Рішення про визнання протиправною та скасування постанови приватного виконавця Лановенко Людмили Олегівни про відкриття виконавчого провадження на суму 32 195,89 грн. на користь ТОВ “Росвен Інвест Україна”

Рішення про визнання протиправною та скасування постанови приватного виконавця Лановенко Людмили Олегівни про відкриття виконавчого провадження на суму 32 195,89 грн. на користь ТОВ "Росвен Інвест Україна"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

 

18 серпня 2019 року Справа № 160/7061/19             Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Кальника В.В., розглянувши за правилами спрощеного позовного провадження справу за адміністративним позовом ОСОБА_1 до приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Лановенко Людмили Олегівни, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача – Товариство з обмеженою відповідальністю «Росвен Інвест Україна», про визнання протиправною та скасування постанови, –

ВСТАНОВИВ:

26.07.2019 року ОСОБА_1 звернувся до Дніпропетровського окружного адміністративного суду із адміністративним позовом до приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Лановенко Людмили Олегівни, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача – Товариство з обмеженою відповідальністю «Росвен Інвест Україна», у якому просить суд визнати протиправною та скасувати постанову від 10.07.2019 року ВП №59401401 про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника.

Ухвалою від 31.07.2019 року відкрито спрощене позовне провадження в адміністративній справі №160/7061/19.

Свої вимоги позивач обґрунтував тим, що приватним виконавцем при відкритті виконавчого провадження було порушено статтю 24 Закону України «Про виконавче провадження», та всупереч законодавства не взято до уваги, що боржник зареєстрований та мешкає у Дніпропетровській області, майна не території міста Києва не має; отже, виконавче провадження відкрито незаконно, та прийнята у ньому постанова про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника, має бути визнана протиправною та скасована.

Відповідач направив до суду відзив на позовну заяву, просив у задоволенні позову відмовити, зазначив, що стягувач наділений правом вибору звернення з метою примусового виконання до державного або приватного виконавця; також стягувачу належить право вибору місця відкриття виконавчого провадження між кількома органами державної виконавчої служби, що можуть вчиняти виконавчі дії щодо виконання рішення на території, на яку поширюються їх функції; державний виконавець приймає до виконання виконавчі документи за місцем проживання, перебування боржника – фізичної особи, за місцезнаходженням боржника – юридичної особи або за місцезнаходженням майна боржника; виконавець має право вчиняти виконавчі дії щодо звернення стягнення на доходи боржника, виявлення та звернення стягнення на кошти, що перебувають на рахунках боржника у банках чи інших фінансових установах; стягувачем було надано заяву про примусове виконання рішення із зазначенням місця знаходження майна боржника (грошових коштів) – карткового рахунку, відкритого у відділенні «Печерське» АТ «ОТП Банк», що розташований у місті Києві; отже, на думку відповідача, оскаржувана постанова приватного виконавця про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника відповідає вимогам чинного законодавства, оскільки провадження відкрито за місцем знаходження майна боржника, у зв`язку із чим, підстави для задоволення позову відсутні. В підтвердження правомірності своїх дій відповідач також посилається на лист – роз`яснення Міністерства юстиції України від 11.06.2018 року №23123/16620-33-18/20.5.1 та постанову Верховного Суду від 10.09.2018 року по справі №905/3542/15.

Дослідивши подані документи і матеріали, з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд дійшов висновку про наступне.

З матеріалів справи вбачається, що на примусовому виконанні приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Лановенко Людмили Олегівни перебуває виконавче провадження №59401401 у відношенні боржника ОСОБА_1 .

Вказане виконавче провадження відкрите на підставі заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Росвен Інвест Україна» про примусове виконання виконавчого напису, виданого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Хара Н.С., за №12927 від 31.05.2019 року про стягнення з боржника, яким є ОСОБА_1 , коштів у розмірі 32195,89 грн.

У заяві про примусове виконання виконавчого напису стягувач просив звернути стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника, без застосування заходів примусового звернення стягнення на його майно та без перевірки його майнового стану за місцем проживання (перебування) боржника; також, зазначив рахунок боржника для погашення заборгованості р/р НОМЕР_1 , відкритий у відділенні «Печерське» АТ «ОТП Банк», що знаходиться у місті Києві.

10.07.2019 року приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва Лановенко Людмили Олегівни у межах виконавчого провадження №59401401 винесена постанова про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника, якою постановлено звернути стягнення на доходи боржника – ОСОБА_1 , у розмірі основної суми боргу в сумі 32195,89 грн., основної винагороди приватного виконавця в сумі 3219,58 грн., витрат виконавчого провадження в сумі 500 грн., у розмірі 20% до виплати загальної суми боргу.

