Постанова про залишення Апеляційної скарги кредитора про стягнення заборгованості за кредитом без задоволення

Постанова про залишення Апеляційної скарги кредитора про стягнення заборгованості за кредитом без задоволення

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

П О С Т А Н О В А

іменем України

26 жовтня 2018 року м. Чернігів

Головуючий у першій інстанції – Логвіна Т.В.

Чернігівський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ:

головуючого-судді Шарапової О.Л.,

суддів: Бечка Є.М., Євстафіїва О.К.,

позивач Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «ПриватБанк»

відповідач ОСОБА_4

Особа, яка подала апеляційну скаргу – Акціонерне товариство Комерційний банк «ПриватБанк».

Оскаржується рішення Деснянського районного суду м. Чернігова від 06 серпня 2018 року, суддя Логвіна Т.В., повний текст складений 09 серпня 2018 року,

В С Т А Н О В И В:

В червні 2017 року ПАТ КБ «ПриватБанк» звернулося до суду з позовом, в якому просило стягнути з ОСОБА_4 заборгованість за кредитним договором  у розмірі 43674 грн. 60 коп. та судові витрати.

Позовні вимоги мотивовані тим, що 10 листопада 2011 року між банківською установою та відповідачем був укладений кредитний договір, згідно з яким відповідач отримав кредит у розмірі 5100 грн. у вигляді встановленого кредитного ліміту на платіжну картку, зі сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 30% на рік на суму залишку заборгованості за кредитом, з кінцевим терміном повернення, що відповідає строку дії картки. Відповідач підтвердив свою згоду на те, що підписана заява разом з «Умовами та правилами надання банківських послуг»та «Тарифами Банку», які викладені на банківському сайті, складає між ним та Банком Договір, що підтверджується підписом у заяві. Відповідач при укладенні даного договору дав свою згоду щодо прийняття будь-якого розміру кредитного ліміту та на його зміну за рішенням та ініціативою банку; договором передбачена можливість зміни тарифів та інших невід’ємних частин договору, при цьому у кредитора виникає обов’язок інформувати позичальника щодо внесених змін шляхом надання виписки по картковому рахунку; у позичальника виникає право отримання виписки про стан та про здійснені операції по карткових рахунках. Відповідач належним чином зобов’язання за кредитним договором не виконував, в наслідок чого, станом на 31 травня 2017 року, виникла заборгованість за кредитом договором на суму 43674 грн. 60 коп., яка складається з заборгованості за кредитом – 4889 грн. 56 коп., заборгованість по процентам за користування кредитом – 33179 грн. 11 коп., заборгованість за пенею та комісією – 3050 грн., а також штраф: фіксована частина – 500 грн 00 коп., процентна складова – 2055 грн. 93 коп.

Рішенням Деснянського районного суду м. Чернігова від 06 серпня 2018 року в задоволенні позовних вимог відмовлено.

В апеляційній скарзі АТ КБ «ПриватБанк» просить оскаржуване рішення скасувати та ухвалити нове рішення, яким позовні вимоги задовольнити в повному обсязі.

Доводи апеляційної скарги полягають в тому, що рішення суду є незаконним. Особа, яка подала апеляційну скаргу, посилається на те, що  останній платіж за кредитом був здійснений відповідачкою в листопаді 2014 року, з позовом банківська установа звернулася в червні 2017 року, відповідачка отримувала дві платіжні картки, строк дії останньої  закінчився в лютому 2018 року, тобто строк  позовної давності не пропущений.

У відзиві на апеляційну скаргу ОСОБА_4 зазначає, що в анкеті-заяві не зазначений  бажаний розмір кредитного ліміту, тобто між нею та позивачем не досягнуто згоди щодо всіх істотних умов кредитного договору, а тому договір не є укладеним. ОСОБА_4 посилається на те, що позивачем не надано доказів того, що саме вона отримала  кредитну картку та її використовувала. Крім того, ОСОБА_4 зазначає, що вона зверталась до банку лише з приводу відкриття банківського рахунку з можливістю внесення на рахунок власних коштів та їх використання. ОСОБА_4 вказує на те, що позивач не надав доказів того, що вона отримувала Умови і правила надання банківських послуг та Тарифи банку, а також доказів того, що вона була ознайомлена з вказаними документами в редакції, чинній на час підписання анкети-заяви.

Заслухавши суддю-доповідача, дослідивши матеріали справи та обговоривши доводи апеляційної скарги, апеляційний суд приходить до наступного висновку.

Відмовляючи в задоволенні позовних вимог, суд першої інстанції дійшов висновку, що відповідачкою останній платіж за кредитним договором проведений у жовтні 2012 року, з позовом банківська установа звернулася в червні 2017 року, тобто поза межами строку позовної давності, про застосування якої заявлено відповідачем.

Проте, з таким висновком суду першої інстанції частково не погоджується апеляційний суд, виходячи з наступного.

За змістом ст.. 638 ЦК України  договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди  з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Згідно з ст. 1054 ЦК України, за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов’язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти.

Як вбачається з матеріалів справи,  ОСОБА_4 10 листопада  2011 року підписала анкету – заяву про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг у ПРИВАТБАНКУ. У вказаній анкеті-заяві зазначено особисту інформацію відповідача, а саме: прізвище, ім»я, по-батькові; дату народження ; серію та номер паспорта; адресу реєстрації, номери засобів зв»язку. Проте,  дана заява не містить відомостей про обраний відповідачкою розмір кредитного ліміту, не зазначений розмір процентів, відсутній тип процентної ставки. Підписана анкета -заява містить посилання на те, що відповідачка ознайомлена з Умовами і Правилами надання банківських послуг та Тарифами банку, але в заяві відсутні відомості про те, що відповідачка отримала ці документи, які мають бути складовою частиною договору про надання банківських послуг. Позивачем не надано доказів про те, що саме  Умови і правила надання банківських послуг, які наявні в матеріалах справи, розумів відповідач, підписуючи анкету-заяву.

Крім того, матеріали справи не містять доказів про те, що саме ОСОБА_4 після підписання анкети-заяви отримала  кредитну картку та користувалася картковим рахунком.

За таких обставин, апеляційний суд приходить до висновку, що позивачем не надано доказів на підтвердження факту укладання між сторонами договору про отримання кредиту  у вигляді кредитного ліміту на платіжну картку у розмірі 5100 грн., зі сплатою відсотків за користування кредитними коштами у розмірі 30% річних, а також доказів отримання та використання кредитної картки відповідачкою після підписання анкети-заяви, тобто відсутні докази про те, що має місце не виконання відповідачкою по справі договірних зобов»язань.

Посилання представника АТ КБ «ПриватБанк» на те, що в 2014 році відповідачка отримувала  перевипущену кредитну картки зі строком дії лютий 2018 року, апеляційний суд вважає необґрунтованими, оскільки в анкеті-заяві від 08 листопада 2014 року не зазначений розмір кредитного ліміту, вид платіжної картки, тип процентної ставки.

Посилання представника  АТ КБ «ПриватБанк» на те, що відповідачка в 2011 та 2014 роках отримувала кредитні картки і це підтверджується фото відповідачки з отриманими картками, апеляційний суд вважає необґрунтованими, оскільки з наданих в ході апеляційного розгляду справи фото  не вбачається ні номер картки, ні строк її дії.

Керуючись ст.ст. 367, 374, п.4 ч. 1 ст. 376, 381, 382, 384, 389 ЦПК України, апеляційний суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Апеляційну скаргу Акціонерного товариства Комерційний Банк «ПриватБанк» – задовольнити частково.

Рішення Деснянського   районного суду м. Чернігова  від 06 серпня 2018 року – змінити в частині мотивів відмови у задоволенні позовних вимог.

В іншій частині рішення суду залишити без змін.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття і касаційному оскарженню не підлягає.

Повний текст постанови складений 29 жовтня 2018 року.

Головуючий:                                                           Судді: