Рішення про визнання протиправною та скасування постанови приватного виконавця Вольф (Павелків) Тетяни Леонідівни про відкриття виконавчого провадження на суму 13 358,96 грн. на користь АТ “Банк Форвард”

Рішення про визнання протиправною та скасування постанови приватного виконавця Вольф (Павелків) Тетяни Леонідівни про відкриття виконавчого провадження на суму 13 358,96 грн. на користь АТ "Банк Форвард"

ПОЛТАВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2019 року м. ПолтаваСправа № 440/4516/19

Полтавський окружний адміністративний суд у складі головуючого суддіЧеснокової А.О., розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження у письмовому провадженні справу за адміністративним позовом ОСОБА_1 до Приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Вольф (Павелків) Тетяни Леонідівни, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, АТ “Банк Форвард” про визнання протиправною та скасування постанови,-

В С Т А Н О В И В:

20 листопада 2019 року ОСОБА_1 звернулась до Полтавського окружного адміністративного суду з позовною заявою до Приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Вольф Т.Л. про визнання протиправною та скасування постанови про відкриття виконавчого провадження № 60452911 від 30 жовтня 2019 року.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що у відповідача, як суб`єкта незалежної професійної діяльності, діяльність якого поширюється на м. Київ, були відсутні правові підстави для прийняття до виконання виконавчого документа та відкриття виконавчого провадження щодо стягнення коштів з фізичної особи яка проживає у м. Зіньків Полтавської області. У зв`язку із зазначеними обставинами спірна постанова підлягає скасуванню.

Ухвалою Полтавського окружного адміністративного суду від 25 листопада 2019 року позовну заяву залишено без руху через невідповідність останньої вимогам статті 161 Кодексу адміністративного судочинства України.

16 грудня 2019 року ухвалою Полтавського окружного адміністративного суду позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито провадження справі, справу призначено до розгляду за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін, до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору залучено АТ “Банк Форвард”.

27 грудня 2019 року від відповідача засобами електронного зв`язку надійшли витребувані ухвалою від 16 грудня 2019 року документи /а.с. 30-66/.

Третя особа правом на подання письмових пояснень щодо заяв по суті справи не скористалась.

Справу за вказаним позовом розглянуто судом за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні).

Фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось на підставі частини четвертої статті 229 вказаного Кодексу.

Дослідивши письмові докази і письмові пояснення сторін, викладені у заявах по суті справи, суд встановив такі обставини.

Судом встановлено, що 06 листопада 2019 року позивачем отримано постанову Приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Вольф Т.Л. від 30 жовтня 2019 року про відкриття виконавчого провадження № 60452911 /а.с. 11/.

Зі змісту вказаної постанови встановлено, що в провадженні відповідача перебуває виконавче провадження № 60452911 щодо примусового виконання виконавчого напису № 458 від 20 вересня 2019 року, вчиненого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Незнайко Наталією Миколаївної, про стягнення з позивача на користь АТ “Банк Форвард” заборгованості в розмірі 13358,96 грн.

Позивач, не погодившись з постановою про відкриття провадження, звернувся до суду з цим позовом.

Надаючи оцінку спірним правовідносинам, суд зазначає про таке.

Умови і порядок виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку, визначено Законом України “Про виконавче провадження”.

Пункт 1 частини другої статті 18 Закону України “Про виконавче провадження” передбачає, що виконавець зобов`язаний здійснювати заходи примусового виконання рішень у спосіб та в порядку, які встановлені виконавчим документом і цим Законом.

Відповідно до статті 5 Закону України “Про виконавче провадження” примусове виконання рішень покладається на органи державної виконавчої служби (державних виконавців) та у передбачених цим Законом випадках на приватних виконавців, правовий статус та організація діяльності яких встановлюються Законом України “Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів”.

Згідно частини першої статті 27 Закону України “Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів” фізичні або юридичні особи мають право вільного вибору приватного виконавця з числа тих, відомості про яких внесено до Єдиного реєстру приватних виконавців України, з урахуванням суми стягнення та місця виконання рішення, визначеного Законом України “Про виконавче провадження”.

За правилами частин першої та другої статті 24 Закону України “Про виконавче провадження” виконавчі дії провадяться державним виконавцем за місцем проживання, перебування, роботи боржника або за місцезнаходженням його майна. Право вибору місця відкриття виконавчого провадження між кількома органами державної виконавчої служби, що можуть вчиняти виконавчі дії щодо виконання рішення на території, на яку поширюються їхні функції, належить стягувачу. Приватний виконавець приймає до виконання виконавчі документи за місцем проживання, перебування боржника-фізичної особи, за місцезнаходженням боржника-юридичної особи або за місцезнаходженням майна боржника. Виконавчі дії у виконавчих провадженнях, відкритих приватним виконавцем у виконавчому окрузі, можуть вчинятися ним на всій території України.