Судом встановлено, матеріалами справи підтверджено, що ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується копією паспорту, долученою до матеріалів справи.

ОСОБА_1 працює та отримує дохід у Верхньодніпровській районній раді Дніпропетровської області, що знаходиться за адресою: 51600, Дніпропетровська область, м. Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 21.

Вирішуючи заявлений спір по суті, суд виходить із наступного.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016 року №1404-VIII (далі – Закон №1404-VIII) виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) – сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Згідно частини першої статті 5 Закону №1404-VIII примусове виконання рішень покладається на органи державної виконавчої служби (державних виконавців) та у передбачених цим Законом випадках на приватних виконавців, правовий статус та організація діяльності яких встановлюються Законом України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів».

Частиною першою статті 18 Закону №1404-VIII визначено, що виконавець зобов`язаний вживати передбачених цим Законом заходів щодо примусового виконання рішень, неупереджено, ефективно, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії.

За змістом приписів пункту 1 частини другої статті 18 Закону №1404-VIII виконавець зобов`язаний здійснювати заходи примусового виконання рішень у спосіб та в порядку, які встановлені виконавчим документом і цим Законом.

Пунктом 4 частини другої статті 23 Закону№1403-VIII передбачено, що у Єдиному реєстрі приватних виконавців України містяться відомості про виконавчий округ, на території якого приватний виконавець здійснює діяльність.

Відповідно до частин 1, 2, 3, 6 статті 25 Закону №1403-VIII виконавчим округом є територія Автономної Республіки Крим, області, міста Києва чи Севастополя.

Приватний виконавець має право приймати до виконання виконавчі документи, місце виконання яких відповідно до Закону України «Про виконавче провадження»знаходиться у межах Автономної Республіки Крим, області або міста Києва чи Севастополя, у яких розташований його виконавчий округ. Інформація про приватних виконавців виконавчого округу та реквізити їхніх офісів розміщуються у всіх судах та в органах державної виконавчої служби, розташованих у межах відповідного виконавчого округу. Виконавчі дії у виконавчих провадженнях, відкритих приватним виконавцем у виконавчому окрузі, можуть вчинятися ним на всій території України.

Згідно із частиною другою статті 24 Закону №1403-VIII приватний виконавець приймає до виконання виконавчі документи за місцем проживання, перебування боржника – фізичної особи, за місцезнаходженням боржника – юридичної особи або за місцезнаходженням майна боржника.

Аналіз наведених норм законодавства дає підстави для висновку, що і Закон України «Про виконавче провадження» і Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» визначають вимоги (критерії) до місця відкриття приватним виконавцем виконавчого провадження. При цьому згідно з частиною третьою статті 25 Закону№1403-VIII право приватного виконавця відкривати виконавче провадження обмежується виконавчим округом, на території якого приватний виконавець здійснює діяльність та відомості щодо якого внесені та містяться у Єдиному реєстрі приватних виконавців України.

При цьому зі змісту наведеної норми частини другої статті 24 Закону №1403-VIII слідує, що у разі якщо місце проживання, перебування боржника – фізичної особи та місцезнаходження боржника – юридичної особи або місцезнаходження майна боржника розташовано в окрузі, в якому приватний виконавець здійснює діяльність та відповідно на яку розповсюджуються відповідна компетенція цього приватного виконавця, він має право прийняти до виконання відповідні виконавчі документи та відкрити виконавче провадження з їх виконання.

Згідно частини четвертої статті 24 Закону №1404-VIII виконавець має право вчиняти виконавчі дії щодо звернення стягнення на доходи боржника, виявлення та звернення стягнення на кошти, що перебувають на рахунках боржника у банках чи інших фінансових установах, на рахунки в цінних паперах у депозитарних установах на території, на яку поширюється юрисдикція України.

Частиною п`ятою статті 24 Закону №1404-VIII визначено, що у разі необхідності проведення перевірки інформації про наявність боржника чи його майна або про місце роботи на території, на яку не поширюється компетенція державного виконавця, державний виконавець доручає проведення перевірки або здійснення опису та арешту майна відповідному органу державної виконавчої служби. Порядок надання доручень, підстави та порядок вчинення виконавчих дій на території, на яку поширюється компетенція іншого органу державної виконавчої служби, передачі виконавчих проваджень від одного органу державної виконавчої служби до іншого, від одного державного виконавця до іншого визначаються Міністерством юстиції України. Для проведення перевірки інформації про наявність боржника чи його майна або про місце роботи в іншому виконавчому окрузі приватний виконавець має право вчиняти такі дії самостійно або залучати іншого приватного виконавця на підставі договору про уповноваження на вчинення окремих виконавчих дій, типова форма якого затверджується Міністерством юстиції України.

Виконавець розпочинає примусове виконання рішення на підставі виконавчого документа, зазначеного у статті 3 цього Закону: за заявою стягувача про примусове виконання рішення (пункт 1 частини першої статті 26 Закону №1404-VIII).

У заяві про примусове виконання рішення стягувач має право зазначити відомості, що ідентифікують боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню рішення (рахунок боржника, місце роботи чи отримання ним інших доходів, конкретне майно боржника та його місцезнаходження тощо), рахунки в банківських установах для отримання ним коштів, стягнутих з боржника, а також зазначає суму, яка частково сплачена боржником за виконавчим документом, за наявності часткової сплати (частина третя статті 26 Закону №1404-VIII).

Виконавець не пізніше наступного робочого дня з дня надходження до нього виконавчого документа виносить постанову про відкриття виконавчого провадження, в якій зазначає про обов`язок боржника подати декларацію про доходи та майно боржника, попереджає боржника про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей (частина п`ята статті 26 Закону №1404-VIII).

У разі якщо в заяві стягувача зазначено рахунки боржника у банках, інших фінансових установах, виконавець негайно після відкриття виконавчого провадження накладає арешт на кошти боржника (частина сьома статті 26 Закону №1404-VIII).

За приписами статті 68 Закону №1404-VIII стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника звертається у разі відсутності в боржника коштів на рахунках у банках чи інших фінансових установах, відсутності чи недостатності майна боржника для покриття в повному обсязі належних до стягнення сум, а також у разі виконання рішень про стягнення періодичних платежів.

За іншими виконавчими документами виконавець має право звернути стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника без застосування заходів примусового звернення стягнення на майно боржника – за письмовою заявою стягувача або за виконавчими документами, сума стягнення за якими не перевищує п`яти мінімальних розмірів заробітної плати.

Про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника виконавець виносить постанову, яка надсилається для виконання підприємству, установі, організації, фізичній особі, фізичній особі – підприємцю, які виплачують боржнику відповідно заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи.

Судом встановлено, що приватний виконавець Лановенко Людмила Олегівна здійснює примусове виконання рішень у виконавчому окрузі міста Києва.

Також, судом встановлено, що боржник у виконавчому провадженні №59401401 – фізична особа – ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та працює і отримує дохід у Верхньодніпровській районній раді Дніпропетровської області, що знаходиться за адресою: 51600, Дніпропетровська область, м. Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 21.

Отже, суд зазначає, що місце проживання та місце роботи боржника не відноситься до виконавчого округу, на території якого приватний виконавець Лановенко Л.О. здійснює діяльність та відомості щодо якого внесені та містяться у Єдиному реєстрі приватних виконавців України, а виконавчий документ у виконавчому провадженні №59401401 прийнято до виконання відповідачем не за місцем проживання, перебування боржника – фізичної особи.

Обґрунтовуючи правомірність винесення постанови про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника у ВП №59401401, відповідач посилався на те, що у даному випадку виконавчий документ було прийнято не за місцем проживання, перебування боржника – фізичної особи, а за місцезнаходженням його майна – грошових кошів на картковому рахунку, відкритому у відділенні «Печерське» АТ «ОТП Банк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 44, що підпадає під виконавчий округ, на території якого приватний виконавець Лановенко Л.О. здійснює свою діяльність та відомості щодо якого внесені та містяться у Єдиному реєстрі приватних виконавців України.

Однак, суд вважає безпідставними вказані доводи відповідача, з огляду на таке.

Як слідує з матеріалів виконавчого провадження, копії якого долучені до матеріалів справи, стягувач на підтвердження знаходження майна боржника у м. Києві, а саме: карткового рахунку, надає довідку від 12.06.2019 року за вих.№12/06/19/2-564, у якій вказано, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Росвен Інвест Україна» підтверджує, що у клієнта ОСОБА_1 є рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у відділенні «Печерське» АТ «ОТП Банк».

На користь вищенаведеного висновку також свідчить той факт, що приватним виконавцем не було негайно після відкриття виконавчого провадження накладено арешт на кошти на цьому картковому рахунку ОСОБА_1 , як того вимагає абзац 1 частини сьомої статті 26 Закону №1404-VIII, а також не здійснювалось звернення стягнення на кошти на цьому рахунку.

