Рішення про визнання протиправною та скасування постанови приватного виконавця Дорошкевич Віри Леонідівни про відкриття виконавчого провадження на суму 10 285,65 грн. на користь ТОВ “Фінфорс”

Рішення про визнання протиправною та скасування постанови приватного виконавця Дорошкевич Віри Леонідівни про відкриття виконавчого провадження на суму 10 285,65 грн. на користь ТОВ "Фінфорс"

СУМСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Р І Ш Е Н Н Я
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 червня 2020 р. Справа № 480/3116/20
Сумський окружний адміністративний суд у складі: головуючого судді – Шевченко І.Г., розглянувши у порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням учасників справи в приміщенні суду в м. Суми адміністративну справу за позовом ОСОБА_1 до приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Дорошкевич Віри Леонідівни, третя особа – товариство з обмеженою відповідальністю “Фінфорс” про визнання протиправною та скасування постанови,-

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 (далі – позивач, ОСОБА_1 ) звернувся до суду з позовною заявою до приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Дорошкевич Віри Леонідівни (далі – відповідач, приватний виконавець виконавчого округу м. Києва Дорошкевич В.Л.), в якій просив визнати протиправною та скасувати постанову приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Дорошкевич В.Л. про відкриття виконавчого провадження №61944352 від 29.04.2020, відкритого на підставі виконавчого напису №7312 від 15.04.2020 про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ «ФІНФОРС» заборгованість в розмірі 10 285,65 грн.
Свої вимоги мотивував тим, що відповідач не виконав вимоги ст. 24 Закону України «Про виконавче провадження» та відкрив виконавче провадження не за місцем проживання, перебування боржника – фізичної особи або знаходження її майна, з порушенням правил територіальної діяльності за наявності в нього достовірної інформації про місце проживання та перебування боржника (позивача) в іншому виконавчому окрузі. Наголосив, що позивач зареєстрований та проживає м. Суми, отримує пенсію по інвалідності та працює а АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» на посаді інженера відділу зовнішньої корпорації з 10.03.2011 по теперішній час, у м.Київ не працює та не має майна на території м.Києва.
Також зауважив, що відкриття виконавчого провадження у м.Києві значно ускладнює реалізацію передбачених Законом України «Про виконавче провадження» прав позивача як боржника, оскільки унеможливлює реалізацію права ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження, можливість безпосередньої участі у вчиненні виконавчих дій та ускладнює процедуру подачі додаткових матеріалів, ускладнює можливість заявляти клопотання, заперечення проти клопотань інших учасників виконавчого провадження та право користуватися іншими правами наданими законом.
Ухвалою суду від 25.05.2020 позовну заяву прийнято до розгляду та ухвалено здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням сторін з урахуванням особливостей розгляду даної категорії справ, передбачених ст. ст. 268, 269, 270-272, 287 Кодексу адміністративного судочинства України в судовому засіданні 01.06.2020 (а.с.19-20). Крім того, вказаною ухвалою залучено до участі у розгляді справи як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача – товариство з обмеженою відповідальністю «Фінфорс» (далі – третя особа, ТОВ «Фінфорс»).
Ухвалою суду від 01.06.2020 судове засідання було відкладено, у зв`язку з неявкою відповідача в судове засідання та не надання нею відзиву на позовну заяву, на 10.06.2020 (а.с.31).
Відповідач 05.06.2020 надіслала до суду відзив на позовну заяву (а.с.40-43), в якому просила відмовити в задоволенні позову. Відмітила, що нею при відкритті виконавчого провадження були дотримані вимоги Закону України «Про виконавче провадження», оскільки у виконавчому написі від 15.04.2020 №7312, виданому приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області Колейчиком В.В. вказано місце проживання позивача – АДРЕСА_1 . Тобто, виконавчим документом чітко встановлено, що місце проживання боржника ОСОБА_1 знаходиться в межах виконавчого округу м. Києва. Також вказала, що нею було перевірено виконавчий документ на відповідність вимогам чинному законодавству України та не було виявлено жодної з передбачених законом підстав для його повернення стягувачу та відмовити у відкритті виконавчого провадження. В заяві про примусове виконання стягувач також зазначив місце проживання позивача – АДРЕСА_1 . При цьому, до відкриття виконавчого провадження, чинною редакцією Закону України «Про виконавче провадження» не передбачено проведення виконавчих дій, спрямованих на перевірку будь-якої інформації стосовно боржника.
