Постанова про залишення Апеляційної скарги кредитора про стягнення заборгованості за кредитом без задоволення

Постанова про залишення Апеляційної скарги кредитора про стягнення заборгованості за кредитом без задоволення

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 22-ц/793/279/19Головуючий по 1 інстанціїКатегорія : 304090000 Івахненко О. Г.   Доповідач в апеляційній інстанції  Храпко В. Д.

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2019 року                                                                            м.Черкаси

Апеляційний суд Черкаської області в складі колегії суддів :

Храпка В.Д.,

Бондаренка С.І., Новікова О.М.

за участю секретаря         Матюхи В.І.

розглянувши у порядку письмового провадження апеляційну скаргу Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» на рішення Чигиринського районного суду Черкаської області від 28 листопада 2018 року, ухваленого під головуванням судді Івахненко О.Г., у справі за позовом  Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до ОСОБА_5  про стягнення заборгованості за кредитним договором, повний текст рішення складено 03 грудня 2018 року  –

в с т а н о в и в :

У серпні 2018 року Акціонерне товариство Комерційний банк «ПриватБанк» (далі АТ КБ «ПриватБанк») звернулося до суду з позовом до ОСОБА_5  про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Позовна заява мотивована тим, що 12 квітня 2012 року між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ОСОБА_5 було укладено договір, відповідно умов якого остання отримала в банку кредит у розмірі 4 000 грн. у вигляді встановленого кредитного ліміту на платіжну картку. За умовами вказаного договору сторони погодились, що банк має право в будь-який момент змінювати кредитний ліміт.

Свої зобов’язання за кредитним договором відповідач не виконала належним чином, у зв’язку  з чим станом на 11 липня 2018 року утворилась заборгованість у сумі 15 856 грн. 06 коп., з яких 4 452 грн. 21 коп. – нараховано відсотків за користування кредитом, 10 963 грн. 29 коп. нарахована пеня, 500 грн. штраф ( фіксована частина), 731 грн. 24 коп. штраф (процентна складова).

Ураховуючи наведене АТ КБ «ПриватБанк» просило суд стягнути із ОСОБА_5 на свою користь суму кредитної заборгованості, а також понесені судові витрати.

В жовтні 2018 року  АТ КБ «ПриватБанк» подало до суду уточнену позовну заяву, в якій просило суд стягнути з ОСОБА_5 на користь банку заборгованість за кредитним договором № б/н від 12 квітня 2012 року у розмірі 15 856 грн. 06 коп., з яких :   3 744 грн. 19 коп. – тіло кредиту; 2 072 грн. 34 коп. – нараховано процентів за користування кредитом; 8 808 грн. 29 коп. – пеня; 500 грн. штраф ( фіксована складова); 731 грн. 24 коп. штраф (процентна складова).

Рішенням Чигиринського районного суду Черкаської області від 28 листопада 2018 року у задоволенні позову АТ КБ «ПриватБанк» до ОСОБА_5 про стягнення заборгованості за кредитним договором – відмовлено повністю.

В апеляційній скарзі АТ КБ «ПриватБанк»  просить рішення суду першої інстанції скасувати, як незаконне,  постановлене  із порушенням норм матеріального і процесуального права,  а по справі постановити нове рішення яким позовні вимоги банку задовольнити в повному обсязі.

Апеляційна скарга мотивована тим, що рішення суду ґрунтується на припущеннях, відповідачка уклала договір шляхом приєднання, підписавши анкету-заяву, отримала кредитну карту, частково виконувала договір.

У відзиві на апеляційну скаргу представник ОСОБА_5 адвокат  ОСОБА_6 просить суд відмовити у задоволенні апеляційної скарги АТ КБ «ПриватБанк» на рішення Чигиринського районного суду Черкаської області від 28 листопада 2018 року, поскільки у матеріалах справи відсутні докази укладення кредитного договору.

Згідно до ч. 1 ст. 367 ЦПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними в ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

Відповідно до ч. 1 ст. 368 ЦПК України справа розглядається судом апеляційної інстанції за правилами, встановленими для розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження, з особливостями, встановленими главою І розділу V ЦПК України.

Відповідно до ч. 1ст. 369 ЦПК України апеляційні скарги на рішення суду у справах з ціною позову менше ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, крім тих, які не підлягають розгляду в порядку спрощеного позовного провадження, розглядаються судом апеляційної інстанції без повідомлення учасників справи.

Відповідно до ч. 13 статті 7 ЦПК України розгляд справи здійснюється в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами, якщо цим Кодексом не передбачено повідомлення учасників справи. У такому випадку судове засідання не проводиться.

Враховуючи вищевикладене, розгляд справи здійснено в порядку письмового провадження, без повідомлення учасників справи.

Вивчивши матеріали справи, перевіривши законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів  апеляційної скарги, судова колегія проходить до висновку про залишення апеляційної скарги без задоволення по наступних підставах.

Відповідно до 375 ЦПК України апеляційний суд залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Судом встановлено, що 12 квітня 2012 року ОСОБА_5 отримала кредит у ПАТ КБ «ПриватБанк» у вигляді кредитного ліміту на платіжну картку.