При цьому, стягувачем при поданні заяви про примусове виконання рішення не зазначено та не надано доказів, які б підтверджували, що боржник дійсно має власні грошові кошти (майно) на зазначеному вище рахунку, а відповідачем при прийнятті виконавчого документа до виконання це не перевірено.

Таким чином, твердження відповідача про те, що виконавчий документ прийнято ним до виконання за місцезнаходженням майна боржника є безпідставними та спростовуються вищенаведеними обставинами.

Надаючи оцінку доводам відповідача щодо відсутності підстав для задоволення позову з огляду на правовий висновок Верховного Суду, висловлений в постанові від 10.09.2018 року по справі №905/3542/15, суд зазначає, що у вказаній справі була надана оцінка подібним правовідносинам накладення арешту, однак, при наявності грошових коштів на банківських рахунках, коли в даній справі відповідачем не доведено та з матеріалів справи не вбачається, що на дату прийняття постанови про відкриття виконавчого провадження у приватного виконавця були відомості про наявність у боржника коштів на рахунках у банках, що розташовані у м. Києві.

Щодо посилань відповідача на лист Міністерства юстиції України від 11.06.2018 року, то суд зазначає, що останній не має сили нормативного акту, отже, не може регулювати спірні правовідносини. Крім того, в листі надано оцінку правомірності відкриття приватним виконавцем виконавчого провадження за умови знаходження грошових коштів на рахунках боржника, що також обумовлює наявність у приватного виконавця інформації про наявність таких коштів на рахунку на дату прийняття постанови про відкриття виконавчого провадження.

За таких обставин, суд приходить до висновку, що оскаржувана постанова від 10.07.2019 року ВП №59401401 про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника, прийнята відповідачем з порушенням приписів Закону №1404-VIII, оскільки приватним виконавцем виконавчий документ прийнято до виконання не за місцем проживання, перебування боржника – фізичної особи (позивача).

Згідно із пунктом 10 частини четвертої статті 4 Закону №1404-VIIIвиконавчий документ повертається стягувачу органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем без прийняття до виконання протягом трьох робочих днів з дня його пред`явлення, якщо виконавчий документ пред`явлено не за місцем виконання або не за підвідомчістю.

Таким чином, у даному випадку приватний виконавець повинен був повернути виконавчий документ стягувачу у зв`язку із пред`явленням його не за місцем виконання, чого в даному випадку зроблено не було.

Крім того, у такому виконавчому провадженні приватним виконавцем провадилось вчинення виконавчих дій, а саме, стягнення на заробітну плату боржника, що також здійснено не за місцем проживання, перебування, місця роботи боржника – фізичної особи (позивача).

Вказані обставини не були перевірені та враховані відповідачем під час винесення спірної постанови, а тому рішення щодо звернення стягнення на доходи боржника приватного виконавця є таким, що винесено з порушенням норм чинного законодавства, не у спосіб та не в порядку, які встановлені Законом України «Про виконавче провадження», отже, спірна постанова підлягає скасуванню, а позовні вимоги – задоволенню у повному обсязі.

Вирішуючи питання про розподіл судових витрат, суд вказує, що відповідно до частини першої статті 139 КАС України, при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Керуючись статтями 72-77, 139, 242-246, 250, 255, 257, 262 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, –

ВИРІШИВ:

Адміністративний позов ОСОБА_1 до приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Лановенко Людмили Олегівни, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача – Товариство з обмеженою відповідальністю «Росвен Інвест Україна», про визнання протиправною та скасування постанови – задовольнити повністю.

Визнати протиправною та скасувати постанову від 10.07.2019 року про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника, винесену приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва Лановенко Людмили Олегівни у виконавчому провадженні №59401401 при примусовому виконанні виконавчого напису №12927, виданого 31.05.2019 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Хара Н.С.

Стягнути на користь ОСОБА_1 за рахунок приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Лановенко Людмили Олегівни судові витрати по сплаті судового збору у розмірі 768,40 грн., сплаченого згідно квитанції від 26.07.2019 року №ПН1044945.

Рішення суду першої інстанції за наслідками розгляду справи, визначеної ст. 287 КАС України, набирає законної сили у строк та порядок, визначений ст.272 КАС України.

Рішення суду першої інстанції за наслідками розгляду справи, визначеної ст. 287 КАС України, оскаржується у строк та порядок, встановлений ч. 6 ст.287КАС України.

Суддя                                                     В.В. Кальник