Частиною першою статті 19 Закону України “Про виконавче провадження” передбачено, що сторони виконавчого провадження та прокурор як учасник виконавчого провадження мають право ознайомлюватися з матеріалами виконавчого провадження, робити з них виписки, знімати копії, заявляти відводи у випадках, передбачених цим Законом, мають право доступу до автоматизованої системи виконавчого провадження, право оскаржувати рішення, дії або бездіяльність виконавця у порядку, встановленому цим Законом, надавати додаткові матеріали, заявляти клопотання, брати участь у вчиненні виконавчих дій, надавати усні та письмові пояснення, заперечувати проти клопотань інших учасників виконавчого провадження та користуватися іншими правами, наданими законом. Право вибору пред`явлення виконавчого документа для примусового виконання до органу державної виконавчої служби або до приватного виконавця, якщо виконання рішення відповідно до статті 5 цього Закону віднесено до компетенції і органів державної виконавчої служби, і приватних виконавців, належить стягувачу.

Матеріалами справи підтверджено, що позивач ОСОБА_1 проживає у м. Зіньків Полтавської області /а.с. 12/.

З матеріалів справи судом встановлено, що інформація про місце проживання боржника ОСОБА_1 була відома відповідачу – саме за місцем проживання позивача приватним виконавцем надсилалась спірна постанова про відкриття виконавчого провадження /а.с. 13/.

Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 26 грудня 2019 року № 195055162 підтверджено, що гр. ОСОБА_1 не має майна, зареєстрованого в м. Києві /а.с. 62/.

Відтак, відповідачем під час прийняття виконавчого документу до виконання та відкриття виконавчого провадження порушено правила територіальної діяльності.

Проаналізувавши вищевикладене, суд приходить до висновку, що відповідачем не додержано вимоги статті 24 Закону України “Про виконавче провадження” та без достатніх на те правових підстав відкрито виконавче провадження не за місцем проживання, перебування боржника-фізичної особи або знаходження її майна, а в іншому виконавчому окрузі.

Такі дії приватного виконавця порушують права та обов`язки боржника у виконавчому провадженні, оскільки особи, які беруть участь у виконавчому провадженні, зобов`язані сумлінно користуватися усіма наданими їм правами з метою забезпечення своєчасного та в повному обсязі вчинення виконавчих дій.

Приймаючи рішення про відкриття виконавчого провадження, відповідач керувався тим, що кошти позивача, які знаходяться на картковому рахунку, відкритому в АТ “Банк Форвард”, є майном, фактичним місцезнаходженням якого є адреса фінансової установи (м. Київ), а тому відповідач вважає, що під час прийняття виконавчого документа щодо стягнення з ОСОБА_1 коштів до виконання ним не було порушено вимоги статті 24 Закону України “Про виконавче провадження”.

Суд не погоджується з наведеною вище позицією відповідача з огляду на таке.

Поняття “картковий рахунок” було передбачене постановою Національного Банку України № 137 від 19 жовтня 2005 року “Про затвердження Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням” (втратило чинність на підставі постанови НБУ № 223 від 30 квітня 2010 року), та означало поточний рахунок, на якому обліковуються операції за платіжними картками, а також інші операції, визначені цим Положенням.

Слід зауважити, що чинне законодавство не оперує поняттям “картковий рахунок”, а відтак не пов`язує місцезнаходження “карткового рахунку” з місцем знаходження фінансової установи (банку).

Суд зважає на те, що відповідачем не надано жодних доказів наявності у позивача будь-якого майна в м. Києві, в тому числі фізичного перебування коштів або інших платіжних засобів в установі АТ “Банк Форвард”.

Згідно вимог статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України, розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюється на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до частин першої, другої статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Під час розгляду справи відповідач доводи позивача не спростував.

На підставі викладеного, суд дійшов висновку, що заявлені позивачем вимоги є доведеними, обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до частини першої статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Позивач просить стягнути з відповідача судові витрати, які складаються з судового збору.

Квитанцією від 28 листопада 2019 року підтверджено факт сплати позивачем судового збору в розмірі 768,40 грн.

Отже, понесені позивачем витрати зі сплати судового збору підлягають стягненню на користь позивача за рахунок відповідача.

Керуючись статтями 6, 72-77, 139, 242-246, 250, 255, 268-272, 295 Кодексу адміністративного судочинства України, –

В И Р І Ш И В:

Адміністративний позов ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , рнокпп НОМЕР_1 ) до Приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Вольф (Павелків) Тетяни Леонідівни (вул. Юрія Поправки, 6, офіс 15, м. Київ 94, 02094, рнокпп НОМЕР_1 ), третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, АТ “Банк Форвард” (код ЄДРПОУ 34186061, м. Київ, вул. Саксаганського, 105, 01032) про визнання протиправною та скасування постанови – задовольнити.

Визнати протиправною та скасувати постанову приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Вольф Тетяни Леонідівни від 30 жовтня 2019 року про відкриття виконавчого провадження № 60452911.

Стягнути з Приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Вольф (Павелків) Тетяни Леонідівни (вул. Юрія Поправки, 6, офіс 15, м. Київ 94, 02094, рнокпп НОМЕР_2 ) на користь ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , рнокпп НОМЕР_1 ) витрати зі сплати судового збору в розмірі 768 (сімсот шістдесят вісім) гривень 40 (сорок) копійок.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження, а у разі його апеляційного оскарження – з моменту проголошення судового рішення суду апеляційної інстанції.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Другого апеляційного адміністративного суду упродовж десяти днів з його проголошення.

Головуючий суддя А.О. Чеснокова