Договір був укладений у формі підписання ОСОБА_5 анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг, згідно змісту якої остання погодилась, що вказана заява разом із пам’яткою клієнта, Умовами і Правилами надання банківських послуг, а також Тарифами банку становлять між сторонами договір про надання банківських послуг.

У зв’язку з неналежним виконанням зобов’язання за кредитним договором ОСОБА_5 станом на 11 липня 2018 року за розрахунком банку має заборгованість на загальну суму 15 856 грн. 06 коп., яка складається із 3 744 грн. 19 коп. – заборгованість за кредитом; 2 072 грн. 34 коп. – заборгованість за процентами за користування кредитом; 8 808 грн. 29 коп. – заборгованість за пенею; а також штрафи відповідно до кредитного договору: 500 грн. штраф ( фіксована складова); 731 грн. 24 коп. штраф (процентна складова).

Відповідно до частини першої статті 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов’язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові в розмірі та на умовах, установлених договором, а позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти.

Кредитний договір укладається у письмовій формі (частина перша статті 1055 ЦК України).

За змістом статті 207 ЦК України правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами).

За частиною першою статті 626 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.

Відповідно до частини першої статті 628 ЦК України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов’язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однією зі сторін має бути досягнуто згоди (ст. 638 ЦК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність чи відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ч. 2 ст. 77 ЦПК України предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інші значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Частиною першою статті 81 ЦПК України передбачено, що кожна сторонам повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексу.

Звертаючись до суду із цим позовом АТ КБ «ПриватБанк» на підтвердження своїх позовних вимог надало суду анкету-заяву ОСОБА_5 про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг від 12 квітня 2012 року, в якій зазначено особисту інформацію відповідача про себе. Також в анкеті-заяві зазначено, що ознайомившись із Умовами та Правилами надання банківських послуг, Тарифами банку, позичальник просить надати перераховані нижче послуги: платіжна картка «Універсальна», зарплатна карта, пенсійна картка, ощадкнижка (депозит), дебетова особиста книжка та ідентифікація із паспорта. Однак заява-анкета не мітить відомостей про обрання позичальником одного із перелічених банківських послуг.

В анкеті-заяві передбачено зазначення позичальником бажаного кредитного ліміту за платіжною карткою кредитка «Універсальна Gold», однак відповідна графа не заповнена.

Також в анкеті-заяві вказано, що ця заява разом із пам’яткою клієнта, Умовами та Правилами надання банківських послуг, а також Тарифами становить між ним і банком договір про надання банківських послуг.

Проте в матеріалах справи відсутня пам’ятка клієнта.

До матеріалів справи надано витяг з Тарифів обслуговування кредитних карток «Універсальна». Вказаний документ сторонами не підписаний. В наданому витязі вказано тарифи чотирьох кредитних карток «Універсальна», а саме: 1) «Універсальна , 30 днів пільгового періоду»;  2) «Універсальна, 55 днів пільгового періоду»;  3) «Універсальна Contract»; 4) «Універсальна Gold». Проте не зазначено, яка із цих тарифів були надані відповідачу. Не вказане про це і в позовній заяві.

У наданому суду витягу із Тарифів обслуговування кредитних карток «Універсальна» вказано, що : 1) з 01 січня 2013 року всі картки «Універсальна, 30 днів пільгового періоду» переведені на тарифний план «Універсальна, 55 днів пільгового періоду»;  2) з 01 вересня 2014 року проводиться зміна тарифного плану «Універсальна Contract» на «Універсальна, 55 днів пільгового періоду» або «Універсальна Gold»;  3) із 01 вересня 2014 року  змінено проценту ставку по кредитним карткам «Універсальна» та «Універсальна Gold/зміну здійснено тільки для витрат здійснених після 01 вересня 2014 року; 4) з 01 квітня 2015 року змінено тарифи обслуговування кредитних карт «Універсальна» та «Універсальна Gold» : розмір процентної ставки, пені тощо. Тобто наданий документ діє не раніше як із 01 квітня 2015 року, а кредит, як вказано в позовній заяві наданий 12 квітня 2012 року.

Поскільки позивачем не надано суду достовірних доказів на підтвердження своїх позовних вимог, то суд першої інстанції прийшов до правильного висновку про відмову в задоволенні позову.

Таким чином, судова колегія вважає, що доводи апеляційної скарги суттєвими не являються і не дають підстави для висновку про неправильне застосування судом першої інстанції норм матеріального чи процесуального права, які призвели або могли призвести до неправильного вирішення справи.

Керуючись ст.ст.  374, 375, 381- 384 ЦПК України, апеляційний суд, –

п о с т а н о в и в:

Апеляційну скаргу  Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» на рішення Чигиринського районного суду Черкаської області від 28 листопада2018 року залишити без задоволення , а рішення суду залишити без змін.

Постанова апеляційного суду набирає законної сили з дня її прийняття і оскарженню в касаційному порядку не підлягає, крім випадків передбачених п. 2 ч. 3 ст. 389 ЦПК України.

Судді: