.

Керуючись ст. ст. 14, 22, 194, 243, 246, 249, 250, 255, 295 КАС України, суд, –

В И Р І Ш И В:

Адміністративний позов ОСОБА_1 (вул. Полтавська, б.65, с. Хворостове, Валківський район, Харківська область, 63031, р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) до приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ОСОБА_2 (вул. Юрія Поправки, б.6, оф.15, м. Київ, 02094 код НОМЕР_2), третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача – Публічне акціонерне товариство Перший Український ОСОБА_3 (вул. Андріївська, 4, м. Київ, 04070, код ЄДРПОУ 14282829) про визнання протиправною та скасування постанови задовольнити.

Скасувати постанову приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ОСОБА_2 про відкриття виконавчого провадження № 56797697 від 19.07.2018 р. стягнення з ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства «Перший Український ОСОБА_3» заборгованість в розмірі 19 181, 78 грн.

Стягнути з приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ОСОБА_2 (вул. Юрія Поправки, б.6, оф.15, м. Київ, 02094 код НОМЕР_2) на користь ОСОБА_1 (вул. Полтавська, б.65, с. Хворостове, Валківський район, Харківська область, 63031, р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) суму сплаченого судового збору у розмірі 704, 80 грн. (сімсот чотири гривні 80 копійок).

Рішення суду може бути оскаржене в апеляційному порядку, передбаченому п.п. 15.5. п. 15 ч. 1 Розділу VII Перехідних положень КАС України до Харківського апеляційного адміністративного суду через Харківський окружний адміністративний суд шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів, з дня його проголошення .

В разі, якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення суду не були вручені у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження рішення суду – якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повне рішення складено 06.09.2018 р.

Суддя Бадюков Ю.В.