З урахуванням викладеного вважає, що приватним виконавцем виконавчого округу м.Києва Дорошкевич В.Л. жодним чином не порушено норми Закону України «Про виконавче провадження», зокрема, статтю 24 закону.
Станом на сьогодні пояснення від третьої особи до суду не надходило.
У судове засідання учасники справи не прибули, про дату, час та місце судового розгляду справи повідомлені належним чином (а.с.33-39). Позивач подав до суду заяву про розгляд справи без його участі (а.с.16).
Відповідно до ч.3 ст. 268 Кодексу адміністративного судочинства України неприбуття у судове засідання учасника справи, повідомленого відповідно до положень цієї статті, не перешкоджає розгляду справи у судах першої та апеляційної інстанції.
Приймаючи до уваги вказані норми та обставини, суд вважав можливим розглядати справу у відсутності учасників справи.
Відповідно до вимог ч.13 ст.10 та ч.4 ст.229 Кодексу адміністративного судочинства України фіксування судового засідання у справі не здійснюється.
Дослідивши наявні матеріали справи, в тому числі копію матеріалів виконавчого провадження №61944352, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини справи та об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд вважає, що позов підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Судом встановлено, що 15.04.2020 приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області Колейчиком В.В. був вчинений виконавчий напис №7312 про стягнення з ОСОБА_1 коштів у розмірі 10285,65грн. (а.с.62,88), як з боржника за договором надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту від 26.07.2017 №79967-А та додаткових угод №1 від 23.08.2017 та №2 від 21.09.2017 до вказаного договору (а.с.45-57,71-83), укладеного з ТОВ «СС ЛОУН» (а.с.58-61,84-87), правонаступником усіх прав та обов`язків якого, на підставі договору відступлення права вимоги за кредитним договором є ТОВ «Фінфорс».
29.04.2020 до приватного виконавця виконавчого округу м.Києва Дорошкевич В.Л. надійшла заява від представника ТОВ «Фінфорс» про примусове виконання рішення, а саме зазначеного вище виконавчого напису про стягнення з ОСОБА_1 коштів у розмірі 10285,65грн., із зазначенням у заяві місця реєстрації боржника ОСОБА_1 – АДРЕСА_2 та його адресою проживання – АДРЕСА_3 (а.с.44,70).
Відповідно до змісту вказаної заяви, у відповідності до вимог ст.ст. 3, 4, 5, 19, 24, 28, 48, п. 1 ч. 1 ст. 26, та ч. 2 ст. 68 Закону України «Про виконавче провадження», ТОВ «Фінфорс» просило відкрити виконавче провадження з примусового виконання виконавчого напису, виконавчого напису №7312 від 15.04.2020, вчиненого приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області Колейчиком В.В., про стягнення з ОСОБА_1 коштів у розмірі 10285,65грн., накласти арешт на все нерухоме майно, грошові кошти на банківських рахунках боржника в межах суми заборгованості.
У випадку встановлення доходу боржника, ТОВ «Фінфорс» просило звернути стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника без застосування заходів примусового стягнення щодо його майна та без перевірки його майнового стану за місцем проживання (перебування) боржника (а.с.44,70).
29.04.2020 приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва Дорошкевич В.Л. винесено постанову про відкриття виконавчого провадження ВП №61944352 з примусового виконання виконавчого напису №7312 від 15.04.2020, вчиненого приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області Колейчиком В.В., про стягнення з ОСОБА_1 коштів у розмірі 10285,65грн. (а.с.8,92-93).
Також в межах даного виконавчого провадження №61944352 відповідачем 29.04.2020 були прийняті наступні постанови:
– про арешт коштів боржника (а.с.104-105),
– про арешт майна боржника (а.с.101-102),
– про стягнення з боржника основної винагороди (а.с.95-96),
– про розмір мінімальних витрат виконавчого провадження (а.с.98-99).
При цьому, у вказаних постановах було зазначено адресу боржника ОСОБА_1 – АДРЕСА_3 .
Надаючи правову оцінку спірним правовідносинам, суд зазначає наступне.
Згідно зі ст. 1 Закону України «Про виконавче провадження» від 2 червня 2016 року №1404-VIII (далі – Закон України «Про виконавче провадження»), виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження та примусове виконання рішень інших органів (посадових осіб) – це сукупність дій органів і посадових осіб, визначених у цьому Законі, що спрямовані на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які провадяться на підставах, в межах повноважень та у спосіб, визначених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону та інших законів, а також рішеннями, що відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про виконавче провадження» примусовому виконанню підлягають рішення на підставі, в тому числа такого виконавчого документа як виконавчий напис нотаріуса.
Частиною 1 статті 5 Закону України «Про виконавче провадження» визначено, що примусове виконання рішень покладається на органи державної виконавчої служби (державних виконавців) та у передбачених цим Законом випадках на приватних виконавців, правовий статус та організація діяльності яких встановлюються Законом України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів».
В свою чергу згідно частини першої статті 27 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» від 02.06.2016 №1403-VІІІ (далі – Закон №1403-VІІІ) фізичні або юридичні особи мають право вільного вибору приватного виконавця з числа тих, відомості про яких внесено до Єдиного реєстру приватних виконавців України, з урахуванням суми стягнення та місця виконання рішення, визначеного Законом України «Про виконавче провадження».
Частиною першою статті 19 Закону України «Про виконавче провадження» передбачено, серед іншого, право вибору пред`явлення виконавчого документа для примусового виконання до органу державної виконавчої служби або до приватного виконавця, якщо виконання рішення відповідно до статті 5 цього Закону віднесено до компетенції і органів державної виконавчої служби, і приватних виконавців, належить стягувачу.
Окремо варто відмітити, що у відповідності до частин 1, 2 статті 18 Закону України «Про виконавче провадження» виконавець зобов`язаний вживати передбачених цим Законом заходів щодо примусового виконання рішень, неупереджено, ефективно, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії, здійснювати заходи примусового виконання рішень у спосіб та в порядку, які встановлені виконавчим документом і цим Законом.
При цьому, відповідно до ч.ч.1, 2 ст. 24 Закону України «Про виконавче провадження» виконавчі дії провадяться державним виконавцем за місцем проживання, перебування, роботи боржника або за місцезнаходженням його майна. Право вибору місця відкриття виконавчого провадження між кількома органами державної виконавчої служби, що можуть вчиняти виконавчі дії щодо виконання рішення на території, на яку поширюються їхні функції, належить стягувачу. Приватний виконавець приймає до виконання виконавчі документи за місцем проживання, перебування боржника фізичної особи, за місцезнаходженням боржника-юридичної особи або за місцезнаходженням майна боржника. Виконавчі дії у виконавчих провадженнях, відкритих приватним виконавцем у виконавчому окрузі, можуть вчинятися ним на всій території України.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 25 Закону 1403-VIII, виконавчим округом є територія Автономної Республіки Крим, області, міста Києва чи Севастополя. Приватний виконавець має право приймати до виконання виконавчі документи, місце виконання яких відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» знаходиться у межах Автономної Республіки Крим, області або міста Києва чи Севастополя, у яких розташований його виконавчий округ.
Частиною 1 статті 26 Закону України «Про виконавче провадження» встановлено, що виконавець розпочинає примусове виконання рішення на підставі виконавчого документа, зазначеного у статті 3 цього Закону, зокрема, за заявою стягувача про примусове виконання рішення.
У заяві про примусове виконання рішення стягувач має право зазначити відомості, що ідентифікують боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню рішення (рахунок боржника, місце роботи чи отримання ним інших доходів, конкретне майно боржника та його місцезнаходження тощо), рахунки в банківських установах для отримання ним коштів, стягнутих з боржника, а також зазначає суму, яка частково сплачена боржником за виконавчим документом, за наявності часткової сплати (ч.3 ст.26 Закону України «Про виконавче провадження»).
Отже, системний аналіз вказаних норм свідчить про те, що виконавче провадження здійснюють органи державної виконавчої служби (державні виконавці) та у передбачених Законом України «Про виконавче провадження» випадках приватні виконавці. Останні здійснюють примусове виконання рішень, зокрема, й на підставі виконавчих написів нотаріусів. Приватний виконавець приймає до виконання виконавчі документи виключно у двох випадках: або за місцем проживання, перебування боржника-фізичної особи, за місцезнаходженням боржника-юридичної особи, або за місцезнаходженням майна боржника. Однією з підстав для відкриття виконавчого провадження є заява стягувача про примусове виконання рішення. У такій заяві стягувач має право зазначити відомості, що ідентифікують боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню рішення (рахунок боржника, місце роботи чи отримання ним інших доходів, конкретне майно боржника та його місцезнаходження тощо), рахунки в банківських установах для отримання ним коштів, стягнутих з боржника.
Згідно інформаційної довідки від 09.06.2020 (а.с.107), виконавчим округом відповідача є місто Київ. Таким чином, відповідач має право здійснювати дії, пов`язані з відкриттям виконавчого провадження, в територіальних межах міста Києва. Це можливо у випадку, якщо місце проживання або місцезнаходження боржника зареєстроване у місті Києві, або ж майно боржника знаходиться в межах міста Києва.
В той же час, як вбачається з матеріалів справи, зокрема, копії паспорту позивача з відміткою про реєстрацію місця його проживання (а.с.6), ОСОБА_1 ще з 07.03.1997 зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 , в тому числі і на час відкриття 29.04.2020 виконавчого провадження №61944352. Відміток про зміну місця реєстрації в паспорті позивача відсутні.
Відповідач, заперечуючи проти позову, стверджує, що зазначення місця реєстрації не є підтвердженням того, що особа проживає за вказаною адресою.
Разом з тим, на переконання суду, за приписами Закону України «Про виконавче провадження», саме на виконавця покладено обов`язок пересвідчитись чи в межах його виконавчого округу подано виконавчий документ, оскільки, в іншому випадку це є підставою в силу п.10 ч.4 ст. 4 Закону України «Про виконавче провадження» для його повернення стягувачу без прийняття до виконання.
При цьому, згідно копії довідки акціонерного товариства «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» від 05.05.2020 №32.1-12/03176 ОСОБА_1 з 10.03.2011 працює на підприємстві на посаді інженера відділу зовнішньої кооперації (а.с.11), а згідно копії довідки з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 28.05.2019 за №168294781 зареєстроване нерухоме майно в межах міста Києва у ОСОБА_1 відсутнє (а.с.13).
Крім того, суд звертає увагу, що в матеріалах виконавчого провадження містяться копії супровідних листів, якими відповідачем направлялися оскаржувана постанова про відкриття виконавчого провадження та інші постанови, винесені в межах виконавчого провадження №61944352, ОСОБА_1 на адресу: АДРЕСА_2 (а.с.91,94,97,100,103).
Окремо, варто відмітити, що виключно вказана адреса позивача: АДРЕСА_4 , зазначена у договорі від 26.07.2017 та додаткових угод до нього (а.с.71-87), а також як місце реєстрації зазначено у виконавчому написі нотаріуса (а.с.88), та заяві про примусове стягнення ТОВ «Фінфорс» (а.с.70).
Отже, при відкритті виконавчого провадження інформація про місце проживання була відома відповідачу.
При цьому, відповідно до частини 5 статті 24 Закону України «Про виконавче провадження», у разі необхідності проведення перевірки інформації про наявність боржника чи його майна або про місце роботи на території, на яку не поширюється компетенція державного виконавця, державний виконавець доручає проведення перевірки або здійснення опису та арешту майна відповідному органу державної виконавчої служби. Порядок надання доручень, підстави та порядок вчинення виконавчих дій на території, на яку поширюється компетенція іншого органу державної виконавчої служби, передачі виконавчих проваджень від одного органу державної виконавчої служби до іншого, від одного державного виконавця до іншого визначаються Міністерством юстиції України. Для проведення перевірки інформації про наявність боржника чи його майна або про місце роботи в іншому виконавчому окрузі приватний виконавець має право вчиняти такі дії самостійно або залучати іншого приватного виконавця на підставі договору про уповноваження на вчинення окремих виконавчих дій, типова форма якого затверджується Міністерством юстиції України.
Також судом взято до уваги, що пунктом 3 ч. 3 ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження» передбачено, що виконавець під час здійснення виконавчого провадження має право з метою захисту інтересів стягувача одержувати безоплатно від державних органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, посадових осіб, сторін та інших учасників виконавчого провадження необхідні для проведення виконавчих дій пояснення, довідки та іншу інформацію, в тому числі конфіденційну.
Проте, в матеріалах справи, в тому числі копії матеріалів виконавчого провадження №61944352 (а.с.69-106), відсутні будь-які докази, які б підтверджували, що навіть вже під час здійснення (відкритого) виконавчого провадження, відповідачем вчинялися дії, зокрема, стосовно з`ясування місця проживання, перебування позивача.
В той же час, судом не встановлено, а відповідачем не надано доказів реєстрації місця проживання чи місця перебування ОСОБА_1 або наявності у останнього майна в м. Києві, зокрема, за адресою: АДРЕСА_1 , на момент відкриття виконавчого провадження, відтак, суд визнає, що відповідач не пересвідчився з достовірних джерел про наявність боржника чи його майна або про місце роботи боржника у відповідному виконавчому окрузі.
Таким чином, суд приходить до висновку, що відповідачем не дотримано вимоги ст. 24 Закону України «Про виконавче провадження» та без достатніх на те правових підстав відкрито виконавче провадження не за місцем проживання, перебування боржника-фізичної особи або знаходження його майна, а в іншому виконавчому окрузі, у зв`язку з чим оскаржувана постанова про відкриття виконавчого провадження №61944352 не може відповідати критеріям правомірності, встановлених в ч.2 ст.2 Кодексу адміністративного судочинства України, а тому підлягає скасуванню.
За приписами ч.2 ст.77 Кодексу адміністративного судочинства України, в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.
У спірних відносинах відповідач в силу вимог Закону України «Про виконавче провадження» та Закону №1403-VІІІ у відношенні до позивача здійснює публічно-владні управлінські функції на підставі закону, а відтак в розумінні пункту 7 частини 1 статті 4 Кодексу адміністративного судочинства України приватний виконавець виконавчого округу м.Києва Дорошкевич В.Л . є суб`єктом владних повноважень.
Однак, в порушення вимог ч.2 ст.77 Кодексу адміністративного судочинства України відповідачем не доведено правомірність прийнятої нею 29.04.2020 оскаржуваної постанови про відкриття виконавчого провадження №61944352.
Враховуючи встановлені судом обставини у справі та досліджені докази, суд приходить до висновку, що позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню.
Керуючись ст.ст. 90, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 255, 295, 297, п.15.5 Розділу VІІ Перехідні положення Кодексу адміністративного судочинства України, суд, –

В И Р І Ш И В:

Позовну заяву ОСОБА_1 ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ) до приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Дорошкевич Віри Леонідівни ( 02002, м. Київ, вул .Окіпної Раїси, буд .4-А, кв. 71-А, РНОКПП НОМЕР_2 ), третя особа – товариство з обмеженою відповідальністю “Фінфорс” (01042, м. Київ, пров.Новопечерський, буд.19/3, к.2, оф.9, код ЄДРПОУ 41717584) про визнання протиправною та скасування постанови – задовольнити.
Визнати протиправною та скасувати постанову приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Дорошкевич Віри Леонідівни про відкриття виконавчого провадження від 29.04.2020 ВП №61944352, з приводу примусового виконання виконавчого напису №7312 від 15.04.2020, вчиненого приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області Колейчиком Володимиром Вікторовичем.
Рішення може бути оскаржено до Другого апеляційного адміністративного суду через Сумський окружний адміністративний суд шляхом подачі апеляційної скарги протягом десяти днів з дня складення повного тексту судового рішення.
Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.
У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.
Відповідно до п.3 розділу VI “Прикінцеві положення” Кодексу адміністративного судочинства України під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), строки апеляційного оскарження продовжуються на строк дії такого карантину.
Повний текст судового рішення складено 10.06.2020.
Суддя І.Г. Шевченко